Rozpoczęcie pracy z modułem Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość > Zanim rozpoczniesz wprowadzanie danych

Drukuj

Zanim rozpoczniesz wprowadzanie danych

Poniższe czynności można przeprowadzić zarówno na danych rzeczywistych Twojej firmy, jak i na danych firmy Demo, tylko na próbę. Możesz również stworzyć w module Administracja firmę testową, która będzie kopią Twojej firmy, i na niej sprawdzać działanie modułu.

Po założeniu firmy uzgodnij plan kont. Najpierw obejrzyj wzorcowy plan kont wygenerowany przez moduł. Ten plan kont będzie miał podpisane kartoteki "Kontrahenci", "Pracownicy" i "Urzędy" pod odpowiednie konta.

Zmodyfikuj plan kont zgodnie z wymogami swojej firmy, a także zgodnie z wymogami sprawozdawczości GUS. Zwróć uwagę na konta funduszy i kapitałów oraz konta kosztowe.

Przejrzyj układ bilansu i rachunku zysków i strat i zmodyfikuj zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zanim zaczniesz wykorzystywać do rozliczeń kartoteki podpisane w planie kont, najpierw wprowadź dane do tych kartotek. Jeśli będziesz wprowadzać nierozliczone transakcje sprzed daty rozpoczęcia pracy z modułem, wprowadź dla tych transakcji dane o kontrahentach, pracownikach i urzędach. Wprowadź dane do kartoteki "Waluty".

Podaj konta specjalne, w tym konto "Wynik finansowy".

Jeżeli rozpoczynasz pracę w ciągu roku rozrachunkowego, wprowadź bilans otwarcia i obroty rozpoczęcia. Jeśli chcesz zarejestrować nierozliczone transakcje, wprowadź je także do modułu. Podobnie musisz wprowadzić zapisy walutowe.

Zdefiniuj zgodnie z własnymi potrzebami typy dokumentów księgowych.

Określ zaokrąglenia dla wykonywanych w module obliczeń.

Zdefiniuj wzorce, które będziesz mógł wykorzystać przy wprowadzaniu dokumentów i danych do rejestru

Jeżeli wszystkie operacje zakończyły się pomyślnie, oznacza to, że najtrudniejsze masz już za sobą. Możesz rozpocząć bieżącą pracę z modułem.