Strona startowa

Drukuj

Ochrona danych osobowych

Okno pozwala na odnotowanie w systemie faktu udostępnienia danych osobowych kontrahenta. Jest wywoływane z formularza kontrahenta stałego, który został zdefiniowany w polu Nazwa jako osoba fizyczna.

 

W zależności od rodzaju zgody wyrażonej przez kontrahenta należy zaznaczyć odpowiednie pole (pola):

Zgoda na udostępnienie danych – w przypadku, gdy kontrahent-osoba fizyczna wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych,

Zgodna na udostępnienie danych w celach marketingowych – w przypadku, gdy kontrahent-osoba fizyczna wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

W obszarze Źródło danych można wprowadzić ręcznie z klawiatury dane odnośnie źródła danych o konkretnej osobie  lub skorzystać z już istniejących zapisów w kartotece.

 

Wpisane dane należy zapisać przyciskiem Zapisz.

 

Po naciśnięciu przycisku Informacje i wybraniu pozycji Udostępnienia otwiera się okno Udostępnienia danych osobowych z informacją o wszystkich udostępnieniach w programie.  

 

Po wybraniu przycisku Zestawienia i wybraniu pozycji Wykonaj raport jest automatycznie sporządzany Raport o danych osobowych.

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych

Kartoteka kontrahentów – lista operacji

Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta

Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów

Raport o danych osobowych

Udostępnienia danych osobowych

Zmiana źródła danych osobowych

Operacje związane z ochroną danych osobowych

.