Strona startowa

Drukuj

Rozrachunki

Prowadzenie rozrachunków jest możliwe tylko z poziomu wprowadzania dokumentów. Wybranie przycisku polecenia Rozrachunki umieszczonego w dole każdego okna do wprowadzania dokumentów przeniesie akcje do okna, w którym możesz rozliczać transakcję.

 

Rozrachunki można prowadzić tylko w momencie wprowadzania dokumentu księgowego. Z każdego okna do wprowadzania dokumentów możesz wskazać przycisk Rozrachunki. Po wybraniu tego przycisku możesz przeglądać i rozliczać dokumenty umieszczone zarówno w buforze, jak i w księgach handlowych Twojej firmy. Oznacza to, że możesz obejrzeć nawet stan rozliczeń dokumentu umieszczonego czasowo w buforze tj. takiego, który jeszcze nie jest zaksięgowany w księgach.

 

Jeżeli chcesz aby program sprawdzał, czy wprowadzając zapis na konto wprowadzono rozrachunek zaznacz opcję wymagaj wypełnienia rozrachunków lub ostrzegaj o braku rozrachunków dla kont rozrachunkowych.

 

hmtoggle_plus1Automatyczne wypełnianie rozrachunków

hmtoggle_plus1Rozrachunki Walutowe

hmtoggle_plus1Rozrachunki w różnych typach dokumentów

 

 

Jak to zrobić - wprowadzanie dokumentu otwierającego transakcję >>

Jak to zrobić - wprowadzanie dokumentu rozliczającego transakcję >>

 

Zobacz także:

Aby wyszukiwać transakcje według kryteriów wyboru

Błędne rozrachunki

Aby wyszukiwać dokumenty z błędnie wypełnionymi rozrachunkami

Zapisy na koncie

Brakujące rozrachunki