Strona startowa

Drukuj

Operacje związane z ochroną danych osobowych

W programie Finanse i Księgowość mogą być wprowadzane, przechowywane i udostępniane informacje o kontrahentach, które wymagają szczególnej ochrony danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

 

Funkcje związane z ochroną  danych osobowych realizowane są w poniższych oknach:

I. wywoływanych z poziomu kartoteki kontrahentów (operacje zbiorcze)

Rejestracja udostępnienia danych osobowych (patrz: Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów)

Zmiana źródła danych osobowych

Raport o danych osobowych

II. wywoływanych z formularza kontrahenta

Rejestracja udostępnienia danych osobowych (patrz: Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta)

Ochrona danych osobowych

Raport o danych osobowych

Udostępnienia danych osobowych

 

Należy zaznaczyć, że powyższe działania może wykonać wyłącznie użytkownik posiadający uprawnienie dostępu do danych osobowych w programie.