Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersjach

 

Pomoc zaktualizowana do wersji 24.01.00.

 

Instrukcja dotycząca przywracania ustawień domyślnych po instalacji najnowszej wersji 24.01.00 2024-06-11
Po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania, konieczne jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki lub skorzystanie z poniższej kombinacji klawiszy, aby przywrócić domyślne ustawienia widoku w menu Kartoteki.
 
Kiedy skorzystać z instrukcji?
Jeśli modyfikowałeś widok w menu Kartoteki i te zmiany zostały zapamiętane przez przeglądarkę, należy wykonać poniższe kroki, aby upewnić się, że najnowsza wersja oprogramowania działa prawidłowo.
 
Instrukcja:
1. Otwórz przeglądarkę internetową, której używasz do pracy z oprogramowaniem.
2. Przejdź do strony, na której znajduje się menu Kartoteki.
3. Naciśnij jednocześnie klawisze: Ctrl+Shift+R.

 
Co to robi?
Kombinacja Ctrl+Shift+R wymusza pełne odświeżenie strony, co powoduje załadowanie najnowszych wersji wszystkich zasobów, takich jak pliki CSS, JavaScript i inne, z serwera, zamiast korzystania z wersji zapisanych w pamięci podręcznej przeglądarki.
 
Wykonanie tych kroków zapewni, że wszystkie modyfikacje i nowe funkcje wprowadzone w najnowszej wersji oprogramowania będą widoczne i działały poprawnie.

 

24.01.00 2024-06-11

Poprawki:

bilans nadgodzin: poprawiono moduł bilansu nadgodzin, w tym odbiory, przenoszenie na następne miesiące oraz przeliczanie.

bilans nadgodzin: tymczasowo wyłączono możliwość wypłaty i eksportu wartości do elementów kadrowych Symfonii Kadry i Płace.

bilans nadgodzin: obecnie pozostaje możliwość eksportu nadgodzin z kalendarza (wnioski).

bilans nadgodzin: moduł będzie rozwijany w kolejnych wersjach.

delegacje: poprawiono brak przeliczania walut obcych na PLN, gdy status rozliczenia jest "DO ZWROTU".

dokumenty: Optymalizacja modułu dokumentów.

dokumenty: poprawiono błąd importu dla użytkowników z dwuczłonowym nazwiskiem dla ZUS IMIR/RMUA.

kalendarz: poprawka błędu filtrowania kalendarza firmowego.

kalendarz: poprawiono brak zliczania pracy w soboty i niedziele w karcie ewidencji czasu pracy (czas przepracowany w godzinach).

kalendarz: poprawki dotyczące widoku według okresu rozliczeniowego.

kalendarz: poprawiono usuwanie się nałożonych filtrów po uruchomieniu funkcji harmonogramowania.

kartoteki: poprawiono błąd sortowania wartości bilansów.

RCP: poprawiono przeliczenie zaokrągleń RCP po zmianie harmonogramu.

synchronizacja: poprawki usługi KIP_OUT - eksport danych kadrowych oraz synchronizacja.

wnioski: poprawiono błąd z akceptacją zastępstwa dla osób uprawnionych do akceptacji wniosków poza strukturą.

wnioski: poprawki dla wydruków wniosków (elementy pobierane z wniosku).

 

Funkcje:

delegacje: dodano możliwość zmiany numerowania rozliczeń delegacji.

kalendarz: dodano możliwość wydruku karty ewidencji w PDF. Każdy pracownik drukuje się na osobnej stronie, a tabela jest dostosowana do strony A4.

kalendarz: dodanie domyślnego filtra w ewidencji czasu pracy: Pokaż tylko moje wydarzenia. Obecnie po wejściu do kalendarza ładowane są dane tylko zalogowanego użytkownika. Po odznaczeniu filtra dane prezentowane są dla wszystkich dostępnych użytkowników z uwzględnieniem wybranych filtrów.

kalendarz: dodano nowy typ kolumny w konfiguracji podsumowań tabeli kalendarza – Nadgodziny z dni roboczych (bilans nadgodzin).

kalendarz: dodano możliwość odejmowania kolumn w konfiguracji podsumowań tabeli kalendarza.

kalendarz: dodano nowe filtry do tabeli kalendarza.

menedżer zadań: dodano nową opcję serwisową Usuwanie pasków płacowych z panelu administratora.

optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie danych kartotekowych na liście kartotek. Ma to wpływ na ilość pobieranych danych dla użytkowników z pełnymi uprawnieniami widoczności. Obecnie dane są pobierane tylko dla liczby wyświetlanych pracowników na liście, z uwzględnieniem podstron. Odciążyło to zasoby serwera i zwiększyło wydajność przy obsłudze dużej liczby użytkowników (ponad 1000).

optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie kafelka Lista obecności.

optymalizacja: przyspieszono wyświetlanie kafelka Zestawienie użytkowników i wyłączono animację wykresu.

powiadomienia: dodanie modułu powiadomień własnych, który umożliwia m.in. wysyłanie powiadomień o kończących/zaczynających się terminach elementów kadrowych/wnioskach.

rozwój: aktualizacja Angulara do wersji 15.

rozwój: migracja z .NET Core 6 do 8.

użytkownicy: Dodanie przycisku Generuj hasło startowe.

wnioski: dodano możliwość konfiguracji ograniczeń odnośnie anulowania zaakceptowanych wniosków.

wnioski: dodano możliwość zbiorowego składania wniosków.

wnioski: dodano zabezpieczenie weryfikujące datę z serwera podczas składania wniosku – blokada przed próbą obejścia funkcji ilość dni wstecz w konfiguracji wniosku.

wnioski: opcjonalne wyłączenie domyślnych godzin (08:00 – 16:00) we wnioskach godzinowych.

wnioski: opcja dla wniosków godzinowych - Pozwalaj na składanie tylko w pełnych godzinach.

wnioski: umożliwiono konfigurację generowania automatycznego wniosku o nadgodziny dla konkretnych ról/grup.

 

Dodatkowo w tej wersji ze względu na zmianę .NET do wersji 8:

1. Należy wprowadzić zmianę w pliku konfiguracyjnym appsettings.json w katalogu SymfoniaePracownik_API (w przypadku klientów z logowaniem domenowym AD również w katalogu SymfoniaePracownik_API_AD):

a)  Dla konfiguracji standardowej należy dopisać Encrypt = False; na końcu sekcji

ConnectionStrings:"ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;Persist Security Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; Encrypt=False; "}

b) Dla konfiguracji, w której wspomniany parametr był wcześniej ustawiony jako Encrypt=True; w sekcji ConnectionStrings należy zmienić go na

TrustServerCertificate=True;: "ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;PersistSecurity Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; TrustServerCertificate=True;"

2. Należy sprawdzić oraz w razie potrzeby zmienić Compatibility Level bazy danych e-Pracownika. Dla .NET 8 wersja minimalna to SQL Server 2016 (130).

 

24.00.03b 2024-01-18

Poprawki:

kartoteki: wprowadzono istotne usprawnienia dotyczące wyświetlania danych liczbowych. Teraz aplikacja poprawnie prezentuje pełne wartości elementów o typie Liczba, eliminując wcześniej występujące błędy w ich wyświetlaniu na liście kartotek.

 

Funkcje:

e-Pracownik: dodano nową funkcję umożliwiającą wprowadzenie parametru title w pliku app-config.json. Ta nowa opcja umożliwia użytkownikom dostosowanie tytułu wyświetlanego w zakładce przeglądarki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami firmy. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy mają teraz większą swobodę w kształtowaniu interfejsu aplikacji, co pozwala lepiej dostosować ją do unikalnych preferencji oraz specyfiki działalności ich przedsiębiorstwa.

wnioski: dodano opcję Wyłącz podpowiadanie domyślnych godzin. Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikom wyłączenie automatycznego podpowiadania domyślnych godzin w formularzach wniosków godzinowych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy zyskują większą kontrolę nad wprowadzanymi danymi, eliminując automatyczne sugestie i mając pełną swobodę w określaniu godzin pracy.

raporty: dodano innowacyjną funkcjonalność umożliwiającą użytkownikom tworzenie własnych raportów. Teraz użytkownicy mają możliwość definiowania spersonalizowanych raportów za pomocą nowej opcji Tabela przestawna. Ta funkcja umożliwia bardziej zaawansowane analizy danych kadrowo-płacowych, co pozwala na lepsze zrozumienie kluczowych informacji. Dodatkowo, użytkownicy mogą teraz wybierać między różnymi rodzajami wykresów do przedstawienia zebranych danych. Nowe możliwości obejmują wybór między wykresem kolumnowym a wykresem kołowym, co umożliwia lepszą wizualizację i interpretację zgromadzonych informacji. Dzięki temu e-Pracownik staje się jeszcze bardziej elastycznym narzędziem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkowników i umożliwiającym bardziej precyzyjne monitorowanie i analizowanie danych w sposób, który najlepiej odpowiada konkretnym wymaganiom.

raporty: wprowadzono innowacyjną funkcjonalność dotyczącą konfiguracji widoczności raportów własnych. Użytkownicy teraz mają możliwość dostosowania zakresu widoczności swoich raportów według własnych preferencji.Pierwszą opcją konfiguracji widoczności jest Grupy. Gdy pole to pozostaje puste, oznacza to, że raport będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w systemie. Jednak zaznaczenie konkretnej grupy oznacza, że raport będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej konkretnej grupy lub działu.Kolejną opcją jest Role. Puste pole oznacza, że raport nie będzie widoczny dla żadnego użytkownika.Jednak dodanie konkretnej roli oznacza, że raport będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej roli uprawnień. Dodatkowo, administratorzy raportu zyskali możliwość zdefiniowania, którzy pracownicy widoczni są dla użytkowników przypisanych do poszczególnych ról, co pozwala na dokładniejsze dostosowanie widoczności.Istnieje możliwość wyboru jednej z opcji:

oDomyślna (ja + moi pracownicy niżej w hierarchii),

oDomyślna + pracownicy z mojego działu,

oDomyślna + pracownicy z działów na tym samym poziomie w strukturze (działy z wybranym tym samym działem nadrzędnym),

oWszyscy pracownicy,

 

Dzięki tym nowym funkcjom użytkownicy mogą elastycznie dostosować widoczność swoich raportów, co pozwala na bardziej spersonalizowane i efektywne korzystanie z systemu e-Pracownik. Uwaga: Wcześniej dodane raporty własne nie będą automatycznie widoczne po aktualizacji, co zapewnia większą kontrolę nad prywatnością i dostępem do specyficznych raportów. Administratorzy muszą od podstaw skonfigurować widoczność raportów zgodnie z bieżącymi potrzebami i preferencjami.

 

raporty: dodano innowacyjną funkcjonalność w postaci opcji typu sumowania dla pól danych w tabeli przestawnej w kreatorze raportów. Teraz użytkownicy mają możliwość skorzystania z różnych opcji sumowania, dostosowując analizy do konkretnych potrzeb. Dostępne metody sumowania obejmują:

oSuma: Pozwala na obliczenie sumy wartości w wybranym polu danych, co umożliwia szybkie uzyskanie ogólnej wartości kumulacyjnej

oZliczanie: Ta opcja umożliwia użytkownikom zliczanie ilości rekordów spełniających określone kryteria, co może być przydatne do analizy liczby wystąpień danej cechy

oŚrednia: Pozwala na obliczenie średniej arytmetycznej wartości w wybranym polu danych, co ułatwia zrozumienie ogólnego trendu danych liczbowych

oMinimum: Ta opcja umożliwia szybkie znalezienie najmniejszej wartości w wybranym polu danych, co może być istotne przy identyfikowaniu wartości skrajnych

oMaksimum: Ostatnia opcja pozwala na znalezienie największej wartości w wybranym polu danych, co jest przydatne do identyfikacji wartości skrajnych i maksymalnych

 

Dzięki tym nowym funkcjom, użytkownicy mają teraz większą elastyczność w analizowaniu danych, co przyczynia się do jeszcze efektywniejszej pracy z systemem e-Pracownik.

 

24.00.03 2023-12-19

Poprawki:

raporty: wprowadzono istotne ulepszenia w raporcie Delegacje - kilometrówka. Dodano nowe pole Status rozliczenia, co umożliwia użytkownikom łatwiejsze śledzenie i zarządzanie rozliczeniem delegacji. Ponadto, zastosowano poprawki w wyświetlaniu innych elementów raportu.

wnioski: rozwiązano problem związany z wyświetlaniem nieprawdziwego komunikatu Brak bilansu użytkownika podczas wstawiania wniosku na przyszły rok, mimo istniejącego bilansu. Usterka ta występowała w przypadku zaznaczenia opcji Zablokuj wstawianie wniosku na następny rok, kiedy brakuje nowej wartości bilansu. Teraz użytkownicy mogą bez przeszkód korzystać z funkcji wstawiania wniosków na przyszłe lata, nawet przy włączonej blokadzie, o ile bilans został poprawnie dodany.

 

Funkcje:

raporty: usunięto tymczasowo funkcjonalność raportu Alokacja czasu pracy. Zmiana ta wynikała z konieczności wprowadzenia istotnych modyfikacji, zgodnych z pierwotnymi założeniami dotyczącymi rozwiązania indywidualnego. Po dokonaniu niezbędnych poprawek i uzyskaniu potwierdzenia poprawnego działania od zleceniodawcy, raport ten zostanie przywrócony do aplikacji w przyszłości. Ten krok został podjęty w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zgodności z oczekiwaniami wszystkich użytkowników aplikacji. Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość podczas wprowadzania tych niezbędnych ulepszeń.

kalendarz - Tabela: dodano innowacyjny filtr Pokaż tylko niepoprawne zapisy RCP, który po aktywacji umożliwia błyskawiczne zlokalizowanie pracowników, u których wystąpiły niezgodności w zapisach czasu pracy zaimportowanych z rejestratorów czasu. Dzięki temu usprawnieniu użytkownicy mogą skoncentrować się na szybkiej identyfikacji i naprawie błędów, co przyczynia się do efektywniejszego i precyzyjniejszego zarządzania danymi związanymi z czasem pracy pracowników.

kalendarz - Tabela: wprowadzono innowacyjną funkcjonalność, która znacząco ułatwia monitorowanie nieprawidłowości w kalendarzu. Teraz, gdy dany dzień zawiera komunikaty o niezgodności, kratka tego dnia migocze, wskazując użytkownikowi na istniejące problemy. To dynamiczne migotanie umożliwia szybkie zauważenie dni, w których występują nieprawidłowości, co pozwala skuteczniej zarządzać danymi. Warto zaznaczyć, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad tą funkcją. Wystarczy skorzystać z nowego przycisku filtra pod pozycjami Pokaż tylko nieprawidłowe dane i Pokaż tylko niepoprawne zapisy RCP, aby wyłączyć efekt migotania. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować wyświetlane informacje do swoich indywidualnych.

 

24.00.02 2023-11-30

Poprawki:

kalendarz: rozwiązano problem z dodawaniem nowych kolumn do podsumowań tabeli kalendarza w ustawieniach aplikacji. W poprzedniej wersji użytkownicy napotykali błąd podczas zapisywania konfiguracji, zwłaszcza gdy definiowana była kolumna inna niż Różnica godzin z wybranych kolumn. Teraz aplikacja została zoptymalizowana, eliminując tę niedogodność i umożliwiając płynne dodawanie nowych kolumn do podsumowań tabeli kalendarza bez występowania błędów zapisu konfiguracji.

RCP: rozwiązano problem z parowaniem zdarzeń w przypadku rejestrowania wejścia zamiast wyjścia, gdzie występowały dwa wejścia i jedno wyjście. Teraz system skutecznie pomija zdarzenie drugiego wejścia i łączy oba wejścia w jedno zdarzenie, eliminując tym samym nieścisłości związane z parowaniem. Dzięki tej aktualizacji, system efektywnie radzi sobie z sytuacjami, w których użytkownik dokonuje podwójnego wejścia, poprawiając spójność zgromadzonych danych w obrębie jednego dnia.

składniki wynagrodzeń: dodano istotną funkcjonalność, która zabezpiecza przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami w kwocie przesłanej do systemu ERP. Teraz użytkownicy zyskują pewność, że raz wysłana kwota nie może zostać edytowana po finalnym zatwierdzeniu wniosku.

delegacje: dodano istotną funkcjonalność, mającą na celu usprawnienie procesu delegacji zagranicznych. Wyeliminowano błąd związany z wypłatą diety za podróż na odcinku krajowym podczas delegacji zagranicznej. Teraz podróże lądowe na przykład pociągiem z Warszawy do Niemiec są dokładniej uwzględniane na podsumowaniu. Czas podróży na odcinku krajowym nie jest już sumowany do ogólnego czasu podróży zagranicznej. Odcinki podróży krajowej i zagranicznej są teraz rozliczane oddzielnie, co pozwala na precyzyjne i sprawiedliwe rozróżnienie między nimi.

bilanse: wprowadzono poprawkę dotyczącą precyzji wyświetlania pozostałego bilansu urlopowego w wymiarze godzinowym. Dotychczasowy błąd zaokrągleń, który wpływał na poprawność prezentacji czasu, został skorygowany. Teraz system dokładnie wyświetla pozostały bilans urlopowy, eliminując wcześniejsze nieścisłości. Na przykład, gdy pozostało 2,1666666666666665 dnia urlopowego, poprawiony kafelek prezentuje teraz dokładną wartość czasu, czyli 2 godziny i 10 minut (2:10), zamiast poprzednich 2 godzin i 9 minut (2:09).

 

Funkcje:

e-Pracownik: dodano nową funkcjonalność, której celem jest ułatwienie procesu zarządzania licencjami. Teraz użytkownicy mogą skorzystać z nowego przycisku Aktualizuj onlineoz_epr_001, który został umieszczony w sekcji Ustawienia > Szczegóły oraz w kroku Licencja w kreatorze, a po jego kliknięciu, system automatycznie sprawdza, czy licencja nie uległa zmianie lub nie została odnowiona. W przypadku wykrycia takiej potrzeby, aplikacja pobiera odpowiedni plik bez konieczności bezpośredniego kontaktu z działem odnowień u Dystrybutora. To znacznie przyspiesza i ułatwia proces aktualizacji licencji, eliminując potrzebę ręcznego zaangażowania użytkownika w ten krok. Dodatkowo, wprowadzono codzienne automatyczne sprawdzanie licencji w tle. System samodzielnie monitoruje, czy licencja została wydłużona lub skrócona, i w razie konieczności automatycznie pobiera nową licencję. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne jest wcześniejsze wczytanie licencji z pliku, zgodnie z dotychczasowym procesem. Dzięki tym zmianom, zarządzanie licencjami w aplikacji e-Pracownik staje się bardziej efektywne, eliminując zbędne kroki i czasochłonne procedury, co przekłada się na lepszą używalność systemu.

wnioski: dodano nową funkcjonalność, która umożliwia precyzyjną kontrolę nad możliwością usuwania wniosków w systemie. Teraz użytkownicy mogą ograniczyć dostęp do funkcji usuwania wniosków dla wybranych ról, co zwiększa kontrolę nad danymi. Dodatkowo, istnieje opcja wyboru określonych ról, które mają pełne uprawnienia do usuwania wniosków bez żadnych ograniczeń. W zależności od konfiguracji, przycisk Anuluj na wniosku może być widoczny lub ukryty, co umożliwia dostosowanie interfejsu użytkownika do konkretnych wymagań i preferencji.

RCP: dodano innowacyjną funkcję umożliwiającą użytkownikom ustawienie tolerancji czasowej w minutach od planowanego zakończenia pracy w konfiguracji RCP. Ta nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne wstawianie przez system wniosków o nadgodziny, jeżeli pracownik pracuje poza ustalonym czasem zakończenia pracy, a różnica przekracza zdefiniowaną tolerancję czasową.

RCP: dodano nowe funkcje związane z obecnością w środowisku pracy zdalnej. Teraz użytkownicy mogą korzystać z dwóch nowych typów RCP (Rozszerzonej Kontroli Pracy): Obecność (praca zdalna) oraz Obecność (praca zdalna okazjonalna). Oba typy działają analogicznie do już istniejącej funkcji Obecność, umożliwiając użytkownikom potwierdzenie pracy (bez podawania godziny wejścia i wyjścia), zarówno dla regularnej pracy zdalnej, jak i dla przypadków, gdy praca zdalna jest wykonywana okazjonalnie.

 

24.00.01 2023-11-13

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd braku przycisku zaakceptuj zastępstwo dla osób z wysokimi uprawnieniami (uprawnienie akceptacji poza strukturą).

delegacje: poprawiono błąd przeliczania walut obcych na PLN w przypadku statusu rozliczenia do zwrotu.

płace: rozbudowano algorytm importujący dane płacowe, wprowadzając istotne zmiany, zwłaszcza w przypadku usuwania składnika wynagrodzeń. Teraz, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, algorytm konsekwentnie usuwa wszystkie wartości z określonego okresu, a następnie wczytuje nowe dane. To efektywne podejście zwiększa precyzję i efektywność procesu importu danych płacowych. Wcześniejsza metoda jedynie aktualizowała istniejące rekordy, nie usuwając wszystkich danych z okresu, co potencjalnie prowadziło do pozostawiania nieaktualnych wartości po aktualizacji. Nowa funkcjonalność eliminuje ten problem, zapewniając bardziej solidne i precyzyjne zarządzanie danymi płacowymi.

tłumaczenia: poprawiono tłumaczenia systemu w języku ukraińskim.

synchronizacja: poprawiono błąd synchronizacji ERP występujący po anulowaniu wniosku z poziomu e-Pracownika.

 

Funkcje:

słowniki: rozbudowano elementy o typie słownik. Teraz każda pozycja słownika posiada dodatkowe pole opis, które jest prezentowane w formie dymka opisu podczas rozpisywania czasu pracy. To ułatwia użytkownikom dodawanie szczegółowych opisów do elementów słownika, co z kolei pozwala lepiej zorganizować i zrozumieć zawartość słownika w kontekście czasu pracy.

raporty: dodano domyślny raport o nazwie Alokacja czasu pracy. Ten raport prezentuje szczegółowy rozkład czasu pracy w wybranych miesiącach w formie procentowej lub ilościowej, dostarczając użytkownikom klarownego zobrazowania, jak czas jest alokowany w danym okresie. Dzięki temu użytkownicy zyskują łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących wykorzystania czasu, co ułatwia analizę i optymalizację efektywności pracy.

raporty: dodano domyślny raport o nazwie Delegacje - kilometrówka, który zawiera informacje dotyczące podróży służbowych wraz z ilością przejechanych kilometrów. Istotnym elementem jest możliwość zapisywania tego raportu w formie pliku PDF, który zawiera podpisy użytkownika, który zapisuje raport, oraz miejsce na podpis pracodawcy.

kartoteki: automatyczne zwijanie zakładek w kartotekach, gdy brak jest wartości dla konkretnych elementów. Dzięki temu ułatwione zostaje przeglądanie kartotek, ponieważ niepotrzebne zakładki są automatycznie ukrywane, co zwiększa czytelność i upraszcza interfejs użytkownika.

wnioski: dodanie nowego parametru Pozwalaj na zbiorowe wystawianie wniosku w ustawieniach wniosku, który umożliwia efektywne wystawianie wniosków zbiorowych, takich jak wydarzenia firmowe czy ogólne komunikaty do użytkowników. Użytkownicy teraz mogą łatwo i szybko składać zbiorowe wnioski nieobecności, na przykład związane ze świętami lub okresami regulaminowych przerw wakacyjnych. To rozszerzenie funkcji ułatwia zarządzanie wnioskami, zwłaszcza w kontekście masowych zdarzeń czy specjalnych okresów, co przekłada się na bardziej efektywne i spersonalizowane zarządzanie procesem wniosków w środowisku pracy.

 

24.00.00 2023-10-18

Poprawki:

RCP: poprawiono brak sprawdzania powiadomień mailowych o niezakończonych zdarzeniach RCP przy ponownym wysłaniu.

wydruki: poprawiono wyświetlanie na wydruku wniosku tylko ostatniej wielowartościowej wartości słownikowej.

RCP: usunięto błąd polegający na nieusuwaniu filtrów po uruchomieniu funkcji harmonogramowania.

tłumaczenia: dodano tłumaczenia do elementów we wnioskach o zmianę danych kartotekowych.

wnioski - wydruki: poprawiono formatowanie plików PDF.

wnioski - dane kadrowe: usunięto błąd, który powodował wyświetlanie się elementów w odwrotnej kolejności w konfiguracji wniosku.

wnioski - dane kadrowe: dodano zabezpieczenie, które uniemożliwia aktualizację elementów pochodzących z systemu ERP i posiadających włączoną opcję występowania wielu wartości jednocześnie. Użytkownicy nadal mogą dodawać nowe wartości, ale nie mogą ich już edytować. Funkcjonalność ta pozostaje niezmieniona dla elementów tworzonych w e-Pracowniku, które nie są zintegrowane z systemem ERP.

ustawienia - grupy: usunięto błąd polegający na wyświetlaniu menedżera w zakładce członkowie grupy (kierownik) po usunięciu go z zakładki menedżerowie grupy.

delegacje: usunięto błąd dotyczący ilości dni, za które przysługuje ryczałt. Teraz ryczałt przysługuje za każdą rozpoczętą dobę.

 

Funkcje:

e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonią ERP Kadry i Płace 2024.0.

kalendarz: dodano możliwość odejmowania kolumn w kalendarzu.

kartoteki: dodano możliwość usuwania wartości kartotekowych w historii (wartość z e-Pracownika).

RCP: przeniesiono konfigurację pobierania zapisów z RCP do ustawień firmy. Teraz można konfigurować import RCP dla każdej firmy osobno i definiować różne systemy dla różnych firm.

raporty: dodano element miejsce wykonywania pracy (umowa o pracę) do raportu obecności.

delegacje: dodano opcję zapłacono kartą służbową dla rozliczeń delegacji zagranicznych.

kalendarz-tabela: w konfiguracji pojawiła się możliwość dodania kolumny prezentującej różnicę dwóch wybranych kolumn.

wnioski - dane kadrowe: dodano nową opcję o nazwie Zablokuj dodawanie nowych pozycji do słownika w przypadku elementów o typie słownik. Po włączeniu tej opcji, system nie będzie przyjmować żadnych nowych wartości, które nie są obecnie dostępne w danym elemencie słownika. Aby dodać nowe pozycje do słownika, użytkownik musi teraz wykonać to w sekcji definicji elementu słownika w ustawieniach, korzystając z przycisku Wartości słownika.

 

23.00.02 2023-08-25

 

W Symfonia ERP e-Pracownik 23.00.02 nastąpiła aktualizacja platformy .NET Framework do wersji 4.8. Konieczna jest instalacja nowej wersji platformy dostępnej w instalatorze C:\SymfoniaePracownik\Install\ndp48-web.exe. Po jej instalacji może być konieczny restart systemu.

 
Przed uruchomieniem instalatora wykonaj kopię plików konfiguracyjnych z obecnej lokalizacji instalacji i zatrzymaj usługi na serwerze IIS.

 

Poprawki:

delegacje: usunięto podpowiadanie domyślnych godzin dla przejazdów delegacji.

delegacje: wyłączono notatkę w przypadku zbiorczych akceptacji rozliczeń delegacji.

delegacje: poprawiono wydruk dla delegacji. W poprzedniej wersji ucinało fragment tabeli.

kartoteki: poprawiono prezentowanie wartości w kartotekach w przypadku dużej ilości danych.

RCP: poprawiono informację o zakończeniu pracy na Smart Guziku.

wnioski: poprawiono błąd wyświetlania wniosków godzinowych w wymiarze dni (lista wniosków).

wnioski: poprawiono błąd opisu wniosku – za mała ilość znaków uniemożliwia zapisanie wniosku urlop opiekuńczy art. 173(1).

menedżer zadań: usunięto przycisk Odśwież widoczność elementów z menedżera zadań. Przycisk był wykorzystywany w historycznych wersjach programu do poprawy błędu, który już nie występuje.

wnioski: eksport: poprawiono eksport danych kadrowych dla wartości słownikowych np. Urząd Skarbowy.

 

Funkcje:

wnioski: wydruk: umożliwiono zapisanie wydruku wniosku jako załącznik w wybranym katalogu dokumentów.

wnioski: wydruk: umożliwiono wydruk po dodaniu wniosku Pozwól na drukowanie po dodaniu wniosku.

wnioski: wydruk: umożliwiono generowanie własnych wydruków z wykorzystaniem dostępnych parametrów. Na wydruku można zamieścić dane z ustawień firmy, z wybranego wniosku, z kartoteki pracownika, dane bezpośrednio z wniosku i wybranego na nim użytkownika, ze szczegółów wniosku oraz danych historycznych. Dodano również możliwość grupowania elementów w ramkach.

wnioski: załączniki: dodano opcję Wymagane przed ostateczną akceptacją. Funkcja nie blokuje dodania wniosku bez załącznika, ale blokuje możliwość akceptacji, jeżeli jest wymagane dodanie załącznika przed zatwierdzeniem.

wnioski: dane kadrowe: dodano opcję Nie pokazuj na formularzu na elemencie głównym.

wnioski: bilanse: umożliwiono prezentowanie ilości dni przysługujących urlopu w kafelkach bilansu na pulpicie – Wybierz element określający maksymalny wymiar urlopu.

wnioski: dane kadrowe: umożliwiono konfigurację podpowiadania wartości domyślnych według wybranych elementów – Ustawienia reguł wartości domyślnych.

RCP: dodano nowy typ RCP Praca zdalna okazjonalna.

kartoteki: umożliwiono opcjonalną zmianę nazwy domyślnych elementów data rozpoczęcia i data zakończenia dla elementów w kartotekach.

kartoteki: kartoteki – umożliwiono opcjonalne wyświetlanie elementów data rozpoczęcia i data zakończenia w kartotekach.

kalendarz: tabela – dodano opcję Wyszukaj w tabeli kalendarza w widoku wszystkich zdarzeń danego dnia.

kalendarz: tabela: dodano opcjonalne wyświetlanie stanowiska obok imienia i nazwiska użytkownika w tabeli kalendarza.

kalendarz: tabela: w konfiguracji podsumowań tabeli dodano kolumnę Nadgodziny.

raporty: dodano możliwość generowania raportów własnych w module raporty.

ustawienia: RCP: umożliwiono wybór sposobu informowania o rozpoczęciu/zakończeniu pracy w Smart Guziku.

 

23.00.01 2023-05-08

Poprawki:

import RCP: poprawiono błąd importu RCP dla wyjść służbowych (błąd występował w wersji 23.00.00).

wnioski: poprawiono błąd podczas konfigurowania powiadomień mailowych dla delegacji.

wnioski: poprawiono błąd aktualizacji statusu na liście wniosków, dla wniosków ze zmianą danych kadrowych.

wnioski: poprawiono błąd wczytywania danych kadrowych we wnioskach.

kopiowanie ustawień - wnioski: poprawiono błąd kopiowania kategorii dla nowego wniosku.

delegacje: poprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie delegacji (wiadomość o kolizji z innym RCP w tym samym dniu).

delegacje: poprawiono błąd zbiorczej akceptacji z konta pracownika.

 

Funkcje:

tabela: dodano możliwość sumowania godzin RCP pracy zdalnej (nowa kolumna w konfiguracji podsumowania tabeli)

tabela: dodano możliwość szybkiej edycji harmonogramu (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na godziny harmonogramu w kratce danego dnia).

tabela: dodano nowe uprawnienie Pomijaj weryfikację RCP z harmonogramem w kratkach dni (zadaniowy czas pracy).

logowanie domenowe: dodano możliwość wygenerowania loginów AD w formie adresu mailowego np. [email protected]

wnioski: dodano nowy typ automatycznego generowania wniosku Wniosek o wolne za nadgodziny.

wnioski: dodano możliwość zmiany nazwy Daty rozpoczęcia oraz Daty zakończenia we wnioskach ze zmianą danych kadrowych.

wnioski: dodano możliwość podstawiania własnych, domyślnych danych w wartościach kadrowych.

dokumenty: zmieniono nazwę typu dokumentu RMUA na IMIR.

dokumenty: zastąpiono przycisk Pobierz na Podgląd.

 

23.00.00 2023-04-12

Poprawki:

delegacje: poprawiono zbiorczą akceptacje (nie działała akceptacja wstępna delegacji).

składniki wynagrodzeń: poprawiono wyświetlanie użytkowników w historii akceptacji.

delegacje: poprawiono błąd akceptacji wstępnej (nie przechodził na następną ścieżkę akceptacji).

potwierdzenie godzin RCP: poprawiono generowanie RCP w dniach z anulowanymi wnioskami urlopowymi.

dokumenty: poprawiono błąd autoryzacji przez SMS/Email do modułu Dokumenty.

import RCP: poprawiono import podwójnych wejść (wcześniej ignorowało drugie wejście).

delegacje: poprawiono wyświetlanie powodu odrzucenia zaliczki po najechaniu kursorem na Zaliczka odrzucona.

delegacje: poprawiono błąd wyświetlana waluty na wniosku o zaliczkę.

ustawienia elementu (kartoteka): poprawiono błąd, który nie pozwalał edytować składników w kartotekach.

delegacje: poprawiono wyświetlanie kursu w uzasadnionych wydatkach (czasami pojawiał się NULL zamiast kursu).

RCP: poprawiono błąd generowania wniosku o nadgodziny (bez akceptacji) po imporcie RCP.

RCP: poprawiono problem z zakończeniem wyjścia służbowego. Automatyczne zakończenie wyjścia służbowego (zgodnie z harmonogramem) będzie realizowane następnego dnia.

wnioski (bilanse): poprawiono błąd z wystawianiem wniosku na koniec miesiąca (bilans).

kalendarz: poprawiono błąd braku podpowiadania użytkownika przy zmianie harmonogramu po przeciągnięciu dni w kalendarzu.

harmonogramy: poprawiono problem z wyświetlaniem błędnych godzin po zmianie daty w opcji zmień godziny.

harmonogramy: poprawiono problem zmiany godzin w harmonogramie (Pojawiał się komunikat, że typ czasu pracy nie pochodzi z ERP i nie zostanie wyeksportowany).

 

Funkcje:

logowanie: dodano logowanie za pomocą Azure Active Directory.

import RCP: dodano podgląd do historii zaimportowanych RCP (odczytane RCP z zewnętrznego systemu).

delegacje: ukrycie różnic kursowych/księgowań.

kalendarz (tabela): dodano filtr ukrywający legendę wniosków i harmonogramów.

delegacje: domyślny sposób podstawiania kursu kosztów walutowych przeniesiono do ustawień wniosku.

delegacje: dodano dodatkową informacje o kursie przeliczania diety.

delegacje: możliwość zaznaczenia przejazdu tranzytowego.

wnioski (dane kadrowe): dodano możliwość wprowadzania zbiorczych dat podczas składania wniosku.

delegacje: dodaną nową sekcję Księgowanie.

delegacje: dodano blokadę rozpisywania czasu delegacji, jeżeli istnieje RCP w tych godzinach.

ogólne: akceptacja pracownika przy składaniu wniosku ręcznie przez pracownika będzie realizowana automatycznie.

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonią ERP Kadry i Płace 2023.0.

 

22.20.04 2023-02-27

Poprawki:

bezpieczeństwo: ulepszono bezpieczeństwo generowania/odczytu tokena JWT.

administracja: poprawiono brak oznaczenia pierwszego logowania do firmy przez logowanie AD.

wnioski: poprawiono możliwości zmiany dat wniosku z poziomu maila - "pokaż wniosek".

dokumenty: poprawiono usuwanie katalogów, gdy były wczytane pliki.

import harmonogramów z Excel: przyspieszono import harmonogramów.

 

Funkcje:

wniosek (delegacje): dodano możliwość wysyłki powiadomień dla rozliczeń (np. że rozliczenie zostało zwrócone).

RCP (import): dodatkowy warunek w momencie importu zapisów RCP. Kiedy pracownik wychodzi na delegację (odbija wyjście służbowe), jeżeli danego dnia jest delegacja to system nie rozpoczyna wyjścia służbowego tylko kończy pracę. Pracownik musi zarejestrować czas pracy na formularzu delegacji podczas rozliczania.

składniki wynagrodzeń: dodano nowy filtr pomijaj zerowe wartości.

kraje: dodano możliwość importowania konfiguracji krajów z parametrami do wyliczenia delegacji zagranicznych (waluta, dieta etc.).

waluty: dodano możliwość importowania tabeli kursów walut z NBP używanych do wyliczenia delegacji zagranicznych.

tabela: dodano możliwość generowania RCP dla wybranych użytkowników na podstawie harmonogramu (można ustawić nowe zadanie cykliczne w Menedżerze zadań).

tabela: dodano możliwość zbiorczej zmiany harmonogramów dla wybranych użytkowników.

delegacje zagraniczne: dodano możliwość wprowadzania delegacji zagranicznej.

delegacje zagraniczne: dodano automatyczny import kursów walut z NBP, jeżeli jest to pierwsza delegacji w danym dniu (automatyczne uzupełnianie tabeli kursowych).

kartoteka (administracja): dodano możliwość przypisania wniosku do elementu zaprezentowanego w kartotece pracowników. Pod przypisaniu wniosku, w kartotece wybranego użytkownika, pojawia się przycisk Dodaj. Po kliknięciu, pojawia się formularz z przypisanym wnioskiem.

kartoteki: dodano możliwość przymocowania kolumny Użytkownik (innych również) do lewej lub prawej strony tabeli (po kliknięciu prawym klawiszem myszy na kolumnie).

kartoteki: dodano opcję widoku Pokaż wszystko na jednej zakładce, aby można było przeglądać na raz wszystkie dostępne dane.

logowanie domenowe: dodano możliwość konfiguracji logowania domenowego na pozostałych systemach operacyjnych (macOS, Linux, Android etc).

 

22.20.03 2023-02-03

Funkcje:

wnioski - delegacje zagraniczne: dodano możliwość rozliczania delegacji zagranicznych.

 

22.20.02 2023-01-16

Poprawki:

wnioski: poprawiono wnioski premiowe po zaznaczeniu opcji Zbiorcze wprowadzanie danych (premie, nagrody). Od wersji 22.20.01, przestała się pojawiać zbiorcza tabela z pracownikami.

administracja: poprawiono dodawanie nowych użytkowników (błąd o przekroczeniu licencji, wynikający z niepomijania archiwalnych użytkowników).

administracja: poprawiono błąd braku oznaczenia pierwszego logowania do firmy przez logowanie domenowe AD.

 

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano podgląd do harmonogramów firmy (na uprawnienie Kalendarz - Kalendarz firmy. Obecnie Kalendarz firmowy i Harmonogram firmowy działają na tym samym uprawnieniu).

kalendarz (tabela): dodano możliwość filtrowania po harmonogramach.

kalendarz (tabela): dodano nową funkcję w operacjach zbiorczych - Generuj święta. Funkcja jest przydatna, w przypadku kiedy w systemie istnieją użytkownicy niesynchronizowani z ERP (nie przenoszą się dla nich harmonogramy).

kalendarz (tabela): dodano legendę wniosków pod tabelą kalendarza.

kalendarz (tabela): dodano możliwość eksportu danych z widoku tabeli do arkusza Excel. Eksport dostępny w różnych wariantach, wg ustawień wyświetlania w filtrze tabeli.

system: dodano nowy rodzaj tworzenia użytkowników (iminazwi - tworzone na podstawie 3 pierwszych liter imienia oraz 5 pierwszych liter nazwiska).

delegacje: dodano nowe stawki diet dla delegacji, obowiązujące od 1 stycznia 2023.

delegacje: dodano nowe stawki za 1 kilometr dla delegacji, obowiązujące od 17 stycznia 2023.

raporty: dodano nowy raport rozliczenia czasu pracy, pozwalający dowolnie grupować dane, z dowolnego przedziału czasu.

 

22.20.01b 2022-12-06

Poprawki:

wnioski (dane kartotekowe): poprawiono błąd synchronizacji z ERP występujący na formularzu, kiedy wartość słownikowa była pusta. Po akceptacji wniosku, źle wyświetlane były pozycje wielowartościowe w e-Pracowniku i mogły się również nie wysłać do ERP.

wnioski (dane kartotekowe): poprawiono błąd dodawania drugiej wartości zamiast zamknięcia poprzedniej i otwarcia nowej, dla pojedynczego elementu kartotekowego np. Dział.

wnioski (dane kartotekowe): poprawiono wyświetlanie elementów z typem Data (poprawiono format wyświetlanej daty na yyyy-MM-dd).

wnioski (dane kartotekowe): poprawiono wyświetlanie elementów z typem Ocena (znikające gwiazdki oraz opis do nich).

wnioski (dane kartotekowe): poprawiono błąd dublowania danych przy pozostawieniu pustego atrybutu (np. nie uzupełnimy ulicy w adresie).

 

Funkcje:

kartoteki: dodano prezentowanie zgodnie z konfiguracją (nowych typów elementów - gwiazdki, suwak, checkbox) w kartotekach pracowników.

kartoteki: dodano możliwość włączenia serwisowego guzika na uprawnienie ‘Wnioski - Korygowanie danych kartotekowych’, który pozwala robić korekty na bieżących wartościach kartotekowych.

wnioski (dane kartotekowe): dodano możliwość automatycznego dodawania nowej wartości przy braku wartości.

wnioski (dane kartotekowe): podczas otwierania wniosku, dane kadrowe automatycznie przechodzą w tryb edycji.

wnioski: dodano możliwość wprowadzenia nagłówka oraz stopki do wniosku.

wnioski: dodano możliwość pokazania wniosku na liście szybkiego wyboru (pulpit).

 

22.20.01 2022-11-25

Funkcje:

wnioski: dodano nową funkcjonalność, pozwalająca na stworzenie wniosków z formularzami, do których można podłączyć dane kartotekowe w celu aktualizacji. Dane kartotekowe posiadają opcję dołączenia załączników oraz możliwość definiowania każdego elementu/atrybutu osobno z uwzględnieniem widoczności przez określone role pracowników (wg ustawień widoczności w kartotekach pracowników), dodatkową opcjonalną konfiguracją:

oWymagane - bez wypełnienia, nie będzie można dodać/zaakceptować formularza.

oDodawaj wartości domyślne (ostatnia wartość kadrowa) - podpowiadanie/kopiowanie poprzedniej wartości.

oNie pokazuj na formularzu - pozwala na ukrycie elementu, którego pracownicy nie powinni widzieć, ale jest on wykorzystywany np, w Systemie ERP.

wnioski: wyżej wymieniona funkcjonalność, pozwala na przypisywanie elementów z których będzie składać się formularz, umożliwiając tworzenie np.:

oKwestionariusza osobowego zawierającego wszelkie dane potrzebne do modyfikacji danych kartotekowych pracownika).

oFormularza kompetencji pracownika pozwalającego na gromadzenie informacji o posiadanych kompetencjach pracownika z oceną poziomu umiejętności (samoocena pracownika i ocena przełożonego).

oFormularza szkoleń BHP pozwalającego na zarządzanie terminowością badań BHP pracowników.

oFormularza badań lekarskich pozwalającego na zarządzanie terminowością badań lekarskich pracowników.

oFormularza ankiety pozwalającego stworzyć dowolną ankietę pozwalającą otrzymać zwrotne informacje na dowolny temat, Można skorzystać ż dowolnych elementów, w szczególności o typie ocena, pole wyboru, suwak lub tak/nie.

oOświadczenia RODO z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem pracy i akceptacją np: Poufności, Monitoringu Wizerunku, Polityki IT, Dostęp do Programów/Systemów lub Zbiorów danych przechowywanych w strukturze firmy.

oOraz wiele innych formularzy, dowolnie definiowanych na potrzeby organizacji bez żadnych limitów i ograniczeń.

kartoteki: dodano nowe typy elementów kartotekowych:

oPESEL, NIP, REGON, IBAN (kontrola poprawności wpisywanych danych na formularzu).

oOcena (Na formularzu pojawiają się gwiazdki, pozwalające w formie graficznej ocenić element).

oPole wyboru (numeryczne 0/1): Checkbox - pole do zaznaczenia w formie “ptaszka”, Suwak - pole do zaznaczenia w formie “ptaszka”, Tak/Nie - pole wyboru jednej opcji z dwóch z możliwością zdefiniowania wyświetlanej nazwy.

kartoteki: od tej wersji, przestaje działać dotychczasowa metoda modyfikacji danych kartotekowych i pozostaje tylko możliwość modyfikacji za pomocą wniosku zmiany danych (z akceptacją lub bez).

dokumenty: dodano opcję dodawania załącznika do zdefiniowanego katalogu w module Dokumenty. Funkcjonalność pozwala na dodawanie załączników z poziomu wniosków, powiadamianie pracowników, kierowników lub określonych grup, o dodaniu pliku pracownikowi.

 

22.20.00 2022-10-25

Poprawki:

delegacje: poprawiono błąd braku widoczności numeru konta bankowego w rozliczeniach delegacji (w przypadku braku pełnego wglądu do struktury).

harmonogramy: poprawiono błąd samoistnej zmiany priorytetu podczas zmiany harmonogramu dla użytkownika. Obecnie system wyznacza nowy priorytet, tylko przy zmianie zakresu dat.

ogólne: poprawiono błąd przerwania połączenia z serwerem podczas edycji wzorca czasu pracy.

ogólne: poprawiono błąd ładowania danych podczas próby grupowania po użytkowniku w module rozliczania nadgodzin.

 

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonią ERP Kadry i Płace 2022.2.

kreator: dodano możliwość kopiowania paska płac i karty wynagrodzeń z firmy „X” do wybranych firm „B,C,D,…”. Istniejąca definicja paska i karty zostaje usunięta i nadpisana konfiguracją z firmy X.

harmonogramy: dodano odpowiedni komunikat w przypadku próby nadpisania świąt innym harmonogramem.

harmonogramy: zmieniono sposób wyznaczania domyślnego priorytetu podczas zmiany harmonogramu.

oPrzy wystąpieniu wzorców z priorytetem mniejszym lub równym 3000 (święto), system szuka najwyższego priorytetu niższego niż 3000 i zwiększa o jeden,

oPrzy wystąpieniu wzorców z priorytetem wyższym niż 3000 (święto), system szuka najwyższego priorytetu i zwiększa o jeden.

harmonogramowanie: zmieniono wyznaczenie pierwszego dnia w okresie rozliczeniowym - “przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.”.

harmonogramowanie: dodano informację o maksymalnej dobowej normie czasu pracy po najechaniu na ikonę użytkownika.

kartoteki: zmieniono sposób prezentowania danych kadrowych w przypadku wielu wartości.

 

22.10.04 2022-09-30

Poprawki:

ogólne: poprawiono błąd wyszukiwania. W poprzednich wersjach program umożliwiał wyszukiwanie wyłącznie po jednym słowie, nie uwzględniał spacji.

rozliczenia: poprawiono błąd występowania na liście, innych wniosków niż delegacje (w zakładce rozliczeń delegacji).

wnioski: poprawiono błąd pobierania załączników z obcych wniosków, wstępujący przy specyficznej konfiguracji widoczności wniosku.

wnioski: poprawiono błąd dotyczący automatycznie generowanego wniosku o nadgodziny. Wniosek generował się ponownie po odrzuceniu.

 

Funkcje:

bezpieczeństwo: dodano możliwość sparametryzowania automatycznego wylogowania z platformy po x minutach czasu bezczynności i/lub po zamknięciu przeglądarki.

kreator: dodano możliwość kopiowania ustawień z firmy „X” do wybranych firm „B,C,D,…”

oRole - kopiowane są wszystkie role wraz z ustawianiem uprawnień.

oWnioski - kopiowane są grupy wniosków i wszystkie wnioski wraz z pełną definicją (parametry, widoczność, wydruki,...).

oDane kadrowe - kopiowane są grupy kartotek i wszystkie elementy, i atrybuty elementów, wraz z pełną definicją (parametry, widoczność,...).

wnioski: dodano parametr w konfiguracji wniosków Zmniejszaj bilans przepracowanych godzin, który umożliwia ustawienie tolerancji potrącenia bilansu przepracowanych godzin.

wnioski: dodano parametr w konfiguracji wniosków Ukryj wartość bilansu na następny rok, jeżeli brakuje nowej wartości.

wnioski: dodano parametr w konfiguracji wniosków Zablokuj wstawianie wniosku na następny rok, kiedy brakuje nowej wartości bilansu.

wnioski: dodano opcjonalną notatkę o konieczności wydrukowania i dostarczenia papierowego oświadczenia np. w przypadku urlop bezpłatnego w konfiguracji wniosków.

lista obecności: zmieniono sortowanie zapisów RCP i dodano nową kolumnę przed zaokrągleniem.

delegacje: dodano klauzulę o obowiązku rozliczenia delegacji w ciągu 14 dni.

delegacje: dodano etapy akceptacji wniosku na wydruku rozliczenia.

ustawienia: dodano napis archiwalny dla użytkowników archiwalnych w ustawieniach grup (struktura).

lista obecności: dodano informacje o harmonogramie w szczegółach użytkownika.

RCP: dodano uprawnienie umożliwiające włączenie powiadomień o błędzie wysyłki harmonogramów do ERP Kalendarz - Harmonogram - Powiadamiaj mailowo użytkownika o błędzie wysyłki harmonogramów do ERP.

kalendarz: w widoku tabeli dodano nową funkcję Wyślij ponownie harmonogramy do ERP, która umożliwia ponowną wysyłkę harmonogramów, których nie udało się przesłać do ERP ze względu na błąd.

 

22.10.03 2022-08-18

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd widoczności rozliczeń dla użytkowników bez uprawnień (prawa do widoczności wniosków = prawa do widoczności rozliczeń tych wniosków).

wnioski: poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie nowego wniosku (ustawienia - wnioski). Błąd wystąpił w wersji 22.10.02.

kalendarz: poprawiono błędne podsumowanie przepracowanych godzin w zakładce ewidencji czasu pracy.

płace: poprawiono formatowanie “zł” oraz “%” przy generowaniu domyślnego paska płac (nadano odpowiednie ograniczenia).

 

Funkcje:

pulpit: zmieniono wykres w nagłówku listy obecności. Kafelek prezentuje obecnie tylko użytkowników, mających ustawiony harmonogram pracy na bieżący dzień lub użytkowników z wprowadzonym zapisem RCP.

pulpit: dodano nowy status Nieobecność nieusprawiedliwiona w kafelku listy obecności.

pulpit: dodano przycisk Pokaż raport w kafelku obecności, przekierowujący do raportu Lista obecności w module Raporty.

raporty: nowy moduł Raporty - raport listy obecności. Raport prezentuje bieżącą listę obecności z możliwością wskazana historycznych dat. Raport prezentowany jest w formie tabeli z wykresem kołowym i dodatkowej tabeli przestawnej z wykresem kolumnowym.

wnioski: nowa opcja w konfiguracji wniosku - Pokaż wniosek w kalendarzu firmowym. Po włączeniu wniosek będzie widoczny w kalendarzu firmowym z rzeczywistą nazwą.

 

22.10.02 2022-08-02

Poprawki:

wnioski: poprawiono działanie funkcji Wyślij ponownie dla wniosków usuniętych z poziomu aplikacji Symfonia ERP Kadry i Płace.

RCP: rozpisywanie czasu pracy – uniemożliwiono rozpisywanie czasu na projekty powyżej ilości zarejestrowanego czasu pracy.

RCP: poprawiono przeliczanie zaokrągleń czasu pracy po zmianie harmonogramu.

wnioski:  uniemożliwiono wystawianie wniosków godzinowych w godzinach spoza harmonogramu czasu pracy.

wnioski: akceptacja według roli – poprawiono błąd znikającego wniosku z listy po akceptacji.

kalendarz: ukryto nazwę miesiąca w widoku rocznym.

kalendarz: rozwiązano problem aktualizacji kalendarza po zmianie definicji harmonogramu.

kalendarz: przywrócono widoczność wszystkich zdarzeń po kliknięciu na nagłówek tabeli.

kreator: nadano odpowiednie formatowanie (zł, %) oraz wprowadzono zaokrąglenia dla elementów podczas generowania domyślnego paska płac.

harmonogramy: poprawiono błąd kalkulowania harmonogramów dla wzorców z długimi nazwami.

dokumenty: przywrócono generowanie domyślnych folderów podczas tworzenia nowej firmy.

powiadomienia mailowe: rozwiązano problem duplikatów mailowych w przypadku występowania zastępstwa.

kartoteki: poprawiono błąd przy tworzeniu nowej danej kadrowej - data początkowa.

 

Funkcje:

zastępstwa: nowa opcja w konfiguracji wniosku – widoczność zastępstwa „wszyscy pracownicy”.

harmonogramowanie: nadano możliwość przypisywania wielu schematów czasu pracy dla jednego użytkownika.

delegacje: wprowadzono nowe kwoty diet na delegacji, obowiązujące od 28.07.2022. W tym celu przebudowane zostało okno Wysokość diety w konfiguracji delegacji. Dodano komunikat „Ze względu na zmianę wysokości diety za dobę podróży, dla delegacji na przełomie 27/28 należy wystawić osobne wnioski”.

kalendarz: dodano datę w nazwie pliku – eksport do Excela z poziomu zakładki ewidencja czasu pracy.

płace: dodano możliwość generowania domyślnego paska płac z poziomu ustawień.

uprawnienia: dodano nowe uprawienia umożliwiające dostęp do menedżera zadań oraz hangfire.

 

22.10.01 2022-07-01

Poprawki:

delegacje: poprawiono brak widoczności wniosków o delegacje w przypadku nadania użytkownikowi uprawnień do rozliczeń delegacji.

delegacje: poprawiono brak weryfikacji czy liczba noclegów nie jest większa niż wynikająca z czasu delegacji.

delegacje: poprawiono błędne kwoty do wypłaty na liście delegacji, które występowały w przypadku pobrania zaliczki oraz więcej niż jednego przejazdu.

delegacje: poprawiono błędy w kalkulacji diet.

delegacje: poprawiono problem z akceptacją rozliczenia delegacji według roli (kiedy osoba akceptująca posiadała kilka ról ze ścieżki akceptacji).

delegacje: zwiększono maksymalną ilość znaków nazwy załącznika (błąd zapisu rozliczenia).

ogólne: poprawiono błąd przekierowywania na pustą stronę.

synchronizacja: poprawiono błąd podczas usuwania definicji wniosku.

synchronizacja: poprawiono logowanie błędów podczas synchronizacji.

wnioski: poprawiono błąd znikających wniosków z listy po akceptacji według roli (ograniczona widoczność w konfiguracji).

zastępstwa: poprawiono błąd przy automatycznym przepisywaniu wniosku do kolejnych poziomów akceptacji w przypadku występowania zastępstwa.

zastępstwa: poprawiono błąd przy zastępstwie opcjonalnym - zapisywało zastępce mimo usunięcia go z pola przed utworzeniem wniosku.

 

Funkcje:

delegacje: dodano nowy przycisk w module rozliczeń (delegacje) – „Pokaż nierozliczone”.

harmonogramy: dodano pilnowanie normy czasu pracy z uwzględnieniem świąt przypadających w inny dzień niż niedziela.

harmonogramy: umożliwiono konfigurację czasu pracy dla konkretnych użytkowników (pojedynczo oraz zbiorczo) z tabeli kalendarza.

harmonogramy: dodano komunikat o rozpoczęciu pracy w tej samej dobie.

harmonogramy: dodano pilnowanie dobowego oraz tygodniowego odpoczynku.

harmonogramy: dodano pilnowanie ilości dni roboczych w tygodniu.

harmonogramy: dodano pilnowanie długości dnia pracy oraz przerwy.

wnioski: dodano zabezpieczenie dla operacji zbiorczych – okienko z komunikatem w celu potwierdzenia.

kalendarz: w filtrowaniu dodano przycisk sortowania użytkowników po działach (wyłącz grupowanie).

kalendarz: tabela - dodano filtr umożliwiający włączenie widoku rocznego.

kalendarz: dodano możliwość ukrycia imienia i nazwiska w tabeli kalendarza.

kalendarz: dodano wyświetlanie nazw dni ustawowo wolnych od pracy po najechaniu kursorem na kratkę dnia.

synchronizacja: umożliwiono ograniczenie ilości danych podczas synchronizacji z ERP. Dodano możliwość zdefiniowania osobnych dat, w celu usunięcia danych historycznych dla wniosków, harmonogramów i danych kadrowych.

 

22.10.00c 2022-05-16

Poprawki:

wnioski: przywrócono kod QR dla wniosków

wnioski: poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał dodanie nowego wniosku z konfiguracją widoczności per dział

Funkcje:

RCP: nowa opcja w ustawieniach RCP - możliwość określenia ról, które mają otrzymywać przypomnienia mailowe o niezakończonych zdarzeniach RCP

RCP: zmieniono informowanie o braku obecności. Wcześniej wysyłane były osobne wiadomości za każdego użytkownika, a obecnie wysyłana jest jedna wiadomość, zawierająca listę wszystkich nieobecnych użytkowników

 

22.10.00b 2022-05-10

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd pomijania stopnia akceptacji według roli (ścieżka akceptacji: według struktury + według roli).

wnioski: poprawiono ograniczanie widoczności wniosków dla użytkowników z dostępem do administracji (konfiguracja widoczności jest pomijana dla uprawnienia “Wnioski - Pełna widoczność”).

kalendarz: poprawiono widok dla wielu danych w szczegółach dnia.

 

22.10.00 2022-05-06

Poprawki:

synchronizacja: data ostatniej synchronizacji nie aktualizuje się już przy pobraniu danych dla pojedynczego użytkownika.

wnioski: poprawiono brak widoczności zastępstwa w przypadku ograniczenia widoku wniosku.

 

Funkcje:

wnioski: nowa opcja wniosku - ograniczenie dodawania nowego wniosku dla grup oraz ról.

kalendarz: nowy filtr kalendarza “kalendarz firmowy” - informacje o nieobecności użytkowników. W tym celu utworzono nowe uprawnienie “Kalendarz - Kalendarz firmy”.

tabela: nowy filtr - “pokaż nieprawidłowe dane”.

harmonogramy: dodatkowa opcja umożliwiająca konfigurację ograniczenia modyfikacji harmonogramów dla konkretnych ról (ilość dni wstecz).

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.1.

Aktualizacja Platformy .Net Core do wersji 6 (konieczna instalacja nowej wersji platformy dostępnej w instalatorze, po instalacji może być konieczny restart systemu).

 

 

22.00.05b 2022-04-21

Poprawki:

płace: poprawiono ukrywanie wartości zerowych na pasku płac (w przypadku gdy kwota była poniżej 1 zł, była traktowana jako 0).

struktura: rozwiązanie problemu z przypisywaniem roli "Kierownik", po dodaniu menadżera grupy.

wnioski: usunięto błąd występujący w trakcie pobierania załączników.

wnioski: poprawiono akceptację według struktury.

wnioski: poprawiono błędne wnioski o braku obecności - nieprawidłowo uwzględniane wnioski wielodniowe.

kartoteki: rozwiązano sporadyczny problem z eksportem danych kadrowych do Symfonii Kadry i Płace.

powiadomienia: rozwiązano problem wielokrotnego wysyłania tych samych powiadomień mailowych.

płace: wielostronny wydruk paska płac - tabele niemieszczące się na danej stronie są przenoszone na następną stronę wydruku.

delegacje: poprawiono akceptację rozliczenia delegacji według struktury.

 

Funkcje:

wnioski: nowa opcja wniosku - pomijaj sprawdzanie obecności zastępcy.

wnioski: dodano pola wyszukiwania do kolumn na liście wniosków.

 

22.00.05 2022-03-25

Poprawki:

powiadomienia: dodatkowa weryfikacja zapisów RCP przed wysyłką powiadomień o braku zarejestrowania obecności.

administracja: zmiana statusu pierwszego logowania użytkownika w przypadku logowania za pomocą AD (wcześniej status zmieniał się wyłącznie po logowaniu standardowym).

płace: poprawiono podsumowanie kwot w rocznej karcie wynagrodzeń pracownika.

kartoteki: możliwość dodania elementu kadrowego "ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie)".

RCP: generowanie zdarzenia nieobecności tylko dla osób z uprawnieniem "Wymagaj rejestrowania RCP".

wnioski: dodanie ograniczenia wstawiania wniosków godzinowych "nie wcześniej niż bieżący miesiąc" z poziomu kalendarza.

wnioski: możliwość usunięcia anulowanych/odrzuconych wniosków, które posiadają załącznik.

ogólne: usunięcie błędu w pliku log przy pełnej synchronizacji.

RCP: zmiana rodzaju RCP przy Smart guziku podczas wprowadzania czasu zakończenia RCP nie zmienia rodzaju rozpoczętego już RCP (np. RCP zostało rozpoczęte z typem Praca, to kończąc otwarty RCP np. wyjściem służbowym, to ten RCP nadal pozostanie rodzajem „Praca”).

 

Funkcje:

wnioski: nowa opcja w konfiguracji "Dla wniosków liczonych w dniach, pomijaj sprawdzenie harmonogramu".

komunikaty: nowy komunikat dla powiadomień e-mail o usunięciu wniosku z ERP.

komunikaty: zmiana komunikatu w generatorze firmy (dla błędnej konfiguracji KDF .AppIni).

wnioski: dodano możliwość akceptacji własnego wniosku przez osobę będącą najwyżej w strukturze. Możliwa jest również akceptacja według roli, w przypadku gdy daną rolę ma tylko jedna osoba (może zaakceptować swój wniosek).

wnioski: dodano okno dialogowe z potwierdzeniem anulowania wniosku.

RCP: zmiana w sposobie interpretacji wyjść służbowych (dotyczy również funkcjonalności importu RCP). W przypadku rejestracji wyjścia służbowego tworzy się nowy zapis RCP o typie „Wyjście służbowe”.

 

22.00.04 2022-02-10

Poprawki:

ogólne: poprawka aktualizacji daty ostatniej poprawnej synchronizacji.

kreator: pobranie danych kadrowych firmy w tle w celu wyświetlenia w module płace.

 

Funkcje:

kreator: konfiguracja domyślna modułu płace.

wnioski: możliwość wskazania ról, które mogą wyświetlać dany załącznik.

wnioski: możliwość ukrycia załączników dla zastępcy.

wnioski: możliwość ukrycia bilansu wniosku dla zastępcy.

 

22.00.03a  2021-01-10

Poprawki:

Kreator: Aktualizacja ponowna danych kadrowych przy częściowym wyborze elementów (nie wszystkich).

Kreator: Zmiana typów wartości dla telefonów oraz adresów e-mail.

 

Funkcje:

Zabezpieczenia: Możliwość włączenia dodatkowej autoryzacji przy wejściu do modułów dokumenty oraz płace.

 

22.00.03 2021-12-23

Poprawki:

RCP: Poprawiono brak uwzględniania zdarzeń kolidujących z RCP przy wysyłce powiadomień o braku wejścia.

Wnioski: Poprawiono błąd powodujący zmianę statusu wniosków anulowanych na Pobrano z ERP.

harmonogramy: zablokowano możliwość wpisania ujemnego priorytetu podczas zmiany harmonogramu.

kartoteki: dodano możliwość podłączania elementów zdefiniowanych w e-Pracowniku do listy kontaktów. Do tej pory była możliwość dodawania tylko elementów zaimportowanych z ERP.

kalendarz: poprawiono zliczanie długości pracy dla dni roboczych ze zdefiniowaną przerwą.

wnioski: poprawiono błąd występujący po kliknięciu w przycisk „pokaż wniosek” z poziomu maila. Błąd występował, gdy w przeglądarce zalogowany był użytkownik, którego wniosek nie dotyczył.

RCP: poprawiono brak cyklicznego uruchamiania importu RCP. Problem pojawił się w wersji 22.00.02.

 

Przeniesienie konfiguracji Importu RCP do modułu Menedżera zadań. By usługa importu RCP była aktywna należy włączyć zadanie o nazwie "Import RCP" z wymaganą cyklicznością w module Menedżer zadań.

 

Funkcje:

Kreator tworzenia nowej firmy: Nowy moduł usprawniający proces tworzenia nowych firm.

delegacje: zdarzenia RCP, tworzą się wyłącznie po manualnym dodaniu RCP w delegacji. Wcześniej wpisy RCP tworzyły się w kalendarzu automatycznie na podstawie godzin wyjazdów / przyjazdów zgodnie z zarejestrowanym przejazdem.

delegacje: szczegółowa prezentacja kosztów na wydruku wniosku przy użyciu dodatkowej opcji "Drukuj szczegółowo podsumowanie kosztów delegacji".

synchronizacja - słowniki: dodano synchronizację słowników. Poprzednie wersje, aktualizowały tylko pozycje słownika, które zostały użyte w kartotekach pracowników.

 

22.00.02  2021-11-30

Funkcje:

RCP: dodano możliwość wysyłki powiadomień mailowych o braku wejścia w RCP.

 

22.00.01  2021-11-10

Poprawki:

rozliczenia: umożliwiono pobieranie załączników dla uprawnienia Rozliczenia - Delegacje - Pełna widoczność.

ogólne: poprawiono błąd interpunkcyjny w obszarze dodawania załącznika.

logowanie AD: poprawiono błąd, który mógł powodować problemy z logowaniem się przez tożsamość AD.

 

Funkcje:

wnioski: dodano mechanizm pomijania zastępcy w ścieżce akceptacji wniosku.

 

22.00.00 2021-10-20

Poprawki:

rozliczenia: poprawiono domyślnie wybrany moduł na podstawie uprawnień dla użytkownika.

administracja: poprawiono błąd usuwania pustej grupy przy występowaniu jej nazwy na złożonych wcześniej wnioskach.

wnioski: poprawiono brak narzędzi formatowania tekstu w zakładce Wydruk konfiguracji wniosku.

wnioski: poprawiono mechanizm sprawdzania kolizji dla wniosków godzinowych.

RCP: poprawiono mechanizm zliczania czasu dla wielu RCP danego dnia.

RCP: poprawiono generowanie spóźnień dla typu RCP Przerwa.

RCP: poprawiono zmianę typu RCP na wyjście prywatne dla zapisów mniejszych niż czas pracy narzucony w harmonogramie danego dnia.

RCP: możliwość zamknięcia zapisu z dnia poprzedniego za pomocą Przycisku Smart.

eksport do ERP: eksportowana wartość typu ułamek nie jest zaokrąglana.

harmonogramy: ponowne przeliczenie przy zmianie harmonogramów nie zmienia wniosków które zostały zmienione w ERP.

bilans nadgodzin: dodanie wskaźnika dnia bieżącego na kalendarzu.

menedżer zadań: wykonywanie zadań na podstawie aktualnie ustawionej strefy czasowej na serwerze.

dokumenty: poprawiono mechanizm sygnalizacji dodawania pliku wg szablonu dla użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku.

delegacje: poprawiono brak możliwości zmiany rodzaju płatności kartą.

delegacje: poprawiono występowanie wartości null w miejscu rachunku bankowego.

RCP: poprawiono wyświetlanie zapisów RCP dla pracowników archiwalnych.

kartoteki: poprawiono zapamiętywanie ustawień po 2 sekundach.

kontakty: poprawiono wygląd elementów z zawijaniem tekstu.

kontakty: poprawiono pobieranie dat zakończenia wartości globalnej w przypadku ich nadpisania wartością indywidualną.

bezpieczeństwo: przywrócono możliwość ustawiania czasu ważności hasła.

bezpieczeństwo: poprawiono mechanizm generowania tokenów dla użytkowników zastępujących wielu menedżerów.

 

Funkcje:

godziny nocne: nowy moduł pozwalający na eksport wartości w interwale dziennym lub miesięcznym do ERP.

bilans nadgodzin: generowanie zdarzeń wykonuje się na podstawie ustawionego zadania w menedżerze zadań.

bilans nadgodzin: zmieniono wartości eksportowane na nadgodziny w podziale na procent dodatku.

bilans nadgodzin: dodano podrodzaj nadgodziny z pory nocnej.

bilans nadgodzin: dodano wyświetlanie ilości godzin pracy z pory nocnej.

wnioski: komunikat o konieczności złożenia oświadczenia przy składaniu wniosku urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.

powiadomienia e-mail: dodano wysyłkę powiadomień do zastępcy osoby akceptującej wniosek.

tabela: suma godzin wybranych wniosków bierze pod uwagę ustawienia filtra.

tabela: zliczanie godzin zdarzeń odbywa się na podstawie nałożonego filtra (Tylko statusy nowy i zaakceptowany).

delegacje: dodano wykaz liczby posiłków w danym dniu na wydruku.

obiady: możliwość importu obiadów z pliku Excel.

delegacje: dodano podpowiedź domyślnego rachunku bankowego na podstawie danych kadrowych.

administracja: dodano Drag & Drop w ustawieniach na liście kontaktów w kartotekach.

wnioski: dodano weryfikację obecności osoby wskazanej jako zastępca na wniosku.

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonia Kadry i Płace 2022.0.

 

21.20.04 2021-08-03

Poprawki:

administracja: poprawiono aktualizacje ról (nie zawsze aktualizowana była rola u użytkowników po zmianie, był wymagany restart usługi api)

eksporty list do Excela: poprawiono eksport kolumny "Status" - wszystkie listy, na których się pojawiała zawierały wartości liczbowe zamiast nazwy statusu.

kalendarz: poprawiono zliczanie godzin w harmonogramach z przerwą

harmonogram: poprawiono brak domyślnego zaznaczenia użytkownika w funkcjonalności dodawania harmonogramu

ECP: poprawiono zliczanie godzin w porze nocnej

obiady: poprawiono import obiadów

eksport wniosków: poprawiono błąd eksportu wniosków godzinowych w niektórych przypadkach

 

Funkcje:

rozpisywanie czasu pracy: zapamiętywanie ostatnio wybranej wartości per pracownik podczas rozpisywania godzin

harmonogram: możliwość zdefiniowania harmonogramu zawierającego przerwę w pracy przy użyciu opcji "Zmiana godzin"

harmonogram: możliwość zmiany rodzaju pracy poprzez mechanizm "Zmień godziny"

harmonogram: ponowne przeliczenie RCP po zmianie harmonogramu (zaokrąglenia i wnioski)

kalendarz: dodano uprawnienie do opuszczania zakładu w czasie pracy (wyjście z pracy w czasie przerwy jest doliczane do standardowego czasu pracy jako typ przerwa)

ECP: dodano numer karty RCP obok nazwiska użytkownika

harmonogram: dodano informacje dot. osoby i czasu modyfikacji harmonogramu

Symfonia ERP e-Pracownik: odłączono mechanizmy komunikacji z witryną Facebook/Google, jeśli logowania społecznościowe są nieaktywne w konfiguracji

 

21.20.03 2021-07-05

Poprawki:

rozpisywanie czasu pracy: poprawiono eksport wartości rozpisania czasu pracy do Symfonii KIP

rozpisywanie czasu pracy: poprawiono rozpisywanie czasu pracy dla atrybutu elementu kadrowego o typie "Liczba"

kalendarz: poprawiono błąd tego samego koloru czcionki i tła w kalendarzu w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca

 

Funkcje:

rozpisywanie czasu pracy: konfiguracja powiązań i ograniczeń pomiędzy elementami słowników wykorzystywanych w mechanizmie rozpisywania czasu pracy

rozpisywanie czasu pracy: dodano podpowiadanie ostatnio wykorzystanych wartości w mechanizmie zbiorczego rozpisania czasu pracy

wnioski: dodano możliwość usuwania anulowanych i odrzuconych wniosków z panelu Administratora

smart guzik: dodano możliwość wyboru typu wyjścia podczas kończenia czasu pracy(funkcjonalność powiązana z obsługą wyjść prywatnych)

kalendarz: dodano obsługę wyjść prywatnych w powiązaniu z dedykowanym typem wniosku

kalendarz: dodano funkcjonalność powiadomień mailowych do kierowników o niezakończonych zapisach RCP podległych pracowników w danym dniu

 

21.20.02b 2021-06-23

Poprawki:

wnioski premiowe: poprawiono ograniczenie widoczności listy pracowników w szczegółach wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do widoczności użytkowników. Lista pracowników w szczegółach wniosku nie była zawężana zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

 

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość zmiany godzin na istniejącym wniosku

synchronizacja wniosków: pomijanie użytkowników archiwalnych podczas automatycznego anulowania wniosków w przypadku, gdy dany wniosek nie został pobrany z KIP podczas synchronizacji (potencjalnie usunięty z Symfonii). Taka sytuacja mogła wystąpić np. w przypadku, gdy błędnie ustawiony wzorzec pracownika do synchronizacji powodował, że nie były pobierane żadne wnioski z Symfonii.

 

21.20.02a 2021-06-08

Poprawki:

kalendarz: poprawiono aktualizacje RCP przy wymaganym pobieraniu lokalizacji

 

21.20.02 2021-06-07

Poprawki:

administracja: poprawiono błąd tworzenia nowych grup

kalendarz: poprawiono błąd grupowania wg wybranych kolumn (błąd pojawiał się podczas próby grupowania na niektórych listach)

 

Funkcje:

kalendarz: dodano funkcjonalność rozpisywania czasu pracy na projekty

 

21.20.01c 2021-05-24

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd importu harmonogramów z Excela

 

21.20.01b 2021-05-18

Poprawki:

delegacje: poprawiono błąd tworzenia delegacji, który pojawił się w wersji 21.20.00.

składniki wynagrodzeń: poprawiono błąd aktualizacji składników wynagrodzeń (wniosek premiowy) we wniosku, który pojawił się w wersji 21.20.00.

 

Funkcje:

eBOK: Zmiana adresu url do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)

Symfonia ERP e-Pracownik: zoptymalizowano proces uruchamiania serwisu ePracownik API.

kartoteki: ograniczanie listy elementów w konfiguracji kartotek do elementów kadrowych oraz elementów kadrowych zgrupowanych.

 

 

21.20.01a  2021-05-12

Poprawki:

kartoteki: poprawiono błąd na liście kartotek, który pojawił się w wersji 21.20.00

harmonogram: poprawiono błąd działania opcji Dodaj dzień na formatce zmiany godzin w harmonogramie. Błąd pojawił się w wersji 21.20.00.

 

21.20.01 2021-05-04

Funkcje:

administracja: poprawiono błąd dodawania elementów do grupy w konfiguracji kartotek

 

21.20.00 2021-04-29

Funkcje:

bezpieczeństwo: dodatkowe szyfrowanie tokenów JWT

bezpieczeństwo: szyfrowanie danych wrażliwych w pliku konfiguracyjnym dotyczącym ustawień ePracownikAPI (appsettings.json). Od bieżącej wersji dane dotyczące połączenia do bazy danych są automatycznie szyfrowane po uruchomieniu API

Aktualizacja Platformy .Net Core do wersji 5.0 (konieczna instalacja nowej wersji platformy dostępnej w instalatorze, po instalacji może być konieczny restart systemu)

 

21.00.12 2021-04-26

Poprawki:

wnioski: wnioski ze ścieżką akceptacji "Pracownik" - poprawka w obszarze generowania powiadomień mailowych

wnioski: zmieniono formatowanie godzin na wykresie bilansu podczas tworzenia wniosku godzinowego z liczny na czas

wnioski: poprawiono błąd pojawiający się podczas akceptacji wniosku (błąd pojawiał się w niektórych przypadkach przy ścieżce akceptacji według roli)

uprawnienia: reorganizacja uprawnień ewidencji czasu pracy (wcześniej ewidencja była podpięta pod uprawnienie "Raporty - ECP", obecnie znajduje się w "Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Ewidencja czasu pracy")

administracja: poprawiono odblokowywanie konta użytkownika (wcześniej był błąd odblokowania konta, gdy było ono zablokowane na 30 min)

harmonogram: poprawiono widoczność nieaktywnych wzorców (wcześniej nie były one pokazywane w kalendarzu)

RCP: poprawiono import RCP (w niektórych przypadkach źle przypisywało godziny)

wnioski: poprawiono walidację wniosków godzinowych (wcześniej nie było możliwe dodanie wielu wniosków godzinowych na ten sam dzień w różnych godzinach)

uprawnienia RCP: zablokowano możliwość dodania wyjścia do RCP, gdy użytkownik ma uprawnienie tylko do Smart guzika

tabela: poprawiono sortowanie użytkowników na tabeli (wcześniej źle sortowało polskie znaki, teraz będą one na końcu)

harmonogram: poprawiono kalkulacje kolidujących godzin pracy podczas sprawdzania dnia w kalendarzu (wcześniej pokazywało kolizję, gdy wniosek zaczynał się wraz z końcem poprzedniego RCP)

 

Funkcje:

nadgodziny: dodano nowy moduł "Nadgodziny" (bilansowanie czasu pracy i nieobecności w okresie oraz rozliczanie powstałych w ten sposób nadgodzin)

wnioski: operacje zbiorcze - możliwość wykonania operacji zbiorczej "Wyślij ponownie" na zaznaczonych wnioskach

RCP: dodano integrację z systemem RCP SmartTime

delegacje: dodano możliwość wpisania konta bankowego w delegacjach

Symfonia ERP e-Pracownik: zmiana nazwy oraz ikonki aplikacji

ewidencja czasu pracy: dodano możliwość eksportu uzytkowników w osobnych arkuszach

 

21.00.11 2021-03-22

Poprawki:

synchronizacja: optymalizacja importu harmonogramów - obecnie synchronizacja powinna trwać krócej.

ewidencja czasu pracy: poprawiono błąd sumowania czasu w kolumnie grupującej dla kolumn dodatkowych dodanych ręcznie, jeśli dana kolumna nie zawierała definicji kolumny nadrzędnej.

rozliczenia delegacji: poprawka w formacie wartości liczbowej w polu Do wypłaty. W niektórych przypadkach pojawiały się błędy konwersji wartości dziesiętnych.

rozliczenia delegacji: poprawiono dostępność akcji Akceptacja finalna w szczegółach rozliczenia. W niektórych przypadkach opcja akceptacji finalnej pojawiała się mimo braku odpowiednich uprawnień.

rozliczenia delegacji: poprawiono brak danych w szczegółach wniosku. Błąd pojawiał się, gdy pracownik w rozliczeniu był poza strukturą zalogowanego użytkownika.

synchronizacja: poprawka importu wniosków godzinowych obejmujących zakres przełomu doby (np. 22-6). Po synchronizacji powrotnej z Symfonii wniosek jednodniowy zmieniał się na dwudniowy. Ponowna synchronizacja naprawi wszystkie takie przypadki.

wnioski: poprawiono widget planowanych dni podczas tworzenia wniosku, gdy wstawiamy wniosek kilkudniowy bezpośrednio z tabeli (przy jednoczesnym zaznaczeniu kilku dni). W takim przypadku ilość dni była błędnie przeliczana.

 

Funkcje:

dokumenty: możliwość wyboru wielu użytkowników podczas importu pojedynczego pliku.

synchronizacja: dodano automatyczne odłączanie od grupy pracowników archiwalnych, jeśli została zaznaczona nowa opcja w konfiguracji: Automatycznie odłączaj od grupy pracowników archiwalnych. Domyślnie opcja jest wyłączona.

 

21.00.10 2021-03-10

Poprawki:

kartoteki: poprawiono błąd związany z widocznością historii danych kadrowych dla użytkowników posiadających uprawnienia do pełnej widoczności. Brak danych w historii ujawniał się dla podglądu historii za użytkowników spoza struktury aktualnie zalogowanego użytkownika.

kartoteki: poprawiono błąd znikania danych kadrowych po wejściu w historię danych kadrowych. Błąd pojawiał się u użytkowników z pełną widocznością (np. Kadry) podczas podglądu danych za użytkowników spoza struktury.

delegacje: uszczelnienie mechanizmu akceptacji rozliczenia.

harmonogram: poprawiono błąd pobierania wzorców dnia, jeśli początek lub koniec wzorca był ustawiony na godzinę 00:00.

ewidencja czasu pracy: optymalizacja widoku podczas szybkiej zmiany wartości dedykowango filtra oraz podczas szybkiej zmiany miesięcy (czasami podczas szybkich operacji na filtrze lub zmianie miesięcy pojawiał się błąd: "spowolnienie pracy przeglądarki").

 

Funkcje:

wnioski: Kontrola wymaganej ciągłości ilości dni kalendarzowych (domyślnie 14 dni) w obrębie danego typu wniosku.

Drag & Drop na widoku tabeli: dodano możliwość stworzenia wniosku kilkudniowego za siebie (do tej pory zaznaczenie większej ilości dni działało tylko w przypadku posiadania uprawnienia do tworzenia wniosków za kogoś).

menedżer zadań: wyświetlanie komunikatu o nowej wersji już na poziomie formatki logowania (do tej pory komunikat pojawiał się dopiero po zalogowaniu do systemu).

 

21.00.09 2021-02-28

Poprawki:

kartoteka: poprawiono dodawanie nowej wartości (wcześniej przy dodaniu więcej niż jednej wartości na ten sam okres, nie wszystkie były widoczne w kartotece).

kalendarz: poprawiono walidację dnia w tabeli (nie była uwzględniana flaga wniosku Koliduj z RCP).

kalendarz: poprawiono import RCP (błędne dodawanie wyjścia w przypadku, gdy poprzedniego dnia pracownik nie odbił wyjścia).

 

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość konfiguracji tolerancji obecności czasu wejścia/wyjścia.

menedżer zadań: dodano możliwość konfiguracji wysyłki mailowej.

 

21.00.08d 2021-02-24

Poprawki:

harmonogram: ograniczono widoczność wzorców podczas zmiany harmonogramu (zostały ukryte wzorce powiązane ze zmianami godzin w pojedynczym dniu).

kalendarz (tabela): poprawiono błąd nadmiernej widoczności wniosków w szczegółach dnia (w niektórych przypadkach pojawiała się lista wniosków wszystkich pracowników wg struktury zamiast jednego wybranego użytkownika).

 

21.00.08c 2021-02-23

Poprawki:

dokumenty: poprawiono import PIT/RMUA do wybranego katalogu (błąd pojawił się w wersji 21.00.08b)

 

Funkcje:

zmiana hasła: dodano komunikat o danych wrażliwych użytych podczas próby zmiany hasła.

kalendarz: dodano możliwość zmiany harmonogramów za siebie.

 

21.00.08b 2021-02-22

Poprawki:

e-mail: poprawiono możliwość podglądu wniosku z poziomu maila po akceptacji/anulowaniu wniosku.

kalendarz: poprawiono tworzenie wniosków z godzinami nocnymi (ujemne wartości godzin ta tabeli wniosków).

 

Funkcje:

dokumenty: dodano możliwość dołączania dowolnego pliku do użytkownika.

dokumenty: dodano możliwość konfigurowania drzewka folderów.

dokumenty: dodano możliwość usuwania plików.

administracja: dodano możliwość uruchomienia synchronizacji danych kadrowych dla wybranych użytkowników z poziomu listy użytkowników.

 

21.00.08a 2021-02-18

Poprawki:

synchronizacja: poprawka w synchronizacji danych kadrowych dla nowych pracowników (wprowadzenie zabezpieczenia pod kątem usuniętych pracowników z Symfonii).

kalendarz: poprawiono import harmonogramów w przypadku zmiany godzin w pojedynczym dniu - dopracowanie wcześniejszego mechanizmu.

kalendarz: poprawiono konfiguracje kolumn w tabeli (nie działało sumowanie godzin z wybranych wniosków).

kalendarz: poprawiono import RCP dla formatu Regitech (w niektórych przypadkach błędnie przypisywało czasy wyjścia).

 

21.00.08 2021-02-15

Poprawki:

rozliczenia: poprawiono błąd otwierania wniosków z poziomu rozliczeń.

rozliczenia: poprawiono kalkulacje kolumny "Do wypłaty" w delegacjach.

kalendarz: poprawiono import harmonogramów w przypadku zmiany godzin w pojedynczym dniu.

kalendarz: poprawiono automatyczne tworzenie wniosków o nadgodziny w przypadku, gdy ścieżka akceptacji była zdefiniowana w oparciu o role.

synchronizacja: poprawiono synchronizację dla nowych pracowników.

 

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano walidację zapisów RCP (kolorowanie na czerwono kolumn z błędami).

rozliczenia: dodano możliwość akceptacji finalnej w delegacjach.

bezpieczeństwo: podniesiono poziom zabezpieczeń przed możliwością ataku brute-force na funkcję resetu hasła (resetowanie hasła ze siebie).

 

21.00.07 2021-02-03

Poprawki:

administracja użytkowników: poprawiono wyświetlanie daty pierwszego logowania.

poprawiono wyświetlanie elementu Stanowisko.

 

Funkcje:

dokumenty (pliki użytkowników): dodano możliwość podglądu szczegółów pliku.

 

21.00.06b 2021-01-27

Poprawki:

kalendarz: poprawiono walidację duplikatów podczas wstawiania RCP.

 

Funkcje:

dokumenty (pliki użytkowników): dodano kolumny Data pobrania i Data utworzenia.

 

21.00.06 2021-01-24

Funkcje:

bezpieczeństwo: podniesiono poziom zabezpieczeń przed możliwością ataku brute-force na funkcję resetu hasła.

bezpieczeństwo: ograniczono informacje przechowywane w tokenach JWT.

 

21.00.05c 2021-01-20

Poprawki:

administracja: poprawiono aktualizację zdjęcia pracownika.

 

21.00.05b 2021-01-19

Poprawki:

kalendarz: poprawiono wykres bilansu w szczegółach wniosku.

 

Funkcje:

kalendarz: zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki.

rozliczenia: zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki.

 

21.00.05 2021-01-18

Poprawki:

kalendarz: poprawiono kolorowanie świąt w kalendarzu.

 

Funkcje:

kalendarz: dodano szybki filtr Tylko czas pracy.

kalendarz: dodano nową flagę w konfiguracji wniosku - Wydarzenie niezwiązane z czasem pracy (Nie uwzględnia wydarzeń po wybraniu szybkiego filtra Tylko czas pracy w module Kalendarz).

kalendarz: dodano nową flagę w konfiguracji wniosku - Nie pokazuj wykresu dni kalendarzowych / dni roboczych.

 

21.00.04 2021-01-03

Funkcje:

składniki wynagrodzeń: dodano moduł Składniki wynagrodzeń.

 

21.00.03 2020-12-21

Poprawki:

e-Pracownik: poprawka w imporcie wartości kadrowych (nie synchronizowało wartości nowo dodanych elementów w konfiguracji kartotek).

 

Funkcje:

kalendarz: optymalizacja ładowania kalendarza i tabeli.

 

21.00.02f 2020-12-15

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd w imporcie harmonogramów z Excela.

 

21.00.02e 2020-12-10

Poprawki:

płace: poprawiono import płac - zabezpieczenie przed wielokrotnym uruchomieniem kilku importów w tym samym czasie.

kalendarz: poprawiono błąd pojawiający się podczas usuwania wpisu RCP.

wnioski: poprawiono błąd związany ze zmianą godzin po zapisaniu wniosku na wniosku godzinowym.

 

21.00.02d 2020-12-05

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd z przesunięciem harmonogramów (w szczególnych przypadkach) w wersji 21.00.02c.

 

21.00.02c 2020-12-04

Poprawki:

kalendarz: usunięcie nadmiarowych wniosków pobranych z ERP (w szczególnych przypadkach wniosek mógł zaimportować się dwukrotnie).

 

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość usuwania harmonogramów.

kalendarz: zmieniono ikonę EBOK na zgodą z pozostałymi aplikacjami Symfonia.

 

21.00.02b 2020-12-02

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano integrację z systemem RCP Unicard SQL.

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano integrację z systemem RCP Regitech.

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano ikonę odsyłającą do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK).

 

21.00.01 2020-11-25

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: optymalizacja wydajności.

Symfonia ERP e-Pracownik: zakończono wsparcie synchronizacji z Symfonia ERP Kadry i Płace 2020.0.

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano synchronizację z Symfonia ERP Kadry i Płace 2021.0.

wnioski: domyślnie ukryto wykres na liście wniosków.

 

Pierwsze uruchomienie może trwać znacznie dłużej niż zazwyczaj z uwagi na wykonywaną jednorazowo, migrację bazy danych. Czas trwania przykładowej migracji lub tworzenia nowej firmy, dla ok 50 000 wniosków/zdarzeń w KiP lub bazie e-Pracownika, może trwać ok 1h.

 

20.20.94 2020-11-20

Poprawki:

wnioski: poprawiono wyliczanie diet w delegacjach.

kalendarz: poprawiono dodawanie lokalizacji przy tworzeniu rcp o typie Obecność.

synchronizacja: poprawiono błąd synchronizacji z ERP.

 

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość zmiany dat na istniejącym wniosku.

import RCP: dodano zabezpieczenie przed importem duplikatów.

 

20.20.93c 2020-11-04

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość sortowania wniosków na liście wyboru.

kalendarz: dodano nowe uprawnienia do rodzajów wejść RCP.

 

20.20.93b 2020-11-02

Funkcje:

kalendarz: automat przypisujący wnioski do kolejnych poziomów akceptacji po przekroczeniu ustalonej ilości godzin w konfiguracji.

 

20.20.93 2020-10-30

Funkcje:

administracja: dodano nową politykę haseł Wymagana przynajmniej jedna mała litera.

kalendarz: dodano możliwość konwersacji w obszarze wniosku.

kalendarz: dodano możliwość wstawiania Obecności przy smart guziku.

kalendarz: dodano możliwość zmiany typu RCP przy smart guziku.

kalendarz: dodano wymagalność wpisania uzasadnienia podczas automatycznego tworzenia np. nadgodzin przy wykonywaniu wyjścia przy użyciu Smart guzika.

 

20.20.92b 2020-10-21

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość podglądu zaakceptowanych lokalizacji dla RCP.

 

20.20.92 2020-10-20

Poprawki:

kalendarz: optymalizacja importu wartości HR.

 

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość zgłaszania własnej lokalizacji dla RCP (np. praca zdalna).

 

20.20.91e 2020-10-16

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość ograniczenia wprowadzania RCP według lokalizacji.

 

20.20.91b 2020-10-12

Funkcje:

kalendarz: optymalizacja tabeli.

kalendarz: optymalizacja ewidencji czasu pracy.

kalendarz: dodano możliwość pokazywania szczegółów dnia z poziomu ewidencji, po kliknięciu w wiersz pracownika.

dodano powiadomienie o wgraniu nowej wersji i umożliwienie odświeżania strony w celu pobrania z serwera nowych plików. Funkcja zastępuje konieczność klikania Ctrl+F5.

 

20.20.91 2020-10-05

Funkcje:

administracja: dodano nowy typ generowania konta "pierwsza litera imienia + całe nazwisko + 4 pierwsze cyfry PESEL-u".

ewidencja czasu pracy: dodano nowy typ błędu na karcie ewidencji czasu pracy Kolidujące godziny pracy z zatwierdzonym wnioskiem.

 

20.20.90 2020-09-18

Poprawki:

administracja: poprawiono błąd w uprawnieniu Ustawienia - Wnioski - Edycja wniosków.

 

Funkcje:

bezpieczeństwo: dodano konfigurację ciasteczek (patrz w dokumentacji).

bezpieczeństwo: zdjęto ograniczenie hasła do 15 znaków.

podwójne uwierzytelnianie użytkowników: ustawiono czas życia generowanego kodu w 10 minut.

podwójne uwierzytelnianie użytkowników: blokowanie kodu po 3 nieudanych próbach.

 

20.20.89b 2020-09-10

Poprawki:

poprawiono błąd przy zmianie domyślnego hasła (system prosił o podanie starego hasła bez możliwości wprowadzenia). Obecnie stare hasło nie jest wymagane.

 

Funkcje:

kalendarz (RCP): dodano konfigurację domyślnego rodzaju pracy w ustawieniach firmy.

 

20.20.89 2020-09-08

Funkcje:

kalendarz (karta ewidencji czasu pracy): dodano element informujący o niezgodnościach w czasie pracy porównując zapisy z harmonogramem pracownika (elementy są domyślnie ukryte).

wnioski: dodano do listy nowe elementy/kolumny wyświetlające dane z wniosków t.j. Uzasadnienie, Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia, Akceptacja (użytkownik od którego oczekuje się akceptacji).

kalendarz (RCP): przemodelowano widok formatki RCP.

kalendarz (RCP): zmodyfikowano suwak czasu pracy pozwalając na przesuwanie całego okresu pracy.

kalendarz (RCP): zmodyfikowano podstawianie godziny zakończenia pracy przy braku harmonogramu na dany dzień (domyślnie 8h od rozpoczęcia pracy).

kalendarz (RCP): dodano możliwość rejestrowania geolokalizacji użytkownika podczas dodawania zapisu wejścia lub wyjścia (użytkownik musi zezwolić w przeglądarce urządzenia na udostępnianie lokalizacji). Lokalizacja pobierana jest tylko dla użytkowników z nadanym uprawnieniem Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Wymagaj podania lokalizacji.

kalendarz (RCP): dodano możliwość zmiany rodzaju pracy/zapisu RCP (Praca, Praca zdalna, Przerwa, Wyjście służbowe, Wyjście prywatne, Delegacja – automatycznie przypisywane dla zapisów na zdarzeniu Delegacja.

Po zainstalowaniu konieczne jest wykonanie pełnej synchronizacji w celu ponownego pobrania harmonogramów z aplikacji Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

20.20.88 2020-08-25

Funkcje:

wnioski: Dodano nowe opcje konfigurowania widoczności osób na liście zastępstw (ustawienia wniosku).

 

20.20.87d 2020-08-24

Funkcje:

ewidencja czasu pracy: dodano trzy nowe kolumny (przerwa, przerwa szczegółowa, wszystkie wpisy RCP). Domyślne ukryte.

 

20.20.87c 2020-08-21

Funkcje:

kalendarz: dodano uwzględnienie formatu MM-dd-yyyy podczas importu harmonogramów i wniosków z pliku Excel.

wnioski: dodano nowe uprawnienie Wnioski - Widoczność wniosków usuniętych z ERP.

 

20.20.87b 2020-08-19

Funkcje:

dostawca sms: poprawiono wysyłkę powiadomień sms z wykorzystaniem SmsEagle.

 

20.20.87 2020-08-18

Funkcje:

kalendarz (harmonogramy): przyspieszenie importu harmonogramów z Excel.

 

20.20.86b 2020-08-17

Poprawki:

synchronizacja: optymalizacja w cyklicznej synchronizacji.

 

20.20.86 2020-08-14

Funkcje:

ewidencja czasu pracy: dodano dwie kolumny faktycznego czasu pracy przed zaokrągleniem (domyślne ukryte).

konfiguracja RCP: dodano możliwość generowania wcześniejszego wyjścia w chwili powstania wpisu RCP.

konfiguracja RCP: dodano możliwość parametryzacji czasu obowiązywania godzin nocnych.

 

20.20.85c 2020-08-14

Poprawki:

karta wynagrodzeń: poprawiono działanie uprawnienia "Płace - Karta wynagrodzeń - Grupowanie".

pasek wynagrodzeń: poprawiono działanie uprawnienia "Płace - Pasek wynagrodzeń - Grupowanie".

 

20.20.85b 2020-08-12

Funkcje:

pasek wynagrodzeń: dodano możliwość podglądu za użytkownika.

karta wynagrodzeń: dodano możliwość podglądu za użytkownika.

 

20.20.85 2020-08-10

Poprawki:

ewidencja czasu pracy: przywrócenie możliwości filtrowania wg zawartości kolumny.

ewidencja czasu pracy: poprawiono wydruk formatu typu czas: HH:mm.

rcp: poprawiono obsługę wprowadzania godzin wykraczających poza dobę rozliczeniową.

rcp: poprawiono import godzin RCP wykraczających poza dobę rozliczeniową.

Funkcje:

public API: dodano możliwość wyszukiwania użytkownika przy użyciu e-mail.

public API: zmiana metody autoryzacji.

 

20.20.84d 2020-08-07

Poprawki:

obiady: poprawiono mechanizm importu obiadów.

wnioski: poprawiono obsługę akceptacji wniosku według struktury.

wnioski: poprawiono akceptacje wniosków z maila.

 

20.20.84c 2020-08-05

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd akceptacji wniosku z maila.

ewidencja czasu pracy: poprawka w wyliczaniu nadgodzin (uwzględniono przerwy).

Funkcje:

ewidencja czasu pracy: opcja nowego formatu wyświetlania wartości typu czas: HH:mm.

ewidencja czasu pracy: dodanie opcji w konfiguracji odnośnie sposobu wyświetlania danych typu czas: liczba / czas.

ewidencja czasu pracy: dodanie zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku dla konfiguracji typu liczba.

 

20.20.84b 2020-08-02

Poprawki:

poprawiono błąd przy logowaniu AD.

 

20.20.84 2020-07-30

Poprawki:

administracja: poprawiono błąd podczas zmiany maila użytkownika na pusty.

Funkcje:

zakończenie wsparcia do wersji KIP 2019.2

bezpieczeństwo: możliwość włączania podwójnego uwierzytelniania użytkowników.

bezpieczeństwo: możliwość samodzielnego zresetowania hasła przez użytkownika.

import użytkowników: zmiany w generowaniu hasła startowego podczas importu (generuje losowe hasło zamiast ostatnich cyfr peselu).

import użytkowników: wysyłka wygenerowanego hasła na e-mail lub SMS podczas tworzenia nowego konta.

administracja: wysyłka jednorazowego hasła na e-mail lub SMS podczas resetowania hasła użytkownikowi.

administracja: dodano konfiguracje dostawcy SMS.

administracja: dodano możliwość zresetowania daty ostatniego importu harmonogramów.

administracja: dodano nową metodę generowania loginu użytkownika 'E-mail/Telefon (telefon jest stosowany gdy do danego użytkownika nie został przypisany adres e-mail)'.

administracja: dodano nowy element polityki haseł - Nie stosuj danych wrażliwych w haśle (np. pesel, imię, nazwisko, data urodzenia).

administracja: dodano możliwość wpisania E-mail administratora aplikacji (na ten e-mail system wysyła komunikaty biezpieczeństwa).

logowanie: zmiana zasady blokowania kont użytkowników. Po 5 nieudanych próbach logowania konto zostanie zablokowane na 30 min. Po 3 blokadach tego samego dnia, konto będzie zablokowane oraz system wyśle e-mail do administratora aplikacji.

 

20.20.83 2020-07-15

Poprawki:

e-Teczka: poprawiono błąd wczytywania pasków.

ewidencja czasu pracy: poprawka prezentowania dnia tygodnia na wydruku (Excel).

Funkcje:

ewidencja czasu pracy: możliwość ukrycia zerowych wartości (pod ikoną "koła zębatego").

karta wynagrodzeń: możliwość ukrycia zerowych wartości (pod ikoną "koła zębatego").

 

20.20.82d 2020-07-14

Poprawki:

poprawiono integrację z ERP 2020.5 (błąd pojawiał się w instalatorze w wersjach: 20.20.82b oraz 20.20.82c).

 

20.20.82c 2020-07-14

Poprawki:

szczegóły użytkownika: poprawka możliwości edycji RCP z poziomu kafelka 'Nieobecność' przy braku uprawnienia.

kalendarz: poprawka podstawiania wybranego użytkownika podczas tworzenia RCP.

obiady: poprawiono import obiadów

 

20.20.82b 2020-07-14

Poprawki:

delegacje: poprawka walidacji kosztów przy płatności kartą służbową.

 

20.20.82 2020-07-13

Poprawki:

delegacje: poprawka aktualizacji danych przy zaznaczeniu 'karta służbowa'.

kalendarz: poprawki z zapisywaniem filtra.

Funkcje:

synchronizacja: dodano synchronizację loginów AD.

kalendarz: dadano nową opcje w filtrze 'Pokaż archiwalnych'.

 

20.20.81c 2020-07-12

Funkcje:

ewidencja czasu pracy: pokazywanie nieobecności w faktycznym czasie pracy.

ewidencja czasu pracy: faktyczny czas pracy - zliczanie nadgodzin.

delegacje: suma kosztów kartą służbowa na wydruku delegacji.

 

20.20.81b 2020-07-08

Poprawki:

kartoteka: poprawka widoczności elementów dla firm niepowiązanych z ERP.

Funkcje:

płace: dodano nowy widok danych "Karta wynagrodzeń".

 

20.20.80 2020-07-06

Poprawki:

administracja: poprawiono błąd w uprawnieniach przy przypisaniu kierownika do pracownika z konta innego niż admin.

Funkcje:

pasek wynagrodzeń: dodano możliwość konfigurowania szerokości kolumn w paskach wynagrodzeń.

pasek wynagrodzeń: dodano możliwość wydruku i pobrania paska wynagrodzeń.

 

20.20.79a 2020-07-01

Poprawki:

kalendarz: przywrócona widoczność guzika filtrowania

Funkcje:

płace: rozszerzono konfigurację elementów o 'Prezentacja wartości przy grupowaniu danych płacowych z wielu list płac'.

Symfonia ERP e-Pracownik: zgodność z Symfonia ERP Kadry i Płace (wersja 2020.5).

 

20.20.79 2020-07-01

Poprawki:

import: poprawiono błąd importu użytkowników AD z tym samym loginem.

Funkcje:

dodano moduł Płace.

 

Po instalacji konieczne jest przeprowadzenie pełnej synchronizacji.

 

 

20.20.78 2020-06-24

Poprawki:

administracja: poprawiono błąd przywracania z archiwum użytkownika nie pochodzącego z ERP.

Funkcje:

email: ograniczenie długości linków w akcjach email w celu poprawy zgodności z Microsoft Outlook w wersji desktop.

 

20.20.77b 2020-06-18

Funkcje:

kalendarz (tabela): ukrycie archiwalnych użytkowników.

wnioski: zablokowanie możliwości stworzenia wniosku przy zerowym bilansie i braku godzin pracy w harmonogramie.

 

20.20.77 2020-06-17

Poprawki:

kalendarz (tabela): poprawiono błąd widoczności swoich wniosków w szczegółach dnia.

delegacje: poprawiono kolory na liście delegacji wg statusu.

delegacje: poprawiona widoczność na liście rozliczeń delegacji poza strukturą.

wnioski: poprawiono błąd podwójnego tworzenia wniosku z wielofirmową konfiguracją.

synchronizacja: poprawiono błąd tworzenia nowego użytkownika przy włączonej konfiguracji AD.

 

20.20.76 2020-06-12

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd przy składaniu wniosku z akceptacją wg roli.

Funkcje:

delegacje: możliwość edycji szczegółów delegacji.

delegacje: możliwość dodania zapłaty kartą służbową.

delegacje: możliwość konfigurowania słowników do środka transportu.

 

20.20.75c 2020-06-10

Funkcje:

delegacje: dodano numer delegacji wg formatu NNN/RRRR.

delegacje: zmiany w wyznaczaniu daty na wydruku delegacji.

 

20.20.75b 2020-06-09

Poprawki:

kalendarz (wnioski): drobne poprawki.

delegacje: komentarz przy odrzucaniu zaliczki.

 

20.20.75 2020-06-08

Poprawki:

kalendarz (harmonogramy): poprawiono błąd z przesunięciem harmonogramów.

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: optymalizacja wydajności.

kalendarz (tabela): dodano możliwość akceptacji zbiorczej.

 

20.20.74 2020-06-01

Funkcje:

wnioski: dodano nową ścieżkę akceptacyjną - akceptacja wniosku przez pracownika.

 

20.20.73b 2020-05-31

Poprawki:

delegacje: poprawka wydruku.

Funkcje:

delegacje: automatyczne dodawanie czasu przejazdu jako osobny wpis RCP.

tabela, kalendarz: odróżnienie RCP na delegacji od pozostałych standardowych wpisów RCP. (Nowy kolor - Amber).

 

20.20.73 2020-05-29

Funkcje:

delegacje: przeniesienie pól na wniosek główny delegacji, by kierownik mógł zaakceptować delegację z tymi parametrami jeszcze przed dodawaniem przejazdów (Miejsce delegacji, Cel delegacji, Środek komunikacji, Wniosek o zaliczkę).

delegacje: dodawanie kolejnych zapisów RCP - sugerowanie godziny rozpoczęcia.

 

20.20.72 2020-05-27

Funkcje:

delegacje: możliwość wydruku delegacji przed akceptacją wniosku.

kalendarz (ewidencja czasu pracy): przeniesiono ewidencje czasu pracy do kalendarza.

kalendarz (ewidencja czasu pracy): konfiguracja widoczności wniosków.

kalendarz (ewidencja czasu pracy): widoczność wniosków na karcie ewidencji czasu pracy.

kalendarz (ewidencja czasu pracy): generowanie karty ewidencji czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

 

20.20.71 2020-05-24

Funkcje:

public API: udostępniona metoda pobierania wniosków wraz z dokumentacją.

public API: udostępniona metoda zmiany przypisania kierownika wraz z dokumentacją.

 

20.20.70 2020-05-22

Poprawki:

delegacje: zmiany w mechanizmie rozliczania delegacji (naliczanie diety).

Funkcje:

delegacje: możliwość dodawania załączników per dana sekcja rozliczenia delegacji.

delegacje: możliwość dodawania opisów do sekcji RCP.

 

20.20.69 2020-05-19

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano możliwość dodawania zdarzeń przy pomocy drag&drop.

 

20.20.68b 2020-05-18

Poprawki:

kalendarz (harmonogram): poprawka w imporcie harmonogramów z Excela.

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano możliwość ukrycia harmonogramów w filtrze.

 

20.20.68 2020-05-15

Poprawki:

administracja (kartoteki-ogólne): poprawiono błąd usuwania elementu "stanowisko".

rozliczenia (delegacje): poprawiono błąd dodawania RCP podczas tworzenia nowej delegacji.

rozliczenia (delegacje): poprawiono błąd usunięcia RCP przy anulowaniu/odrzuceniu delegacji.

 

20.20.67c 2020-05-14

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd przy wstawianiu wniosków (w niektórych przypadkach z ustawioną inną lokalizacją systemu niż Polska).

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano filtrowanie według wniosków oraz RCP.

wnioski (lista): dodano kolumnę Dni kalendarzowe oraz Dni robocze.

 

20.20.67b 2020-05-13

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodanie możliwości stworzenia zdarzeń z tabeli.

 

20.20.67 2020-05-11

Poprawki:

kalendarz (tabela): poprawka wyświetlania górnej wartości w dynamicznej konfiguracji kolumn.

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodanie możlowości zmiany widoku godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia zamiast ilości godzin pracy.

kalendarz (tabela): dodanie guzika pokazującego kawałek poprzedniego i następnego miesiąca.

 

20.20.66 2020-05-08

Funkcje:

kalendarz (tabela): dodano dynamiczną konfigurację kolumn.

 

20.20.65 2020-05-03

Funkcje:

kalendarz: dodano widok "Tabela".

 

20.20.64a 2020-04-29

Poprawki:

rozliczenia-obiady: poprawka widoczności guzika obiadów przy braku uprawnienia.

 

20.20.64 2020-04-28

Poprawki:

kalendarz: ukrycie ikonki informującej o niezgodności rcp z harmonogramem przy braku uprawnień.

rozliczenia: poprawiono eksport obiadów.

import rcp: poprawiono błąd importu wejść RCP dla pierwszej zmiany.

kalendarz: poprawka błędów w imporcie harmonogramów z excela.

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość zwijania/rozwijania nagłówka.

 

20.20.63 2020-04-23

Poprawki:

kalendarz: poprawki z wyświetlaniem dat na formatce zmiany godzin w harmonogramie.

 

20.20.62b 2020-04-22

Poprawki:

synchronizacja: poprawki w przyrostowej synchronizacji.

 

20.20.62a 2020-04-22

Funkcje:

kalendarz: dodana ikonka informująca o zmienionych godzinach w harmonogramie.

 

20.20.62 2020-04-21

Funkcje:

synchronizacja: przyspieszenie synchronizacji harmonogramów.

 

20.20.61 2020-04-17

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: dodana zgodność z Symfonia ERP Kadry i Płace 2020.3.

paski: dodano obsługiwane nazwy plików w formacie "Paski Nazwisko Imię 20200410_122529" (standardowy raport w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace "Paski").

 

20.20.60a 2020-04-16

Poprawki:

kalendarz: poprawka wyświetlania harmonogramów dla użytkowników z ręczną inicjalizacją.

Funkcje:

kalendarz: dodano nazwy dni wolnych w oknach dni na kalendarzu.

 

20.20.60 2020-04-16

Poprawki:

wnioski: poprawa prezentowania i przeliczania wykorzystanych dni na wykresie wniosku.

Funkcje:

wnioski: dodano prezentację ilości dni roboczych i dni kalendarzowych podczas dodawania wniosku.

wnioski: dodano nowe parametry w konfiguracji wniosku: "Wyliczaj wg dni roboczych" "Wyliczaj wg dni kalendarzowych" "Element przechowujący informację o dobowej normie czasu pracy (jeżeli brak, liczy 8)".

wnioski: dodano uwzględniania harmonogramu użytkownika podczas wprowadzania wniosku.

wnioski: dodano uwzględnianie elementu "Dobowa norma czasu pracy" podczas wyliczania wartości na wniosku.

rozliczenia: dodano możliwość zaciągania danych o wybranych obiadach i wysyłka do rozliczenia w KIP (rozwiązanie mocno spersonalizowane - pobieranie danych z widoku tabel w MSSQL).

kalendarz: przyspieszenie wyświetlania kalendarzy.

 

20.20.59 2020-04-05

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano możliwość logowania - AD (rozwiązanie dodatkowe, wdrażane tylko przez producenta).

administracja: dodano konfigurację loginów AD.

administracja: dodano możliwość zmiany imienia oraz nazwiska użytkownika przy braku synchronizacji z ERP.

 

20.20.58 2020-04-02

Poprawki:

delegacje: poprawki błędów.

Funkcje:

delegacje: dodano konfigurację ścieżki akceptacji godzin RCP na delegacji i ścieżki rozliczenia delegacji. Dodano powiadomienia za pomocą czerwonej kropki o wymaganej akceptacji przez użytkownika zalogowanego lub gdy rozliczenie delegacji zostało zwrócone do poprawy (np. za dużo było wpisanych kilometrów).

administracja: dodano nowe typy automatycznej konfiguracji loginów.

administracja: dodano kolumnę "Typ wartości" w tabeli elementów.

administracja: dodano możliwość ręcznego zarządzania słownikami (dodawać/usuwać wartości).

 

20.20.57b 2020-03-25

Funkcje:

wnioski: rozszerzenie konfiguracji wniosku o parametr do wymaganej akceptacji zastępcy.

 

20.20.57 2020-03-24

Poprawki:

e-Teczka: dodano możliwość importu pasków wynagrodzeń.

 

20.20.56c 2020-03-23

Poprawki:

administracja: poprawiono walidację loginu podczas tworzenia nowego użytkownika.

 

20.20.56b 2020-03-19

Poprawki:

import: poprawiono błąd z cyklicznym uruchamianiem synchronizacji gdy synchronizacja z przycisku działała poprawnie.

 

20.20.56 2020-03-16

Funkcje:

wnioski: możliwość tworzenia szablonów do druku.

kalendarz: dodano nowe uprawnienie "Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Resetowanie haseł użytkowników".

pilpit: dodano możliwość resetowania hasła bez dostępu do administracji.

lista obecności: dodano nowy typ "nieobecność planowana".

lista obecności: dodano możliwość podejrzenia wydarzeń na dziś po kliknięciu na awatarkę.

 

20.20.55 2020-03-16

Poprawki:

kalendarz: poprawki w imporcie harmonogramów z pliku Excel.

 

20.20.54b 2020-03-13

Poprawki:

synchronizacja: poprawiono błąd importu wartości do atrybutów.

synchronizacja: poprawiono błąd importu numerów kart RCP.

synchronizacja: poprawiono błąd importu RCP przy nieskonfigurowanym zaokrągleniu.

kartoteki: poprawiono błąd wyświetlania drugiego nazwiska z małej litery.

 

20.20.54 2020-03-10

Poprawki:

synchronizacja: poprawiono błąd z importem użytkowników, gdy w Symfonii polu login był email.

delegacja: drobne poprawki na widoku delegacji.

Funkcje:

kalendarz: import harmonogramów i wniosków z pliku Excel.

wnioski: rozszerzenie konfiguracji wniosku o parametr do definiowania zdarzenia z importu.

 

20.20.53 2020-03-06

Poprawki:

delegacja: poprawiono błąd z otwieraniem okienka "Drukuj" (biała kartka).

delegacja: poprawiono błąd z wydrukiem na niektórych przeglądarkach (czarny border).

Funkcje:

uprawnienia: dodano nowe uprawnienie "Wnioski - Anuluj zaakceptowany wniosek - Wszystkie".

uprawnienia: dodano nowe uprawnienie "Wnioski - Widżety - Statystyka".

delegacja: dodano możliwość akceptacji zbiorczej.

wnioski: dodano możliwość włączyć tryb pełnoekranowy na szczegółach wniosku.

 

20.20.52 2020-03-05

Funkcje:

Delegacje: dodano moduł Delegacje.

 

20.20.51 2020-02-25

Poprawki:

email: poprawiono błąd w treści powiadomienia mailowego (pusta osoba zatwierdzająca przy wniosku wysłanym do ERP).

Funkcje:

uprawnienia: zbiorcze usuwanie uprawnień spoza roli.

 

20.20.50a 2020-02-24

Funkcje:

e-Teczka: dodano możliwość importu RMUA.

 

20.20.50 2020-02-24

Funkcje:

kalendarz (rcp): pokazywanie rzeczywistego czasu pracy w historii RCP.

rcp (zaokrąglanie): Dodano wsparcie dla wielokrotnej konfiguracji zaokrąglań wejścia/wyjścia.

 

20.20.49 2020-02-21

Poprawki:

kalendarz (rcp): poprawka błędów z uprawnieniem "Edycja rcp za pracownika".

wnioski: poprawka błędów w automatycznym usuwaniu wniosków w firmach powiązanych.

 

20.20.48 2020-02-20

Poprawki:

kalendarz (rcp): poprawka błędów na formatce RCP.

Funkcje:

definicja wzorca: dezaktywacja archiwalnych wzorców czasu pracy.

 

20.20.47 2020-02-18

Poprawki:

ustawienia: poprawiono błąd w działaniu opcji "Włącz synchronizację ERP".

Funkcje:

kalendarz: poprawa ergonomii widoku mobilnego.

wnioski: dodano możliwość automatycznego importowania wniosków w firmach powiązanych.

 

20.20.46 2020-02-17

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd z akceptacją wniosków przez zastępcę.

wnioski: poprawiono błąd z walidacją użytkownika przy tworzeniu wniosku w firmach powiązanych.

wnioski: poprawiono błąd z dodawaniem załączników w firmach powiązanych.

wnioski: poprawiono błąd z tworzeniem wniosku o wcześniejsze wyjście z pracy.

e-mail: poprawiono błąd z cykliczną próbą wysyłki maila dla niepoprawnych maili.

Funkcje:

wnioski: dodano możliwość automatycznej akceptacji/anulowania/odrzucania wniosków w firmach powiązanych.

 

20.20.45b 2020-02-13

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd z usunięciem RCP.

wnioski (e-mail): poprawiono błąd z osobą, która wykonała ostatnią akcję na wniosku.

Funkcje:

wnioski: dodano możliwość automatycznego tworzenia wniosków w firmach powiązanych.

 

20.20.45 2020-02-12

Funkcje:

dodano nowe uprawnienie "Dostęp do firmy".

 

20.20.44 2020-02-11

Funkcje:

dodana zgodność z Symfonia ERP Kadry i Płace 2020.2.

 

20.20.43 2020-02-10

Poprawki:

kalendarz (harmonogram): poprawiono błąd z walidacją niepełnego czasu pracy.

lista obecności: dodano uwzględnienie doby rozliczeniowej (6 rano).

rcp: poprawiono błąd z zaokrągleniem dla integracji z systemami RCP.

 

20.20.42 2020-02-02

Funkcje:

e-Teczka: dodano możliwość podglądu plików za użytkowników.

 

20.20.41 2020-01-31

Poprawki:

wnioski: poprawiono błąd działania parametru "Nie wcześniej niż bieżący miesiąc".

kalendarz: poprawiono błąd z przełączaniem miesiąca.

kalendarz (RCP): drobne poprawki na widoku tworzenia RCP.

kalendarz (RCP): poprawiono walidacje RCP.

Funkcje:

wnioski: dadano akcje zbiorcze na liście wniosków.

kalendarz (RCP): dodano możliwość automatycznego tworzenia wniosku o akceptacje RCP.

kalendarz (RCP): dodano możliwość automatycznego tworzenia wniosku o wcześniejsze wyjście z pracy.

kalendarz (RCP): dodano historię zmian dla danych RCP.

kalendarz (RCP): dodano możliwość wprowadzania wyjścia służbowego.

e-Teczka: dodano moduł e-Teczka.

e-Teczka: dodano możliwość importu deklaracji PIT-11.

 

20.20.40b 2020-01-27

Poprawki:

import: poprawiono błąd importu słowników dla nowych firm.

 

20.20.40 2020-01-24

Funkcje:

kalendarz (wnioski): dadano toleranję przy automatycznym tworzeniu wniosku spóźnienia(5min)/nadgodziny(30min).

 

20.20.39c 2020-01-24

Funkcje:

kalendarz (RCP): walidacja przy tworzeniu nowego RCP.

 

20.20.39b 2020-01-23

Funkcje:

wnioski: dodano możliwość automatycznej akceptacji wniosków.

 

20.20.39 2020-01-22

Funkcje:

kalendarz (RCP): dodano zaokrąglenie RCP na Smart guzik.

kalendarz (RCP): dodano możliwość automatycznego tworzenia wniosku o spóźnienie/nadgodziny.

 

20.20.38b 2020-01-16

Poprawki:

kalendarz: poprawka błędów przy dodawaniu RCP / harmonogramu.

Funkcje:

kalendarz (harmonogram): dodana walidacja dat przy zmianie godzin harmonogramu.

 

20.20.38 2020-01-15

Poprawki:

struktura: poprawiono błąd z dodawaniem nowego działu.

administracja: poprawiono mechanizm dodawania uprawnień do domyślnych ról (Pracownik, Kierownik) podczas tworzenia nowej firmy.

Funkcje:

harmonogram: automatyczne dopasowanie priorytetu przy tworzeniu harmonogramu.

 

20.20.37 2020-01-13

Poprawki:

wnioski: poprawka błędów przy akceptacji wniosków jednodniowych.

Funkcje:

kalendarz: dodana możliwość zmiany godzin pracy w kalendarzu.

 

20.20.36b 2020-01-09

Poprawki:

kalendarz: poprawka błędów przy dodawaniu RCP.

 

20.20.36 2020-01-08

Poprawki:

kalendarz: poprawka błędów przy dodawaniu RCP.

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość generowania ewidencji czasu pracy dla pracownika.

 

20.20.35 2020-01-03

Funkcje:

kalendarz: zmieniono widok dodawania RCP.

 

20.20.34b 2020-01-02

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd z wyświetlaniem harmonogramów.

 

20.20.34 2019-12-30

Poprawki:

kalendarz: poprawiono błąd z wyświetlaniem RCP za poprzedni miesiąc.

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość zbiorczego dodawania wpisów RCP dla pracowników.

 

20.20.33 2019-12-19

Funkcje:

kalendarz: dodano moduł harmonogramów. Pobieranie harmonogramów z Symfonia ERP Kadry i Płace.

kalendarz: dodano możliwość zmiany harmonogramów z poziomu portalu i wysłanie zmian do Symfonia ERP Kadry i Płace.

kalendarz: dodano porównywania zapisów RCP w harmonogramem podczas dodawania obecności/pobierania z czytników RCP.

porównywanie w ramce 1h od zapisu z harmonogramem i zamiana błędnych rodzajów wejścia/wyjścia na poprawne.

kalendarz: dodano funkcję drag&drop w celu dodawania wydarzeń w kalendarzu (Wniosek, RCP, Harmonogram).

pulpit: dodanie do kafelka Stan urlopów, pozostałych ilości na przyszły rok (jeżeli bilans jest dodany).

pulpit: dodano możliwość prezentacji danych dla podległych pracowników w kafelku Stan urlopów.

administracja: dodano konfigurację kalendarzy (harmonogramów).

 

20.20.32 2019-11-27

Funkcje:

kalendarz: dodano możliwość filtrowania danych na kalendarzu według grup.

kalendarz: dodano możliwość ukrywania wniosków w kalendarzu.

kalendarz: dodano możliwość ukrywania RCP w kalendarzu.

administracja: konfiguracja mailowa rozszerzona o pole "userName".

kalendarz: dodano tłumaczenie zdarzeń ze słownika.

 

20.20.31 2019-11-26

Funkcje:

pulpit: włączono "smart guzik" w kafelku "RCP", który dodaje zapis wejścia/wyjścia pracownika bez pokazywania formatki do edycji.

kalendarz: dodano możliwość filtrowania danych na kalendarzu po pracownikach.

kalendarz: dodano możliwość szybkiego filtrowania tylko własnych wydarzeń na kalendarzu.

 

20.20.30 2019-11-25

Poprawki:

kalendarz: poprawiono wyświetlania kalendarza, kiedy nie ma dostępu do RCP. Obecnie wystarczy posiadanie uprawnienia "Wnioski - Podgląd".

wnioski: poprawiono błąd z wysyłką maili po finalnej akceptacji.

pulpit: poprawiono zaokrąglenia na kafelku Bilans urlopowy.

Funkcje:

pulpit: włączono animację dla wykresu listy użytkowników i usunięto wyświetlanie procentów z wykresu.

pulpit: dodano nowy kafelek "Statystyki wniosków" przedstawiając widoczne wnioski dla użytkownika w podziale na statusy.

administracja: dodano możliwość zmiany loginu oraz maila użytkownika.

wnioski: dodano możliwość konfiguracji wysyłki powiadomień email per status wniosku i rodzaj powiadomienia.

wnioski: dodano uwzględnianie świąt podczas tworzenia wniosku.

 

20.20.29 2019-11-21

Funkcje:

pulpit: dodano wyświetlenie listy aktualnie zalogowanych użytkowników po kliknięciu na liczbę online na wykresie użytkowników.

wnioski: dodano opcję w konfiguracji wniosku: "Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu".

 

20.20.28 2019-11-20

Funkcje:

pulpit: dodano moduł Pulpit ("Dashboard") z możliwością zmiany widoku na stary (kartoteka użytkownika).

dodano kafelek Bilans urlopowy z prezentacją pozostałego urlopu do wykorzystania dla aktywnych wniosków.

dodano kafelek Lista obecności.

dodano kafelek RCP z zapisami wejścia/wyjścia użytkownika.

 

20.20.27 2019-11-18

Funkcje:

wnioski: dodano możliwość zdefiniowana koloru wniosku wyświetlanego w kalendarzu.

kalendarz: dodano moduł kalendarza.

dodano prezentowanie wniosków w kalendarzu.

dodano prezentowanie zapisów wejścia/wyjścia (RCP) w kalendarzu.

dodano prezentowanie statusu wniosku w postaci kolorowej kropki (kolor zgodny ze statusem na liście wniosków).

dodano popup wyświetlający szczegóły zdarzenia po najechaniu na zapis w kalendarzu (po odczekaniu 1 s).

dodano wyświetlenie wniosku po kliknięciu w wyświetlone wydarzenie.

dodano możliwość wprowadzenia wydarzenia (wniosku lub RCP) po kliknięciu w kratkę dnia.

 

20.20.26 2019-11-05

Funkcje:

wnioski: dodano kolumny "Ilość dni" oraz "Ilość godzin" na tabeli wniosków (domyślnie są ukryte).

wnioski: możliwość konfigurowania akceptacji wniosków "struktura + rola".

wnioski: poprawione wstawianie wniosku za ostatni dzień roku przy otwartym bilansie na nowy rok.

 

20.20.25 2019-11-04

Funkcje:

wnioski: możliwość wysłania wniosków godzinowych do ERP.

 

20.20.24 2019-10-31

Funkcje:

wnioski: możliwość pominięcia logo w szablonie maila.

konfiguracja: parametr "CallbackUrl" został dodany do appsettings.json.

synchronizacja: ograniczenie pobierania użytkowników według wzorców.

 

20.20.23 2019-10-31

Funkcje:

wnioski: kopiowanie definicji szablonów html.

wnioski: podgląd wniosku z maila.

wnioski: możliwość określenia, dla których akcji na wniosku, wymagane jest uzupełnienie notatki (Akceptacja lub Anulowanie / odrzucenie).

 

20.20.22 2019-10-28

Poprawki:

Symfonia ERP e-Pracownik: poprawiono współpracę z wersją Symfonia ERP Kadry i Płace 2020.1.

Funkcje:

wnioski: dodano wyświetlanie stanowiska i działu w okienku pracownika na wniosku.

wnioski: dodano weryfikację bilansu urlopowego w przyszłym roku, bez wygenerowanej wartości na nowy rok.

 

20.20.21 2019-10-24

Poprawki:

wnioski: dodana opcja anulowania wniosku z maila.

Funkcje:

Symfonia ERP e-Pracownik: dodano współpracę z Symfonia ERP Kadry i Płace 2020.1.

 

20.20.20 2019-10-23

Funkcje:

wnioski: Dodana możliwość akceptacji wniosku z maila.

wnioski: Dodana informacja o błędzie w synchronizacji wniosku po najechaniu kursorem na ikonę przy statusie ERP.

Komunikat pojawią się np, w sytuacji kiedy po ostatniej synchronizacji zostało dodane zdarzenie w Symfonia ERP Kadry i Płace i równocześnie w aplikacji.

 

20.20.19 2019-10-22

Poprawki:

wnioski: poprawiona akceptacja wniosków według ról dla osób zastępujących.

 

20.20.18 2019-10-22

Poprawki:

wnioski: poprawiono błędy w akceptacji wniosków.

wnioski: poprawiono błąd z bazą na żywo przy akceptacji wniosków.

 

20.20.17 2019-10-21

Poprawki:

administracja: przyspieszenie działania administracji.

Funkcje:

zastępstwo: Dodana możliwość kopiowania ról dla osób zastępujących.

 

Po aktualizacji koniecznie jest wykonanie synchronizacji.

 

 

20.20.16 2019-10-08

Poprawki:

wnioski: poprawiono widoczność wniosków według konfigurowanych ról.

strunktura: poprawiono widoczność struktury dla użytkowników z uprawnieniami do adminstracji.

 

20.20.15 2019-10-04

Poprawki:

wnioski: próba pobrania informacji o wnioskach po wylogowaniu (błąd 401).

wnioski (wniosek za pracownika): poprawiono filtrowanie listy dostępnych użytkowników.

wnioski (nowy wniosek): poprawiono widoczność dostępnych typów wniosków.

wnioski (lista wniosków): poprawiono widoczność według aktywnych kategorii.

kontakty: ukryte dane przełożonych.

Funkcje:

wnioski: dodano nowe uprawnienie "QR - kod - Dodaj do kalendarza".

wnioski: przeniesienie podglądu wniosku do Popup'u.

wnioski: załączniki.

 

20.20.14 2019-09-25

Poprawki:

struktura: poprawiony błąd wyświetlania grupy nadrzędnej.

 

20.20.13 2019-09-24

Poprawki:

wnioski: poprawiony błąd z akceptacją wniosków według roli.

wnioski: poprawiony błąd wysyłania wniosków do ERP za pierwszym razem.

tłumaczenia: poprawiony błąd z tłumaczeniem.

Funkcje:

wnioski: przyspieszenie pobierania wniosków.

wnioski: dodano nowe uprawnienie "Pełna widoczność wniosków".

wnioski: dodano nowe uprawnienie "Finalna akceptacja poza strukturą".

wnioski: wykres na wnioskach uwzględnia filtr w tabeli.

synchronizacja: możliwość dynamicznego przypisania ról dla użytkowników podczas synchronizacji.

 

20.20.12 2019-09-16

Poprawki:

wykresy: poprawiony błąd z zaokrągleniem.

 

20.20.11 2019-09-13

Poprawki:

data picker: poprawiony format daty.

wniosek: zablokowana możliwość akceptowania własnych wniosków.

struktura: poprawiony błąd z podwójnym kierownikiem na drzewku struktury.

struktura (ręczne przypisanie kierowników): zablokowana możliwość przypisania samego siebie.

Funkcje:

wnioski: możliwość filtrowania wniosków po "Wymagają uwagi".

wnioski: możliwość konfigurowania widoczności wniosków według roli/działu.

logi: przyspieszenie pobierania logów w dzienniku zdarzeń.

 

20.20.09 2019-09-08

Poprawki:

struktura: błąd w pokazywaniu struktury za pracownika.

lista elementów: błąd z wysokością okienka edycji.

lista elementów: błąd zapisywania parametrów elementu przy tworzeniu.

lista kontaktów: błąd sumowania wielowartościowych elementów.

 

20.20.08 2019-09-08

Poprawki:

wnioski: błąd konfigurowania bilansu urlopowego.

grupy: błąd przypisywania roli kierownik.

 

20.20.07 2019-09-07

Poprawki:

synchronizacja: błąd przy generowaniu e-mail dla użytkowników.

 

20.20.06 2019-09-06

Poprawki:

słowniki: problem z pobieraniem słowników.

kontakty: dodawanie nowych wartości do elementów zgrupowanych wielowartościowych.

Funkcje:

słowniki: dodanie sortowania słowników.

 

20.20.05 2019-09-06

Funkcje:

synchronizacja: przyrostowa synchronizacja komponentów.

struktura: przypisywanie kierownika do pracownika.

 

20.20.04 2019-09-03

Poprawki:

ucp (tworzenie wniosku): błąd w podsumowaniu kwoty pozycji.

wnioski: błąd w aktualizacji bilansu urlopowego.

wnioski (synchronizacja z erp): wysyłanie anulowanego wniosku do ERP.

Funkcje:

ucp (tworzenie wniosku): możliwość edycji pozycji wniosku.

ucp (pozycja wniosku): dodatkowa kolumna 'Koszt pracodawcy' wyliczany jako łączny koszt pozycji * współczynnik równy 1.2.

ucp (tworzenie wniosku): usunięcie pól Rok / Miesiąc.

 

20.20.03 2019-09-02

Poprawki:

synchronizacja: błąd pobierania listy dostępnych wniosków z ERP.

synchronizacja: błąd generowania unikalnej nazwy użytkownika dla pracowników z identycznymi loginami w Symfonii.

synchronizacja: zezwolenie na tworzenie grup o tej samej nazwie.

 

20.20.02 2019-08-30

Funkcje:

ucp (tworzenie wniosku): zmiana nazwy 'Numer zlecenia' na 'Nr WO'.

ucp (pozycja wniosku): opis pozycji jest wymagany.

ucp (pozycja wniosku): ustawiona płaca minimalna na rok 2019: 14,70 zł.

ucp (pozycja wniosku): wymiana kontrolki wpisywania czasu pracy.

synchronizacja (struktura): zmiana algorytmu budowania struktury, budowanie struktury przy imporcie nie jest już wymagane.

 

20.20.00 2019-08-13

Poprawki:

synchronizacja: błąd przypisania roli dla kierowników.

wnioski: błąd bilansu urlopowego podczas składania wniosku (pobierał wartość z innych bilansów).

Funkcje:

dodano moduł UCP.

wnioski: możliwość konfigurowania akceptacji wniosków według ról.

wnioski: przeniesienie notatki do wyskakującego okienka.

synchronizacja: możliwość cyklicznego uruchamiania synchronizacja.

logowanie: możliwość odłączania logowania Google oraz Facebook na żądanie.