Kokpit BI > Stopka strony w kokpicie Business Intelligence

Drukuj

Stopka strony w kokpicie  Business Intelligence erp_pro

Zestawienia Sage Symfonia ERP Business Intelligence mogą być prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej. Dane mogą być przedstawiane na wykresach kolumnowych, słupkowych, liniowych oraz w ujęciu geograficznym. Wartości i kategorie widoczne na wykresach wynikają z wyliczeń miar lub stanowią wymiary Sage Symfonia ERP Business Intelligence. Na zestawieniach tabelarycznych nazwy wymiarów i miar są nagłówkami kolumn, a wartości liczbowe będące miarami Sage Symfonia ERP Business Intelligence znajdują się w wierszach tabel. Wartości w wierszach zestawienia tabelarycznego można sortować poprzez nagłówki kolumn.

Przechodzenie od ogółu do szczegółu zestawień Sage Symfonia ERP Business Intelligence może następować po kliknięciu myszą komputerową w wybrane pole kolumny wykresu, w nazwę pozycji na zestawieniu tabelarycznym lub w numer dokumentu. Kolejnym poziomem analizy może być kolejny kokpit grupy i następnie przejście do zestawień szczegółowych, lub bezpośrednie wyświetlenie zestawienia docelowego (np. zestawienie z listą towarów, szczegóły pojedynczego dokumentu). Dostęp do kolejnego poziomu analizy po kliknięciu myszą w wybrane pole w kolumnie wykresu funkcjonuje dla wartości roku bieżącego. W przypadku wykresów kolumnowych skierowanie wskaźnika myszy na kolumnę wyświetli wartość liczbową. Dane zestawień Sage Symfonia ERP Business Intelligence analizowane są w wybranym okresie lub w porównaniu wybranych okresów.

W stopce znajdującej się pod zestawieniem tabelarycznym widnieją wybrane dla zestawienia wartości parametrów. Tu także dostępne są informacje o dacie ostatniej aktualizacji bazy analitycznej, o dacie wygenerowania zestawienia i danych osoby, która to zestawienie uruchomiła.

 

Zobacz także:

Zestawienia Sage Symfonia ERP Business Intelligence

Panel parametryzowania danych

Pasek narzędziowy w kokpicie Business Intelligence

Panel danych raportu

Panel wizualizacji danych

Kokpit Finanse