Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020

Kontrola zgodności danych kontrahentów

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano możliwość wyboru czy wykonywana będzie weryfikacja zgodności danych kontrahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontrahentów.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkość operacji.

 

Przeliczenie na PLN dla JPK_WB

Naprawiono wykazywanie na raporcie JPK_WB wartości zapisów w zł z kont nie walutowych, w przypadkach, gdy znajdują się na nich również zapisy w walucie (na przykład PLN z przelicznikiem 1:1).

 

Do pliku firma.ini dodano parametr JpkWbPrzeliczajNaPLN sterujący przeliczaniem walut dla raportu JPK_WB.

 

Inne zmiany

Dla rejestru Zakup NP VAT umożliwiono wybór dekretacji D (VAT w dodatkowy dekret), 75 (75% kosztów uzyskania) i 20 (20% kosztów uzyskania).

Usunięto problem powodujący niepoprawne przeliczenie kwoty VAT, po powrocie do rejestru VAT, gdy użyta była funkcja Podziel rejestr.

Naprawiono uwzględnianie na JPK_VAT oraz VAT-7, dokumentów zaimportowanych z programów handlowych, wystawionych metodą kasową.