Lista raportów > Historia zmian dokumentu

Drukuj

Historia zmian dokumentu erp_pro

Okno służy do śledzenia zmian dokonywanych przez użytkowników w dokumentach. Dzięki możliwości filtrowania można określić kto, kiedy i co zmienił w dokumencie i jakie dokumenty zmienił.

Aby rozpocząć pracę należy wybrać polecenia HistZmianDok z menu Projekty. Można również przypisać to okno do dowolnej grupy raportów na zakładce, uruchamiając okno Przypisanie VBA.

 

Raport wymaga włączenia zapisywania historii zmian w programie również w starych strukturach.

 

Zmodernizowana wersja raportu >>

 

Elementy okna

Numer dok. – wyświetla numer dokumentu

Numer ewid. – wyświetla numer ewidencyjny dokumentu

Sygnatura – sygnatura użytkownika dokonującego zmiany

Data operacji – data wykonania jakiejkowiek zmiany na dokumencie

Typ operacji – rodzaj wykonanej zmiany (obecnie mamy informacje o dodaniu, zaktualizowaniu i usunięciu)

 

Przyciski:

Kryteria – otwiera okno parametrów i umożliwia wyświetlenie zestawienia

Odśwież – odświeża zawartość okna

Szukaj – umożliwia wybór dokumentów zawierających wskazany tekst

Dokument – powoduje otwarcie podświetlonego dokumentu (możliwe jest również otwarcie dokumentu poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym wierszu)

Archiwum – umozliwia zapisanie danego zestawienia pod wybraną nazwą na dysku w postaci pliku z rozszerzeniem *.rpt

Export – otwiera okno parametrów i umożliwia przesłanie danych do Excela lub do pliku