Lista raportów > Parametry deklaracji

Drukuj

Parametry deklaracji

Sposób uruchomienia raportu

Okno otwiera się po wybraniu Raporty (Ctrl+2) > Urzędy > Parametry deklaracji.

 

Funkcja

Raport umożliwia dostosowanie parametrów wyliczania deklaracji.

 

Opcje

Rodzaj wariantu RZiS – określa wariant prowadzenia RZiS do jakiego mają być dostosowane formuły pól obliczeniowych deklaracji podatku dochodowego. Domyślnie w programie ustawiony jest wariant kalkulacyjny RZiS. Jeżeli Użytkownik prowadzi w firmie RZiS porównawczy, powinien zmienić ustawienia.

 

Stawka CIT – określa właściwą dla firmy stawkę podatku CIT.

 

Druk CIT-8(23) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od – określa od kiedy stosowany będzie druk CIT-8(23) dla firmy z przesuniętym rokiem obrachunkowym.

 

Sposób pobierania danych dla załącznika VAT-ZD – określa czy załącznik VAT-ZD będzie wypełniany automatycznie przez program czy też ręcznie przez użytkownika. W przypadku wypełniania automatycznego, na załączniku VAT-ZD po wybraniu polecenia  wprowadzone zostaną dokumenty sprzedaży z rejestrami: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności oraz Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności.

 

Wyświetl ostrzeżenie o nie wygenerowaniu dokumentów dla załącznika VAT-ZD – ustawienie określa czy program ma sprawdzać przed przygotowaniem deklaracji VAT, stan przeterminowanych należności i zobowiązań. W przypadku wykrycia braku dokumentów korygujących program zaproponuje przejście do okna Ulga na złe długi.

 

Załącznik ORD-ZU – określa, czy dla korekty wymagany jest załącznik ORD-ZU:

wymagany – wypełnienie załącznika ORD-ZU będzie wymagane przed wydrukiem deklaracji lub wysyłką e-deklaracji.

niewymagany – przy wydruku lub wysyłce e-deklaracji załącznik ORD-ZU nie zostanie dołączony nawet, gdy został wypełniony przez użytkownika.