Kalendarz i tabela zbiorcza > Wyświetlanie zdarzeń w kalendarzu

Drukuj

Wyświetlanie zdarzeń w kalendarzu

unnamed70TQ0DQR

 

Kalendarz prezentuje:

Czas do przepracowania z harmonogramu.

Wnioski zalogowanego użytkownika, jak również wnioski podległych w strukturze użytkowników.

Zapisy pobrane z RCP (Rejestrator Czasu Pracy) własne i użytkowników podległych w strukturze.

Zdarzenia w kolorach zdefiniowanych w ustawieniach rodzaju wniosku.

Statusy wniosków (kropka w kolorze statusu wniosku tożsamym z kolorami statusów na liście wniosków).

 

Dodatkowe przyciski:

Tylko czas pracy – odfiltrowuje tylko zdarzenia związane z czasem pracy.

Kalendarz firmowy – wyświetla informacje o nieobecności innych pracowników firmy.

Import harmonogramów – umożliwa import harmonogramów z pliku.

Zwiń – umożliwa zwinięcie nagłówka kalendarza.

Pozostałe trzy przyciski służą do zmiany widoku kalendarza (tradycjny, tabela, ewidencja czasu pracy).