Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali > Kartoteka kontrahentów - lista operacji

Drukuj

Kartoteka kontrahentów – lista operacji

Eksport danych – umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Import danych – polecenie Import danych odczytuje z pliku tekstowego kolejne pozycje i wstawia je do kartoteki kontrahentów.

Ustawianie znacznika – umożliwia ustawianie znacznika dla wybranych elementów kartoteki kontrahentów stałych.

Zmiana aktywności – na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Zmiana rodzaju – umożliwia zbiorcze ustawienie rodzaju wybranych kontrahentów.

Kontrahenci w EDS polecenie umożliwia otwarcie okna ze szczegółowymi danymi kontrahentów. Otwierane okno jest oknem z programu e-Dokumenty.

Usuwanie kontrahentówaby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie kontrahentów. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Udostępnienie danych osobowych – otwiera okno Rejestracja udostępnienia danych osobowych i umożliwia  ewidencję: komu, kiedy i w jakim zakresie mają być udostępnione dane osobowe wybranego kontrahenta-osoby fizycznej, ewentualnie grupy kontrahentów zaznaczonych w kartotece (patrz: Rejestracja udostępnienia danych osobowych wskazanego kontrahenta, Rejestracja udostępnienia danych osobowych grupy wskazanych kontrahentów).

Zmiana źródła danych osobowychumożliwia zdefiniowanie źródła danych osobowych wybranego kontrahenta/wybranych kontrahentów.

Raport o danych osobowych – umożliwia przygotowanie raportu o kontrahentach zawierających dane osobowe podlegające ochronie.