Strona startowa

Drukuj

Firma - zakładanie firmy, ustawienia, parametry

Aby rozpocząć pracę z programem, należy wykonać następujące czynności:

1.Założyć firmę

2.Uzupełnić informacje o firmie

3.Ustalić podstawowe parametry pracy

4.Zdefiniować użytkowników programu i ich uprawnienia

5.Określić sposób numerowania dokumentów

6.Wypełnić danymi kartoteki kontrahentów i towarów

 

Po przeprowadzeniu tych czynności program będzie gotowy do normalnej pracy, to znaczy do wystawiania dokumentów sprzedaży. i dokumentów płatności. Dane kontrahentów i towarów można wprowadzać do kartotek także podczas wystawiania dokumentów, ale wcześniejsze ich wprowadzenie bardzo ułatwia pracę.