Strona startowa

Drukuj

Udostępnienia danych osobowych

Aby otworzyć okno Udostępnienia danych osobowych, należy:

1.w formularzu, wskazanego w kartotece, kontrahenta stałego użyć przycisku Informacje i wybrać pozycję Dane osobowe,

2.w oknie Ochrona danych osobowych nacisnąć przycisk Informacje, a następnie Udostępnienia.

 

Okno spełnia dwie funkcje:

wyświetla informacje o wszystkich udostępnieniach danych osobowych kontrahentów-osób fizycznych (data operacji udostępnienia, nazwa/imię i nazwisko odbiorcy, zakres udostępnionych danych),

pozwala na wprowadzenie nowego odbiorcy danych – w oknie Rejestracja udostępnienia danych osobowych (patrz: Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta), które otwiera się po użyciu przycisku Dodaj.

 

Zobacz także:

Ochrona danych osobowych

Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów

Zmiana źródła danych osobowych

Raport o danych osobowych

Kartoteka kontrahentów – lista operacji