Ustawienia > Układ Bilansu

Drukuj

Okno Bilans – układ

Okno Bilans – układ otwiera się po wybraniu Ustawienia > Układ bilansu.

 

W programie Finanse i Księgowość  możesz utworzyć kilka układów bilansu dla swojej firmy. W oknie Bilans – układ możesz przeglądać wybrany układ pozycji bilansu lub podać definicję nowej pozycji w strukturze bilansu w jego części Aktywa albo Pasywa. Możesz również wskazać, które konta wejdą w skład wybranej pozycji układu.

 

W przypadku zauważenia braku kont na listach kont do przypięcia:

1. Przejdź do okna wyboru układu klikając Układy > Wybierz.

2. Wskaż układ i trzymając klawisz Shift kliknij przycisk Użyj.

 

W programie zdefiniowany jest typowy układ pozycji bilansu. Zachęcamy do przejrzenia nazw pozycji bilansu aby sprawdzić, czy w ten właśnie sposób chcesz prezentować bilans swojej firmy.

Sposób pracy w części Aktywa jest taki sam jak w części Pasywa.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń

 

 

Zobacz także:

Aby zdefiniować nowy układ bilansu

Aby zdefiniować pozycje układu bilansu

Aby skopiować wszystkie pozycje układu

Aby modyfikować pozycje bilansu

Aby określić miejsca konta w bilansie

Aby wybrać układ bilansu

Plan kont

Okno Plan kont

Okno Konta bilansowe

Komunikaty o błędach