Strona startowa

Drukuj

Ochrona danych osobowych

Okno Ochrona danych osobowych przedstawia informacje dotyczące osoby której dane są przetwarzane w programie.

Jeżeli w oknie Kontrahenta wybrano opcję Firma - widzimy tylko informacje o osobie wprowadzającej i modyfikującej dane osobowe.

Jeżeli w oknie Kontrahenta wybrano opcję Osoba fizyczna lub jeżeli otwierane jest ono z okna Pracownik, wówczas okno Ochrona danych osobowych jest widoczne w postaci opisanej poniżej.

 

Zgoda na udostępnianie danych

Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Pole Źródło danych

Aby wypełnić pole należy kliknąć 0PRZ_DN5 i wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijanej. Można też wprowadzić dane ręcznie z klawiatury.

 

Dane wprowadził

Kod użytkownika który wprowadził dane oraz data wprowadzenia. Pole jest nieedycyjne.

 

Zmodyfikował

Kod użytkownika który zmienił dane i data ostatniej modyfikacji. Pole jest nieedycyjne.

 

przycisk Informacje

okno Udostępnianie danych osobowych.

 

Zestawienia

Po wybraniu polecenia otwiera się jest okno z którego można wykonać Raport o danych osobowych. Widoczne są w nim przechowywane w programie informacje na temat danych osobowych wybranej osoby, źródło pochodzenia tych danych i szczegóły na temat ich udostępniania.

 

Wykonaj raport