Strona startowa

Drukuj

Eksport danych wystawionych dokumentów do programu księgowego

Do eksportu wystawionych dokumentów sprzedaży do programu Mała Księgowość służy funkcja Eksport danych. Dostępna jest ona z poziomu kartoteki dokumentów pod przyciskiem Operacje

 

Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.

 

Przed wywołaniem funkcji Eksport danych należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane, a następnie wybrać operację Eksport danych. W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj eksportu danych, a następnie określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych dokumentów (UWAGA kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy USUWA wszystkie dane związane z poprzednim eksportem). Podczas eksportu danych program pomija wszystkie dokumenty anulowane.

 

dokumenty sprzedaży

dokumenty płatności