Strona startowa

Drukuj

Zmiana źródła danych osobowych

Okno służy do określenia źródła danych osobowych kontrahenta i jest otwierane wyłącznie z poziomu kartoteki (przycisk Operacje).

W polu Źródło danych użytkownik może wpisać informacje ręcznie z klawiatury lub wskazać z rozwijanej w tym miejscu listy.

Operacja może dotyczyć wskazanego, pojedynczego kontrahenta lub grupy kontrahentów po np. wykonanym imporcie danych kontrahentów.

Warto zauważyć, że informacje o źródle danych osobowych można również uzupełnić w oknie Ochrona danych osobowych, które otwiera się z formularza kontrahenta po użyciu przycisku Informacje, a następnie Dane osobowe.

 

Zobacz także:

Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów

Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta

Ochrona danych osobowych

Raport o danych osobowych

Udostępnienia danych osobowych