Strona startowa

Drukuj

Współpraca z MK - schematy księgowań

Schematy księgowań

Schematy księgowań dają możliwość definiowania w jaki sposób przekazany do programu Mała Księgowość dokument ma zostać zaksięgowany. Program umożliwia definiowanie schematów księgowań możliwych do użycia zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu. Po kliknięciu wybranej grupy schematów program wyświetla ich listę.

 

Definiowanie schematów

Kolejność pobierania schematów do dekretacji dokumentu

Parametry księgowań i makra