Strona startowa

Drukuj

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe/techniczne serwera

System operacyjny:

Windows Server 2022/2019/2016 lub nowszy

 

Sprzęt:

Procesor 2 GHz

6 GB RAM (wolnej pamięci)

10 GB wolnego miejsca na dysku

 

Serwer bazy danych:

MS SQL 2014 Express lub nowszy

MS SQL musi być postawiony z Server Collation – Polish_CI_AS.

Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS.

Serwer powinien pracować w trybie uwierzytelniania Mixed mode (SQL Serwer and Windows Authentication mode).

 

Sieć:

Aktywne połączenie internetowe

 

Środowisko uruchomieniowe:

Instalacja IIS zgodnie z: https://jakeydocs.readthedocs.io/en/latest/publishing/iis.html

Instalacja bieżącej wersji .NET Core Runtime (minimum 6.0.4):

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/runtime-aspnetcore-2.2.7-windows-hosting-bundle-installer

Zainstalowane wszystkie krytyczne aktualizacje Windows i MS SQL

 

API .NET pobierające dane z Symfonia ERP Kadry i Płace wymaga zainstalowania stacji roboczej systemu Symfonia ERP Kadry i Płace w obowiązującej wersji (wersja zainstalowana w firmie). W miejscu instalacji „API .NET Symfonia KiP” musi istnieć możliwość zalogowania się do programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Dodatkowe oprogramowanie

Przeglądarka internetowa:

Rekomendowane przeglądarki dla Windows

oGoogle Chrome – najnowsza stabilna wersja

oMozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja

oMicrosoft Edge – najnowsza stabilna wersja

Rekomendowana przeglądarka dla Apple/iOS

oApple Safari – najnowsza stabilna wersja

Rekomendowana przeglądarka dla urządzeń mobilnych Android

oGoogle Chrome – najnowsza stabilna wersja

Do odczytu raportów/dokumentacji dostarczanych w formacie PDF wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe® Acrobat® Reader.

Do odczytu raportów w formacie „Microsoft Office” (Excel, Word) wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Microsoft Office 2016, 2013, 2010.

 

Parametry środowiska uruchomienia i ruchu sieciowego poszczególnych usług systemu

SymfoniaePracownik_Front

uruchamiana w instancji IIS min. 8.0 (WS, lub Azure)

połączenia przychodzące nowe i nawiązane ze stacji roboczej użytkownika

połączenia wychodzące do stacji roboczej użytkownika

protokół https; domyślny port tcp 443/tcp

 

SymfoniaePracownik_API

uruchamiana w instancji IIS min. 8.0 (WS, lub Azure)

połączenia przychodzące nowe i nawiązane ze stacji roboczej użytkownika

połączenia wychodzące nawiązane do stacji roboczej użytkownika

protokół https, websockets; domyślny port 9001/tcp

połączenia wychodzące nowe i nawiązane do usługi SymfoniaeKIP_OUT

połączenia przychodzące nawiązane z usługi SymfoniaeKIP_OUT

protokół https; domyślny port 5690/tcp

połączenia wychodzące nowe i nawiązane do instancji serwera SQL (baza Symfonia EP)

połączenia przychodzące nawiązane z instancji serwera SQL (baza Symfonia EP)

protokół ms-sql-s; domyślny port 1433/tcp/udp

 

SymfoniaeKIP_OUT

uruchamiana w instancji IIS min. 8.0 (WS)

instalacja na wspólnej maszynie z Symfonia ERP Kadry i Płace

połączenia przychodzące nowe i nawiązane od usługi SymfoniaePracownik_API

połączenia wychodzące nawiązane do usługi SymfoniaePracownik_API

protokół https; domyślny port 5690/tcp

połączenia wychodzące nowe i nawiązane do instancji serwera SQL (baza Symfonia ERP Kadry i Płace)

połączenia przychodzące nawiązane z instancji serwera SQL (baza Symfonia ERP Kadry i Płace)

protokół ms-sql-s; domyślny port 1433/tcp/udp