Rozpoczęcie pracy z modułem Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość > Pojęcia podstawowe

Drukuj

Pojęcia podstawowe

Podstawowe pojęcia i obiekty wykorzystywane w module Finanse i Księgowość.

Firma

Użytkownicy i ich uprawnienia

Uwagi organizacyjne

Dokumenty księgowe

Bufor

Rejestry VAT

Warianty prowadzenia rachunku kosztów

Plan kont

O księgowaniu

Import specjalny