Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Wielofirmowość

Drukuj

Wielofirmowość

Portal pozwala zautomatyzować proces dodawania wniosków we wszystkich firmach, do których użytkownik składający wniosek ma dostęp. W dalszej części obowiązuje następujący słownik pojęć:

firma główna - firma w Symfonia ERP e‑Pracowniku, w której dodajemy listę powiązanych firm, w celu wysyłania wniosków do powiązanych firm.

firma powiązana - firma w Symfonia ERP e‑Pracowniku, do której wysyłane będę wnioski wstawione w firmie głównej (w tej firmie nie należy konfigurować wielofirmowości dla tych samych typów wniosków).

 

W firmie głównej, na zakładce Wielofirmowość istnieje możliwość skonfigurowania automatycznego dodawania wniosków do powiązanych firm.

 

W celu zdefiniowania firmy, do której zostanie automatycznie wysłany wniosek:

Na zakładce Wielofirmowość, kliknij przycisk Dodaj.

W sekcji Wybierz firmę znajdź z listy powiązaną firmę, z którą wniosek ma zostać zsynchronizowany (wysyłany do tej firmy)

W sekcji Wybierz wniosek odszukaj wniosek, którym chcesz ustawić powiązanie.

Kliknij przycisk Dodaj.

 

Dodaj powiązania dla kolejnych firm i kliknij przycisk Zapisz.

 

unnamed8B0HGAIO

 

unnamedJEDDW7OF

 

Dodanie wniosku w firmie głównej spowoduje automatyczne dodanie wniosku (w ciągu jednej min wg ustawień synchronizacji) we wszystkich firmach powiązanych.

 

Wstępne zaakceptowanie wniosków w firmie głównej spowoduje, że wnioski w firmach powiązanych zostaną automatycznie wstępnie zaakceptowane.

 

Finalne zaakceptowanie wniosków w firmie głównej spowoduje że:

wnioski zostaną wysłane do Symfonia ERP Kadry i Płace firmy głównej

wnioski zostaną wysłane do Symfonia ERP Kadry i Płace wszystkich powiązanych firm

 

Anulowanie zatwierdzonych wniosków w firmie głównej spowoduje:

usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace firmy głównej

usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace wszystkich powiązanych firm

 

Dodanie wniosków w Symfonia ERP Kadry i Płace firmy głównej spowoduje:

dodanie wniosków w firmie głównej ze statusem zatwierdzony

dodanie wniosków do wszystkich powiązanych firm ze statusem zatwierdzony

dodanie wniosków do Symfonia ERP Kadry i Płace wszystkich powiązanych firm

 

Usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace firmy głównej spowoduje:

anulowanie wniosków w firmie głównej

anulowanie wniosków we wszystkich powiązanych firmach

usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace wszystkich powiązanych firm

 

Korzystając z wielofirmowości należy wstawiać wnioski i zmieniać ich statusy (akceptować lub odrzucać) tylko w firmie głównej w przeciwnym wypadku, opcje wielofirmowości nie zadziałają.

Przy tworzeniu wniosku, użytkownik musi być dołączony do powiązanej firmy (w przeciwnym wypadku ta firma zostanie pominięta).

Uprawnienie do tworzenia wniosku w firmach powiązanych nie jest wymagane.