Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Załączniki

Drukuj

Załączniki

W zakładce Załączniki istnieje możliwość dodania nieograniczonej liczby załączników.

 

Nazwa pojawi się w polu konkretnego załącznika"pod kreską", na formatce składanego wniosku.

 

Obok nazwy jest możliwość określenia maksymalnego rozmiaru załącznika (domyślna wartość to 10MB).

 

W celu wskazania ról, które mogą wyświetlać dany załącznik należy wybrać role z rozwijanej listy.

 

Załączniki będą dostępne podczas całego procesu akceptacji, jak również po finalnej akceptacji i synchronizacji z ERP.

 

Wnioski mogą posiadać dodatkową definicję:

Wymagane

Po zaznaczeniu, system nie pozwoli na złożenie wniosku bez dodania załącznika.

Bez zaznaczenia, system pokaże pole z dodaniem załącznika ale pozwoli na złożenie wniosku bez uzupełnienia załącznika.

 

Usuwaj po zatwierdzeniu

Zaznaczenie pola spowoduje, że po finalnej akceptacji wniosku, załącznik zostanie usunięty z wniosku i bazy danych systemu. Po usunięciu nie będzie można podejrzeć załączonego wcześniej pliku. Funkcjonalność może zostać włączona, kiedy RODO nakazuje nam przeglądać dokumentację tylko do wglądu, np. Okazanie aktu urodzenia dziecka podczas składania wniosku o urlop ojcowski.

Bez zaznaczenia, system pozwoli podejrzeć załącznik również po finalnej akceptacji wniosku.

 

Pozwalaj dodawać na zatwierdzonym lub dodanym wniosku

Zaznaczenie pola spowoduje, że użytkownik będzie mógł dodać załącznik również na zatwierdzonym już lub dodanym wcześniej wniosku.

 

img_epr_076

 

unnamedNSO3YRYP