Strona startowa

Drukuj

Skróty klawiatury

Aby ułatwić wprowadzanie danych, w module Finanse i Księgowość zdefiniowano klawisze skrótów. Zamiast korzystać z myszki. można wcisnąć jeden lub kilka klawiszy na klawiaturze. Używając klawiszy skrótu, można szybciej wykonywać często powtarzane zadania.

 

 

Wywoływanie głównych funkcji programu

Praca w oknach kartotek

Wpisywanie i oglądanie danych w panelach

Ogólne klawisze Windows — sterowanie oknami

Praca w oknach dialogowych

Poruszanie się w oknie podglądu zestawienia

 

Wskazówki

 

jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+),

 

jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (, ).

 

Przykłady

Ctrl+A – nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze.

Ctrl+Shift+A – trzymać naciśnięte klawisze Ctrl i Shift podczas naciskania klawisza A.

Ctrl+A, R – nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć klawisz R.