Lista raportów > Historia zmian w programie

Drukuj

Historia zmian w programie

Okno otwiera się po wybraniu z menu Projekty > Historia zmian w programie.

 

Raport wymaga włączenia zapisywania historii zmian w programie również w starych strukturach.

 

Zmodernizowana wersja raportu >>

 

Okno umożliwia raportowanie z dokonanych w systemie zmian kluczowych ustawień, algorytmów, scenariuszy postępowania. Ewidencjonowane są wszystkie zmiany ważnych elementów z punktu widzenia pracy z programem, wpływających na wyniki prezentowane przez system. Dodatkowo dla celów zgodności z przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych) ewidencjonowane są wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.

 

W oknie widoczne są trzy zakładki: Ustawienia, Widok i Podgląd wydruku.

 

Przyciski:

Drukuj – umożliwia wydrukowanie prezentowanej listy zmian

Eksport – przesyła zawartość ekranu do arkusza MS Excel-a