Kartoteki > Kartoteka Pracownicy

Drukuj

Kartoteka Pracownicy

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące pracowników.

Okno kartoteki pracowników podzielone jest na dwie główne części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy pracowników.

 

W przypadku potrzeby anonimizacji danych osobowych pracowników należy zrobić to samodzielnie modyfikując ich dane (program nie umożliwia usunięcia pracowników, dla których zostały zarejestrowane dokumenty).

 

Elementy okna

Lewa część okna

Przycisk poleceń

Pracownicy otwiera okno Wybór pracowników, w którym mamy możliwość wyboru wyświetlanych pozycji oraz zapisania wyboru pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania przez funkcję Zachowaj jako:.Zapamiętanie najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania powoduje, że będą mogły być one wybierane na drzewku zakładki Wybory umieszczonej z lewej strony listy kontrahentów pod gałęzią predefiniowaną Pracownicy – wszyscy.

Prawa część okna

Tu znajduje się lista prezentująca wszystkich pracowników, spełniających wskazane kryteria wyszukiwania.

Przycisk clip0009 – służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na niezaznaczone lub z niezaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

Przyciski poleceń:

Nowy pracownik (Ctrl + plus z klawiatury numerycznej) – otwiera okno Pracownik umożliwiające wprowadzenie nowego pracownika.

Użyj – przenosi dane o wskazanym pracowniku do miejsca wywołania.

Wydruki – otwiera okno Drukuj.

Zestawienia – otwiera okno Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek.

Operacje – wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

 

Aby uwidocznić wszystkie kolumny, które mogą pojawić się na liście, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu tytułu w dowolnej kolumnie i wybrać z listy właściwe tytuły kolumn. Okno spisu można również wywołać używając skrótu Alt+O.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

Zobacz także:

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Czynności związane z pracownikami

Kartoteka Pracownicy

Kartoteki

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji