Strona startowa

Drukuj

Raport o danych osobowych

Raport o danych osobowych zawiera szczegółowe informacje o kontrahencie – osobie fizycznej, którego dane osobowe podlegają ochronie oraz zostały przekazane odbiorcy zewnętrznemu.

Jeżeli użytkownik wskazał na liście kontrahentów więcej niż jedną osobę, wówczas program przygotuje raport grupowy z informacjami o danych osobowych wszystkich  wytypowanych kontrahentów.

 

Gotowy raport wyświetla/drukuje informacje:

identyfikujące osobę, której dane przesłano,

systemowe (o użytkowniku, który wprowadził/ostatnio modyfikował dane),

o źródle pochodzenia danych,

o wyrażonej zgodzie (lub nie) na udostępnianie danych, przetwarzanie danych w celach marketingowych,

identyfikujące podmiot, któremu udostępniono dane.

 

Raport można wygenerować automatycznie z następujących miejsc w programie:

z formularza kontrahenta-osoby fizycznej po użyciu przycisku Informacje, a następnie Raport o danych osobowych.

z okna Ochrona danych osobowych po naciśnięciu przycisku Zestawienia, a następnie Wykonaj raport.

z kartoteki kontrahentów po naciśnięciu przycisku Operacje i wybraniu pozycji Raport o danych osobowych.

 

Zobacz także:

Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów

Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta

Ochrona danych osobowych

Udostępnienia danych osobowych

Zmiana źródła danych osobowych