Administracja > Zarządzanie danymi firmy > Kopia bezpieczeństwa

Drukuj

Kopia bezpieczeństwa

Program Handel zawiera wbudowany mechanizm umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych. Wykonanie kopii bezpieczeństwa stanowi jeden z poziomów zabezpieczenia danych i polega na zapisaniu kopii danych firmy na innym niż dysk roboczy nośniku.

 

Jeżeli program Sage Symfonia 2.0 Handel jest wykorzystywany wraz z modułem e-Dokumenty, należy zaplanować jednoczesne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Zapewni to spójność baz danych programów po odtworzeniu.

 

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie Handel zachowuje wszystkie wykorzystywane przez program dane, dotyczące zabezpieczanej firmy. Tworząc kopię bezpieczeństwa należy określić plik archiwum, w którym ma być zapisana kopia oraz podać hasło archiwum (o ile zostało ustalone).

Jak to zrobić?

 

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

Operacja odtworzenia danych nie może być przerywana, gdyż po przerwaniu procesu odtwarzania dane mogą być niepoprawne i nie wolno na nich pracować. Jeśli odtwarzanie danych zakończy się niepowodzeniem, należy usunąć jego przyczynę i powtórnie odtworzyć dane.

Jak to zrobić?

 

Odtworzenie danych z kopii przywraca stan bazy danych, jaki istniał w momencie jej tworzenia - wszystkie informacje wprowadzone później są tracone. Dlatego zalecane jest możliwie częste tworzenie kopii bezpieczeństwa. Nie należy też kopii bezpieczeństwa traktować, jako sposobu na łatwe usunięcie błędów operatora programu. Program przypomina o potrzebie zachowania danych. Czas, co jaki program przypomina o potrzebie archiwizacji danych jest ustalany w parametrach pracy firmy.