Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2021.b

Program dostosowano do współpracy z Symfonia Mała Księgowość w wersji 2022.a.

 

Atrybuty JPK

Do listy atrybutów JPK dodano:

IED – dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju,

WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 

W związku z dodaniem w programie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość obsługi nowych stawek ryczałtu (12% i 14%) może być konieczne samodzielne uzupełnienie schematów księgowania: dla stawki 12% kolumna 14 oraz dla stawki 14% kolumna 16.

Więcej informacji na stronie wsparcia symfonii >>