Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali > Kontrahent

Drukuj

Kontrahent

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontrahentem w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z kontrahentem, okno jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna.

Aby zmodyfikować dane wprowadzonego do kartoteki kontrahenta, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w wybranym polu lub zaznaczyć pozycję, która ma być aktualizowana (klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki lub przenosząc się w wybrane pole tabulatorem) i wybrać literę lub cyfrę z klawiatury, inicjując tym samym chęć edycji danych. Można również z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu w wybranym polu prawym klawiszem myszy) wybrać polecenie Edytuj (Ctrl+Enter).

hmtoggle_plus1Górne menu okna Kontrahenci
hmtoggle_plus1Zakładka Kontrahent
hmtoggle_plus1Zakładka Inne
hmtoggle_plus1Zakładka Pozostałe
hmtoggle_plus1Menu podręczne

 

Zobacz także:

Operacje związane z ochroną danych osobowych