Rozliczenia finansowe > Kartoteka pieniędzy

Drukuj

Kartoteka pieniędzy

Przycisk Pieniądze (Ctrl+4) otwiera okno kartoteki pieniędzy.

 

Przy wystawiania dokumentu sprzedaży oprócz przekazania sprzedawanego towaru kontrahentowi czy też wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przyjęciu od kontrahenta gotówki (czeku, karty płatniczej, itp.), lub rejestrująca fakt przyszłej zapłaty (np. przelew bankowy). W kartotece Pieniądze przechowywane są informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych.

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

struktura wyborów

definiowanie własnego wyboru

usuwanie własnego wyboru

edycja własnego wyboru

 

Grupowanie danych w rejestrach pieniężnych

struktura rejestrów

definiowanie rejestrów

usuwanie rejestru

edycja rejestru

 

Lista

narzędzia związane z listą

klawisze skrótów dla listy

zaznaczanie pozycji listy

edycja wybranej pozycji listy

ustawianie znacznika

Nagłówek listy

Wykresy

Operacje

Zestawienia