Strona startowa

Drukuj

Zapotrzebowanie na dane a plan kont

Aby plan kont odpowiadał potrzebom Twojej firmy, jego konstrukcja musi uwzględniać wewnętrzny obieg informacji, a także to, jakie informacje są potrzebne na zewnątrz dla celów sprawozdawczości (Urząd Skarbowy czy GUS).

Plan kont powinien więc być skonstruowany tak, aby umożliwiał szybkie otrzymywanie informacji, a jednocześnie tak, aby wprowadzanie dokumentów było możliwie najłatwiejsze poprzez krótkie dekretacje.

Należy przemyśleć szczególnie ilość kont syntetycznych w stosunku do ilości kont analitycznych. Przy księgowaniu tradycyjnym zbyt duża ilość kont syntetycznych może być kłopotliwa, natomiast przy pracy z komputerem nie stanowi żadnego problemu, a może dawać pełniejszy obraz kondycji finansowej Twojej firmy.

 

Zobacz także:

Przeglądanie, modyfikacja planu kont