Firma

Firma

Informacje podstawowe

Przygotowanie do pracy

Data wystawiania dokumentów

Ewidencja danych księgowych

Deklaracje

Bilans

Rozrachunki

Przelewy

Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Analizy Business Intelligence erp_pro

 

Administacja

Administracja

Ustawienia

Ustawienia - Parametry stałe

Współpraca z Sage Connect

Prawa efektywne

 

Pracownicy

Pracownicy

Informacje podstawowe

 

Zaawansowane

Zaawansowane

Kartoteki

VBA erp_pro

 

Artykuly

Jak to zrobić?

Jak to zrobić?

Raporty

Klawisze skrótów