Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Wydruk

Drukuj

Wydruk

Pozwala utworzyć szablon wydruku, który będzie dostępny do pobrania w momencie składania wniosku.

 

img_epr_006

 

img_epr_140

 

Typ wydruku:

Wydruk – pozwala utworzyć szablon wydruku, który będzie dostępny do pobrania w momencie składania wniosku.

Klauzula i podgląd pliku – notatka o konieczności wydrukowania i dostarczenia papierowego oświadczenia np. w przypadku urlopu bezpłatnego. Umożliwia podgląd pliku.

 

W przypadku wyboru opcji ‘Wydruk’ dostępne będą opcje:

Pozwól na drukowanie po dodaniu wniosku – funkcja umożliwia drukowanie wniosku na każdym etapie (również po dodaniu, czy akceptacji)

Pozwól zapisać wydruk jako załącznik – po wybraniu tej opcji pojawi się pole wyboru załącznika Kliknij aby wybrać załącznik, w którym możemy wybrać z opcji zdefiniowanych w konfiguracji wniosku w zakładce Załączniki. Funkcja umożliwi zapisanie wygenerowanego załącznika w module dokumentów. Po zapisaniu jest również możliwość uaktualnienia załącznika.

 

img_epr_141

 

img_epr_142

 

W przypadku wyboru opcji Klauzula i podgląd pliku pojawi się zakładka Potwierdzenie przeczytania, dla której dostępne są następujące opcje:

Brak – użytkownik nie musi potwierdzać chcebox’a o wydruku wniosku.

Opcjonalne – użytkownik może potwierdzić chcebox o wydruku wniosku.

Wymagane – użytkownik musi potwierdzić chcebox o wydruku wniosku.

 

img_epr_094

 

Dla typu Wydruk dostępne są następujące parametry (są dostępne również w konfiguracji – przycsik Parametry wydruku):

1.[Company] - Pobiera dane z ustawień firmy.
 
Przykładowe klucze:

o[Company:Nazwa] - Dane firmy > Nazwa firmy

o[Company:NIP] - Dane firmy > NIP firmy

o[Company:Kod pocztowy] - Dane firmy > Kod pocztowy

o[Company:Miejscowość] - Dane firmy > NIP firmy

o[Company:Ulica] - Dane firmy > Miejscowość

o[Company:Numer budynku] - Dane firmy > Numer budynku

o[Company:Numer lokalu] - Dane firmy > Numer lokalu

2.[User] - Pobiera dane użytkownika wybranego na wniosku, bezpośrednio z kartoteki pracownika (z pominięciem danych, które są modyfikowane na wniosku).
 
Przykładowe klucze:

o[UserDisplayName] - Imię wybranego użytkownika

o[DateToday] - Dzisiejsza data

o[[User:ElementName:ParentName] - Dane z kartoteki pracownika

oDla pojedynczych elementów: - [User:Dział:] lub [User:PESEL:]

oDla elementów zgrupowanych: - [User:Ulica:Adres zameldowania][User:kod pocztowy:Adres zameldowania][User:miejscowosc:Adres zameldowania][User:ulica:Adres zameldowania][User:nr domu:Adres zameldowania][User:nr lokalu:Adres zameldowania]

o[tekst przed :User:ulica:Adres zameldowania: tekst po] - Doklejanie tekstu przed lub po pobranej wartości. Podpowiedź: Jeżeli pracownik nie posiada numeru lokalu lub ulicy i chcemy ukryć znaki "/" i "," albo dokleić "ul.", należy skorzystać z opcji doklejania tekstu przed lub po pobranej wartości. Jeżeli wartość jest pusta, doklejone dane nie będą wyświetlane na wydruku. Przykład definicji:
 
[User:kod pocztowy:Adres zameldowania], [:User:Miejscowość:Adres zameldowania], [ ul. :User:Ulica:Adres zameldowania], [ :User:nr domu:Adres zameldowania], [ / :User:nr lokalu:Adres zameldowania]

 

3.[{HrData}] - Pobiera dane użytkownika wybranego na wniosku, bezpośrednio z wniosku pracownika.
 
Przykładowe klucze:

o[{HrData|CheckedCount}] - Zlicza wszystkie zaznaczone opcje wyboru na wniosku i prezentuje sumę w postaci liczby

o[{HrData|Badania lekarskie|rodzaj badania|strikethrough}] - Przekreśla niewybrane pozycje słownika

o[{HrData|ParentName|ElementName}] - Dane kartotekowe z uwzględnieniem elementów modyfikowanych na wniosku

oDla pojedynczych elementów: [{HrData|Dział}] lub [{HrData|PESEL}]

oDla elementów zgrupowanych: [{HrData|Adres zameldowania|ulica}]

o[{HrData|display:Tekst do wyświetlenia|if:Adres zameldowania|ulica|notEquals:}] - Wyświetlanie tekstu jeżeli jest spełniony warunek. Podpowiedź: Jeżeli pracownik nie posiada numeru lokalu lub ulicy i chcemy ukryć znaki "/" i "," albo dokleić "ul.", należy skorzystać z opcji doklejania tekstu przed lub po pobranej wartości. Jeżeli wartość jest pusta, doklejone dane nie będą wyświetlane na wydruku. Przykład definicji: [{HrData|Adres zameldowania|kod pocztowy}], [{HrData|Adres zameldowania|miejscowość}], [{HrData|display: ul. |if:Adres zameldowania|ulica|notEquals:null}], [{HrData|Adres zameldowania|nr domu}], [{HrData|display: / |if:Adres zameldowania|nr lokalu|notEquals:}], [{HrData|Adres zameldowania|nr lokalu}]

 

4.[{Application}] - Pobiera dane ze szczegółów wniosku.
 
Przykładowe klucze:

o[{Application|startDate}] - Data rozpoczęcia w formacie 2023-06-15

o[{Application|endDate}] - Data zakończenia w formacie 2023-06-15

o[{Application|timeStart}] - Czas rozpoczęcia w formacie 00:00

o[{Application|timeEnd}] - Czas zakończenia w formacie 00:00

o[{Application|name}] - Nazwa wniosku

o[{Application|deputy}] - Zastępca w formacie 2023-06-15

o[{Application|substantiation}] - Uzasadnienie 2023-06-15

o[{Application|calendarDays}] - Dni kalendarzowe w formacie 2023-06-15

o[{Application|workDays}] - Dni robocze w formacie 2023-06-15

o[{Application|date}] - Okres w formacie od 2023-06-15 do 2023-06-15 lub 2023-06-15 - (00:00 godz.) (godzinowe)

o[{Application|time}] - Czas w formacie 00:00 godz.

 

5.[startDate;endDate] - Dodanie parametru spowoduje pobranie danych historycznych z podanego przedziału czasowego.
 
Przykładowe klucze:

o[{HrData|Konto bankowe|Nazwa banku|startDate:2013-06-01;endDate:2021-06-30}] [{HrData|Konto bankowe|Nr konta|startDate:2013-06-01;endDate:2021-06-30}] - Pobranie danych z aktualnych wartości (widocznych na wniosku) z uwzględnieniem tylko okresu od 2013-06-01 do 2021-06-30

o[User:Nazwa banku:Konto bankowe:@StartDate:2013-06-01@EndDate:2021-06-30] [User:Nr konta:Konto bankowe:@StartDate:2013-06-01@EndDate:2021-06-30] - Pobranie danych z kartoteki pracownika (z historii elementu - kartoteka pracownika) z okresu od 2013-06-01 do 2021-06-30

oNr konta: <br> [User:nr konta:Konto bankowe: @StartDate:2001-01-01] - Pobranie danych z kartoteki pracownika (z historii elementu - kartoteka pracownika) z okresu od 2001-01-01

o<br> [nr konta bankowego :User:nr konta:Konto bankowe:<br>@StartDate:2001-01-01@EndDate:2022-12-12] - Pobranie danych z kartoteki pracownika (z historii elementu - kartoteka pracownika) i wyświetleniem wielu wartości od nowej linii (<br>) z okresu od 2001-01-01 do 2022-12-12

o<br> [Nazwa banku :User:Nazwa banku:Konto bankowe:<br>@StartDate:2001-01-01@EndDate:2022-12-12] [nr konta bankowego :User:nr konta:Konto bankowe: <br>@StartDate:2001-01-01@EndDate:2022-12-12] - Pobranie danych z kartoteki pracownika (z historii elementu - kartoteka pracownika) i wyświetleniem wielu wartości od nowej linii (<br>) z okresu od 2001-01-01 do 2022-12-12

 

Używając powyższych kluczy, można personalizować wydruki, podstawiając odpowiednie dane z kartoteki pracownika. Pamiętaj, że dane mogą być wyświetlane zarówno małą literą, jak i wielką literą, w zależności od podania właściwej definicji atrybutu.

 

Poniżej przykładowy wynik wydruku skierowania na badanie lekarskie (dostępny na demo https://symfoniaepracownik.light-erp.pl/):

 

img_epr_143

 

img_epr_144

 

img_epr_145