Sprzedaż > Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Drukuj

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Aby rejestrować wystawiane dokumenty sprzedaży VAT na drukarce fiskalnej, użytkownik musi oznaczyć dokument jako fiskalny, oraz zdefiniować odpowiednie parametry takiej drukarki w ustawieniach programu.

To, czy dokument jest dokumentem fiskalnym, określa się w definicji typu dokumentu (pola fiskalny i fiskalizuj automatycznie). Zaznaczone pole wyboru Fiskalny oznacza, że dokument tego typu musi być zarejestrowany na drukarce fiskalnej. Zaznaczone pole wyboru Fiskalizuj automatycznie oznacza, że program przejdzie do fiskalizacji dokumentu bez ingerencji użytkownika. Dokumentami fiskalnymi mogą być tylko dokumenty o charakterze: Faktura VAT,  Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura zaliczkowa, Dokument eksportowy, Faktura VAT w walucie oraz Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dokumenty walutowe fiskalizowane są w złotówkach - wartość walutowa faktury przeliczana jest według kursu z dokumentu.

 

Dokumentami fiskalnymi mogą być tylko dokumenty o charakterze faktury VAT. Przy wystawianiu dokumentów fiskalnych obowiązują następujące ograniczenia:

dokumenty muszą być wystawiane w cenach brutto,

naliczanie VAT odbywa się zawsze metodą iloczynu,

dokumenty muszą zawierać wyłącznie towary opisane w kartotece towarów,

nie można zmienić stawki VAT w pozycji towarowej dokumentu.

W związku z tym program uniemożliwia zmianę tych parametrów.

 

Proces generowania i wysyłania e-faktury może być przeprowadzony jedynie dla uprzednio zafiskalizowanych dokumentów typu fiskalnego.

 

Urządzenia fiskalne

Wybór urządzenia

Ustawienia