Lista raportów > Anonimizacja danych

Drukuj

Anonimizacja danych

Raport umożliwia całkowitą anonimizację danych wybranych kontrahentów i osób kontaktowych w firmie.

 

Anonimizacja oznacza zmianę danych kontrahenta tak, aby nie dało się go rozpoznać. Podstawowe dane takie jak nazwa kontrahenta, imię i nazwisko, NIP są nadpisywane, a pozostałe dane są kasowane.

 

Operacja usunie dane kontrahentów/pracowników/osób kontaktowych z również z dokumentów bieżących oraz nierozliczonych. Przed przystąpieniem do anonimizacji danych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa.

 

Nie w każdym przypadku prawo osoby do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") oznacza, że można jej dane usunąć natychmiast (na przykład dokumenty podatkowe należy przechowywać 5 lat). Administrator danych musi samodzielnie ocenić czy i kiedy dokonać anonimizacji.

 

Ochrona danych osobowych - zgody na przetwarzanie danych oraz informacje o udostępnieniach >>

 

Aby uruchomić raport i wykonać anonimizację wybranych danych:

1.Otwórz kartotekę Raporty (Ctrl+2).

2.Przejdź do grupy raportów Własne i wybierz Anonimizacja danych.

3.Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaną komunikaty przypominające, o weryfikacji czasu przechowywania danych przed ich usunięciem, oraz wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Potwierdź oba komunikaty przyciskiem Dalej, aby kontynuować.

4.Na kolejnym oknie można podać imię i nazwisko osoby, aby na ich podstawie przefiltrować wybrany Obszar przeszukiwania w kolejnym kroku. Aby wyświetlić wszystkich (kontrahentów lub osoby) z wybranego obszaru przeszukiwania pozostaw pola Imię i Nazwisko puste.

 

img_anon_02

 

Raport nie obsługuje anonimizacji danych osobowych znajdujących się w kartotece Pracownicy. W przypadku potrzeby anonimizacji danych osobowych pracowników należy zrobić to samodzielnie modyfikując ich dane (program nie umożliwia usunięcia pracowników, dla których zostały zarejestrowane dokumenty).

 

5.Po potwierdzeniu wyboru wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów lub osób. Dla wyświetlanej listy należy wybrać, które pozycje listy (kontrahenci lub osoby) oraz, które kolumny zostaną zanonimizowane.

 

img_anon_03

 

6.Aby wykonać anonimizację wybranych danych potwierdź wybór przyciskiem Anonimizuj.