Strona startowa

Drukuj

Księgowanie zaznaczonych dokumentów

Okno otwiera się po zaznaczeniu przynajmniej jednego dokumentu znacznikiem grupy – Marker1 i wybraniu polecenia Zaksięguj z okna listy dokumentów. Przed księgowaniem grupowym należy sprawdzić prawidłowość sortowania listy. Księgowanie następuje z aktualną datą dla modułu.

 

Elementy okna

Należy wybrać jedną spośród następujących opcji:

 

Pomiń księgowania automatyczne różnic kursowych

Pomija automatyczne księgowania różnic kursowych.

 

Zaksięguj po zaksięgowaniu rozliczeń

Księguje dokumenty po zaksięgowaniu rozliczeń.

 

Zaksięguj w kolejności na liście

Księguje dokumenty zgodnie z wcześniej przyjętą kolejnością.

 

Kontroluj zgodność danych kontrahenta

Pozwala wybrać czy przed zaksięgowaniem dokumentu zweryfikowane zostaną dane kontrahenta  na dokumencie z danymi przechowywanymi z kartotece kontrahentów.

 

Dla księgowania dokumentów zawierających rozrachunki złotówkowe kolejność księgowania dokumentów jest dowolna. W przypadku dokumentów posiadających kwoty wyrażone w walutach obcych, najpierw musi być zaksięgowany dokument rozpoczynający transakcję, a dopiero po nim dokument rozliczający transakcję.

 

Przyciski poleceń

Tak – wykonuje księgowanie wybranych dokumentów

Nie – anuluje księgowanie i wraca do listy dokumentów

 

Zobacz także:

Przeszacowanie walut

Konta specjalne - Różnice kursowe

Prowadzenie rozrachunków