Wskaźniki > Lista wykresów

Drukuj

Lista wykresów

Okno umożliwia zarządzanie dostępnością wykresów. Okno otwierane jest z:

Wskaźniki (Alt+7) > Zarządzanie wykresami

Rozrachunki (Alt+4) > Wykresy > Lista wykresów

 

Przycisk Wykonaj, uruchamia wybrane zestawienie.

 

Ikona w pierwszej kolumnie oznacza:

ico_micro_sage – raport predefiniowany dostarczony z programem. Tych raportów nie można usunąć, ani nadpisać.

ico_user – raport użytkownika.

 

Kolumna Opcje

Umożliwia przełączenie wyświetlania po uruchomieniu zestawienia okna parametrów jego wykonania. Jeśli wyświetlenie okna parametrów jest wyłączone wtedy raport zostanie wykonany na podstawie predefiniowanych ustawień domyślnych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów.

 

Okno parametrów wykresów nie jest wywoływane, gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji.

 

Kolumna Aktywny

Określa, czy zestawienie będzie dostępne na listach wywoływanych z obszarów tematycznych.

 

Wyłączenie możliwości modyfikowania danych pobieranych do wykresu lub całkowite wyłączenie widoczności zestawienia dla poszczególnych Użytkowników jest ważne w przypadku konieczności ograniczenia dostępu do danych wrażliwych lub danych strategicznych firmy.