Lista raportów > Historia zmian

Drukuj

Historia zmian

Okno otwiera się po wybraniu Raporty (Ctrl+2) > Własne > Historia zmian.

 

Raport zastępuje funkcjonalnie raporty VBA: Historia zmian dokumentu, Historia zmian w programie.

 

Okno prezentuje listę zarejestrowanych w programie zmian wykonanych przez użytkowników. Ewidencjonowane są wszystkie zmiany dokumentów oraz ważnych elementów z punktu widzenia pracy z programem, wpływających na wyniki prezentowane przez system. Dodatkowo dla celów zgodności z przepisami (ustawa o ochronie danych osobowych) ewidencjonowane są wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.

 

Prawej strony znajduje się panel ze wyboru filtrów. Użytkownik może dodawać i modyfikować własne filtry.

 

Filtry

Szybkie wyszukiwanie

Układ kolumn

 

Przyciski

Eksport – zapisuje i otwiera wybrane pozycje listy w arkuszu MS Excel.

Wydruk – zapisuje wybrane pozycje listy do pliku PDF.

Odśwież – wczytuje ponownie wyświetlane dane.