Strona startowa

Drukuj

Alfabetyczna lista raportów w programie Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

A

Aktualizuj raporty systemowe

Aktualizuj status e-Przelewów

Anonimizacja danych

Archiwizacja transakcji

 

B

Bieżącej płynności (III stopnia)

Bilans - graficzny

Bilans - tekstowy

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia - graficzny

Bilans otwarcia - tekstowy

Bilans zamknięcia

Błędne zapisy na kontach syntetycznych

 

D

Dane do Analiz Finansowych

Definicje dokumentów - graficzny

Definicje dokumentów - tekstowy

Definicje rejestrów - graficzny

Definicje rejestrów tekstowy

Definiowanie raportów grupowych

Deklaracje - wariant kalkulacyjny

Deklaracje - wariant porównawczy

Diagnostyka bazy bufora

Dłużnik - dane dodatkowe

Dłużnik - eksport rozrachunków

Dłużnik - logi eksportów

Dłużnik - ustawienia konfiguracyjne

Dodaj raporty własne

Dokument specjalny - bufor

Dokument specjalny - księgi

Dokumenty o innym okresie VAT

Dokumenty z cechą - graficzny

Dokumenty z cechą - tekstowy

DTVkonta

 

E

Eksport nie naliczany - graficzny

Eksport nie naliczany - tekstowy

Elementy słownika - graficzny

Elementy słownika - tekstowy

 

F

Faktura wewn. WNT - bufor

Faktura wewn. WNT - księgi

Faktura wewn. VAT - bufor

Faktura wewn. WAT - księgi

 

G

Grupowe wykonanie raportów

Grupowy - Księgi

Grupowy - Spr. fin. i VAT

Gotówki (I stopnia)

 

I

Informająca podsumowująca

Informacja pods. VAT-UE

 

J

Jednolity plik kontrolny

 

K

Kapitałochłonności obrotu

Kartoteka kontr.incydentalnych - graficzny

Kartoteka kontr.incydentalnych - tekstowy

Kartoteka kontrahentów - graficzny

Kartoteka kontrahentów - tekst

Kartoteka pracowników - graf

Kartoteka pracowników -tekst

Kartoteka urzędów - graf.

Kartoteka urzędów - tekst

Katalogi programu

Kategorie podatkowe

Komunikaty - graficzny

Komunikaty - tekstowy

Konta aktywne - graficzny

Konta aktywne - graficzny z Excelem

Konta aktywne - tekstowy

Konta nieaktywne - graficzny

Konta nieaktywne - tekstowy

Kontrola biznesowa - opcje raportu (bufor)

Kontrola biznesowa - opcje raportu (księgi)

Kontrola płatności VAT

Kontrola podatkowa należności (VAT należny)

Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony)

Kontrola sprzedaży wysyłkowej

Korekta obrotów kont

Korekta rozrachunków

Korekta stanu transakcji

KR - Wydruk dziennika

KR - Zapisy kont w okresach

KR - Zest. obotów i sald

Krajowa inf. pods. VAT-27

Księgowania automatyczne- graficzny

Księgowania automatyczne - tekstowy

 

L

Lista rejestrów (Excel)

Lista rejestrów - graficzny

Lista rejestrów - tekstowy

Lista wzorców

 

M

Monit bez odsetek

Monit ostat. bez odsetek

Monit ostat. z odsetkami

Monit z odsetkami

 

N

Napraw powiązanie w EDS (bufor)

Napraw powiązanie z EDS (księgi)

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa zbiorcza

 

O

Obroty dla wzorca kont

Obroty kont w miesiącu

Obroty rozpoczęcia

Obroty rozpoczęcia - graficzny

Obroty rozpoczęcia - tekstowy

Obroty syntetyk w roku

Obroty walutowe kont

Odsetki od zobowiązań

Odtworzenie transakcji

 

P

Parametry deklaracji

Pieczątki dekretacyjne - bufor

Pieczątki dekretacyjne - księgi

Plan kont - graficzny

Plan kont - tekstowy

Pokrycia majątku kapitałem własnym

Pokrycia majątku obrotowego stałym

Pokrycia majątku trw.kap.stałym

Pokrycia majątku trw.kap.własnym

Pokrycia odsetek

Polecenie elektronicznego przelewu zbiorczego

Polecenie księgowania bufor

Polecenie księgowania księgi

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu - graficzny.

Polecenie przelewu - tekstowy

Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego

Polecenie przelewu zbiorczego

Potwierdzenia sald - graficzny

Potwierdzenia sald - tekstowy

Proporcja VAT

Przeksięgowania kont

Przelew zbiorczy - graficzny

Przelew zbiorczy - tekstowy

Przelew zbiorczy I - graficzny

Przeszacowanie walut

 

R

Rachunek korygujący sprzedaż - bufor

Rachunek korygujący sprzedaż - księgi

Rachunek korygujący zakup - bufor

Rachunek korygujący zakup - księgi

Rachunek uproszczony sprzedaży - bufor

Rachunek uproszczony sprzedaży - księgi

Rachunek uproszczony zakupu - bufor

Rachunek uproszczony zakupu - księgi

Rachunek wyników - graficzny

Rachunek wyników - tekstowy

Rachunki bankowe -graficzny

Rachunki bankowe -tekstowy

Raport kasowy (bufor)

Raport kasowy (księgi)

Raport kasowy wal. (bufor)

Raport kasowy wal. (księgi)

Raport z maską kont

Rejestr eksportowy - graficzny

Rejestr eksportowy - tekstowy

Rejestr importowy - graficzny

Rejestr importowy - tekstowy

Rejestr importowy środków trwałych - graficzny

Rejestr importowy środków trwałych - tekstowy

Rejestr sprzedaży - graficzny

Rejestr sprzedaży - tekstowy

Rejestr sprzedaży z usługami

Rejestr zakupów - graficzny

Rejestr zakupów - tekstowy

Relacji należności do zobowiązań

Rentowności kapitału własnego

Rentowności sprzedaży netto

Rozrachunki

Rozrachunki walutowe

Różnice kursowe

Różnice wobec zapisów księgowych

 

S

Sprawdzenie baz danych

Sprawdzenie struktury kont

Struktury aktywów

Struktury pasywów

Suma kont analitycznych

Systemowy graficzny - bufor

Systemowy graficzny - księgi

Systemowy graficzny - obroty

Systemowy tekstowy - bufor

Systemowy tekstowy - księgi

Systemowy tekstowy - obroty

Szybki (II stopnia)

 

T

Tabela kursów walut

Test kodów polskich liter

 

U

Układ bilansu - graficzny

Układ bilansu - tekstowy

Układ RZiS - graficzny

Układ RZiS - tekstowy

Ujęcie dokumentu w rej. VAT

 

V

VAT niepodlegający odliczeniu w skali roku

 

W

Wezwanie do kompensaty (bufor)

Wezwanie do kompensaty (księgi)

Wiekowanie rozrachunków

Wiekowanie transakcji

Wprowadzanie bilansu -graficzny

Wprowadzanie bilansu -tekstowy

Wprowadzanie OR -graficzny

Wprowadzanie OR -tekstowy

Wskaźniki

Wyciąg bankowy (bufor)

Wyciąg bankowy (księgi)

Wydruk bilansu

Wydruk dziennika - graficzny

Wydruk dziennika - tekstowy

Wydruk dziennika stary układ

Wydruk RZiS

Wydruk VAT'u oczekującego

Wyjątki dla deklaracji

Wyjątki w ewidencji podatkowej

 

Z

Zadłużenia długoterminowego

Zapisy konta - graficzny

Zapisy konta - tekstowy

Zapisy kont w okresach - graficzny

Zapisy kont w okresach -tekstowy

Zapisy poza kręgiem kosztów graficzny

Zapisy poza kręgiem kosztów tekstowy

Zapisy walutowe kont

Zapisy wg słownika

Zapisy z cechą - graficzny

Zapisy z cechą - tekstowy

Zestawienie cech dla dokumentów - graficzny

Zestawienie cech dla dokumentów - tekstowy

Zestawienie cech dla zapisów - graficzny

Zest. cech dla zapisów - tekstowy

Zest. dokum. zaksięgowanych

Zest. dokumentów w buforze

Zest. rachunków bankowych

Zestawienie kontrahentów incydentalnych

Zestawienie kontrahentów

Zestawienie kontrolne DK - graficzny

Zestawienie kontrolne DK tekstowy

Zestawienie obrotów i sald

Zestawienie pracowników

Zestawienie rejestrów VAT

Zestawienie rejestrów VAT(14)

Zestawienie urzędów

Zmiana kodu firmy

Zmiana kwoty w rej. DEX

Zmiana okresu w rejestrze