Strona startowa

Drukuj

Rok obrachunkowy

Rok obrachunkowy w module Finanse i Księgowość nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym, ale musi rozpoczynać się pierwszego, a kończyć ostatniego dnia miesiąca. Długość roku obrachunkowego musi mieścić się w zakresie od 1 do 23 miesięcy.

 

Datę początku i końca roku obrachunkowego określa się przy rozpoczynaniu pracy z programem, podczas zakładania firmy, a także podczas zakładania kolejnych lat obrachunkowych w istniejącej firmie. Można zmienić datę końca istniejącego roku obrachunkowego. Zobacz: Zmiana długości roku.

 

Daty przyjęte jako początek i koniec roku obrachunkowego będą podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz sprawdzania poprawności wpisywania dat na rejestrowanych w programie dokumentach księgowych. W przypadku wykrycia daty nie mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie pojawi się odpowiedni komunikat, a zaksięgowanie dokumentu będzie możliwe dopiero po poprawieniu błędu.

 

Identyfikator roku

 

Wskazówka

Jeżeli rozpoczynasz pracę z programem w trakcie roku obrachunkowego twojej firmy, jako datę początku roku obrachunkowego podaj datę początkową roku podatkowego firmy, a nie datę rozpoczęcia pracy z programem.