Ustawienia > Konfiguracja współpracy

Drukuj

Konfiguracja współpracy

Zakładka Ustawienia > Konfiguracja współpracy zawiera polecenia:

Współpraca z Sage Connect otwiera okno konfiguracji.

Historia zmian otwiera okno ustawienia zapisywania historii zmian, gdy pole jest zaznaczone logi historii zmian prowadzone będą również dla raportów VBA: Historia zmian w programie oraz HistZmianDok.