Strona startowa

Drukuj

Kartoteka ustawień

wywołanie


Okno to umożliwia ustalanie parametrów pracy programu. Aby uzyskać informacje o konkretnym parametrze, należy go kliknąć.

 

Ustawienia - Reprezentuje korzeń drzewka ustawień, czyli najwyższy poziom hierarchii.

Dane firmy - Umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych firmy niezbędnych do drukowania dokumentów i identyfikowania firmy w systemie.

 

Wystawianie faktur w imieniu - Umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

 

Drukarki - Umożliwia ustalanie i modyfikowanie parametrów drukarek oraz krojów pisma wykorzystywanych w raportach

Drukarka graficzna

Drukarka tekstowa

Drukarka fiskalna

 

Formy płatności - Umożliwia określenie formy płatności we wszystkich miejscach wykorzystania rejestru płatności.

Kursy walutowe - Umożliwia wpisywanie kursów dla walut o symbolach ustalonych w słowniku Waluty.

Nazwy pól - Umożliwia wprowadzenie nazw pól dodatkowych dla wybranych formatek.

Opisy dokumentów - Umożliwia zapisywanie najczęściej stosowanych w firmie opisów dokumentów poszczególnych typów

Parametry pracy - umożliwiają przyjęcie takich ustawień dla każdej ze zdefiniowanych firm, aby wystawianie dokumentów przebiegało w niej możliwie najsprawniej.

Słowniki - Umożliwia zapisanie w systemowych słownikach własnych danych używanych wielokrotnie w różnych miejscach programu.

Słowniki pól - Umożliwia dodawanie słowników dla dodatkowych pól w kartotekach kontrahentów i towarów.

Stawki VAT - Umożliwia wpisywanie nowych i modyfikowanie istniejących wysokości stawek podatkowych.

Typy dokumentów - Umożliwia tworzenie i modyfikowanie definicji typów wystawianych dokumentów.

Typy rejestrów - Umożliwia tworzenie i modyfikację rejestrów dokumentów

Użytkownicy - Umożliwia rejestrowanie i modyfikowanie danych użytkowników uprawnionych do pracy z danymi wybranej firmy

Admin - Umożliwia rejestrowanie i modyfikowanie danych użytkownika zarejestrowanego jako administrator (Admin)

 

Współpraca z Symfonią

Finanse i Księgowość

Umożliwia określenie warunków współpracy z programem księgowym. 

Sage Connect

Okno umożliwia konfigurację wymiany danych za pomocą Sage Connect.

e-Deklaracje

Panel konfiguracji współpracy z modułem e-Deklaracje w zakresie wysyłki raportów JPK. Więcej informacji >>

e-Dokumenty

Umożliwia określenie warunków współpracy z modułem e-Dokumenty. Więcej informacji >>

 

Znaczniki

Umożliwia tworzenie i modyfikowanie opisów umieszczonych przy graficznych symbolach, które mogą być przypisane do wybranych pozycji kartotek, rodzajów lub rejestrów pieniężnych.

 

SAGE   

Otwiera okno prezentujące informacje kontaktowe producenta.