Strona startowa

Drukuj

Funkcje matematyczne

float sub iif(int var, float true, float false) – krótki wariant instrukcji warunkowej if

var – sprawdzany warunek

true – wartość zwracana gdy warunek jest prawdziwy

false – wartość zwracana gdy warunek jest fałszywy

przykład: iif( Pole(23) > Pole(34), Pole(23) – Pole(34), Pole(23) + Pole(34) )

 

float sub zlote(float zl) – zwraca kwotę w pełnych złotych (po odcięciu groszy)

przykład: zlote( 145.67 ) zwraca wartość 145

 

float Min(float a, float b) – w deklaracjach funkcja ta jest dwuparametrowa w zależności od kontekstu (czytelności) można stosować zamiennie z funkcją iif

 

float Max(float a, float b) – w deklaracjach funkcja ta jest dwuparametrowa w zależności od kontekstu (czytelności) można stosować zamiennie z funkcją iif

 

float Oraz(int v1, int v2) – zwraca 1 gdy v1 i v2 są prawdą, 0 w każdym innym przypadku

 

float Oraz3(int v1, int v2, int v3) – tak samo jak Oraz ale dla trzech argumentów

 

float Lub(int v1, int v2) – zwraca 1 gdy którykolwiek z argumentów jest prawdą, 0 gdy oba są fałszywe

 

float Modul(float v) – zwraca kwotę bez znaku

 

float Zaokr(float v, int prec) – zwraca kwotę zaokrągloną do podanej ilości miejsc po przecinku

 

float SumaSkip(numer1, numer2, int krok) – suma wartości pól od numeru numer1 do numer2 kolejno co krok. Czyli np. SumaSkip(15, 21, 2) sumuje wartości z pól: Pole(15) + Pole(17) + Pole(19) + Pole(21).