Strona startowa

Drukuj

Ewidencja danych podatkowych (EDP)

Dostęp do okna jest możliwy z następujących miejsc w programie:

po wybraniu polecenia Ewidencja EDP z menu Funkcje lub sekwencji klawiszy Ctrl+9,

z okna Deklaracji podatkowej podczas wprowadzania kwoty do danego pola w deklaracji podatkowej. Należy ustawić się w wybranym polu umożliwiającym zarejestrowanie wartości podatkowych w systemie, a następnie wybrać sekwencje klawiszy Alt+strzałka w dół.

z okna edycji dokumentu poprzez wybranie polecenia Ewidencja EDP z menu Funkcje lub sekwencji klawiszy Ctrl+E, ustawiając się uprzednio w polu zapisu (Konto lub Kwota). Program przeniesie potrzebne dane automatycznie.

z okna Zapisy – poprzez wybranie polecenia Raporty z menu Funkcje (Ctrl+2) lub przycisku Raporty z paska narzędziowego, a następnie zakładki Konta i Zapisy na koncie. Zostanie otwarte okno Zapisy, w którym możemy zaznaczyć dane pozycje i wybierając przycisk Wstaw do EDP przenieść potrzebne dane podatkowe do okna Ewidencja danych podatkowych.

z okna Rozrachunki – poprzez zaznaczenie wszystkich rozrachunków i kliknięcie w kolumnie EDP. W kolumnie tej widoczne są ikonki określające status transakcji wysłanej do ewidencji danych podatkowych (transakcja z nieuregulowaną płatnością, transakcja skorygowana częściową lub całkowitą płatnością). Po kliknięciu w ikonkę przy transakcji, zostanie otwarte okno EDP, z widocznym zapisem dla wybranego rozrachunku. Jeżeli na liście rozrachunków zostanie zaznaczonych kilka transakcji, wówczas kliknięcie w ikonkę otworzy okno EDP z widocznymi zapisami dla zaznaczonych rozrachunków.

 

Okno umożliwia zarejestrowanie oraz modyfikację wartości podatkowych w systemie.

 

Zarządzanie wartościami ewidencji podatkowej jest dostępne w formie wygodnej tabelki, w której użytkownik może zarejestrować dane potrzebne do wypełnienia deklaracji podatkowych.

 

Aby dodać nową pozycję do ewidencji danych podatkowych należy wybrać przycisk Dodaj.

 

Dane w EDP są widoczne tylko dla tego roku, który jest podany w dacie programu. Aby były widoczne dane za inny rok, proszę zmienić datę programu (Ctrl+D) na właściwy rok.

 

elementyElementy okna
PrzyciskiPrzyciski poleceń

 

 

Zobacz także:

Aby przygotować deklarację