Konfiguracja > Ustawienia - Użytkownicy

Drukuj

Ustawienia - Użytkownicy

Lista użytkowników

Lista zaimportowanych użytkowników znajduje się w sekcji Ustawienia > Użytkownicy.

 

unnamedX67FFMLK

 

Na liście użytkowników, z pomocą ikon, wyświetlane są informacje o:

Użytkownikach, którzy jeszcze się nie zalogowali.

Użytkownikach zablokowanych.

Użytkownikach odblokowanych, którzy muszą się zalogować i zmienić hasło.

Zalogowanych użytkownikach (zielona ikona w prawym, dolnym narożniku przy zdjęciu).

 

Za pomocą ikon szybkich akcji, dostępnych po najechaniu na wiersz użytkownika, można:

Dodać zdjęcie pracownika (Jeżeli użytkownik zaloguje się za pomocą konta społecznościowego "Facebook", zdjęcie zostanie pobrane automatycznie.

Zmienić hasło dla użytkownika.

Przenieść do archiwum (tylko jeżeli użytkownik został utworzony w aplikacji). Użytkownicy zaimportowani z Symfonia ERP Kadry i Płace przenoszeni są do archiwum w momencie przeniesienia pracowników do archiwum w Symfonia ERP Kadry i Płace, lub kiedy wprowadzona będzie data zakończenia w elemencie "Struktura organizacyjna" - po wykonanej synchronizacji.

Odblokować i przywrócić startowe hasło.

 

unnamedCJRMN5HR

 

unnamedMSCGA036

 

unnamedMBDM9FKQ

 

Dla użytkownika admin, ikony szybkich akcji nie są dostępne.

Dla użytkownika admin, hasło nie jest blokowane.

Dla użytkownika admin, hasła nie da się zmienić z widoku innego użytkownika.

 

Dodawanie użytkowników

W celu dodania użytkownika, który nie występuje w Symfonia ERP Kadry i Płace (np. pracownicy biura księgowego) kliknij ikonę Dodaj nowego użytkownika.

 

Należy uzupełnić wszystkie dostępne pola.

Hasło musi się zgadzać z wyświetloną polityką haseł.

Hasło musi zostać poprawnie powtórzone.

Email nie może już istnieć w bazie danych i być przypisany do innego użytkownika.

Jeżeli użytkownik istnieje już w bazie danych i jest przypisany do innej firmy/firm, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz dodać tego użytkownika do bieżącej firmy. Jeżeli wybierzesz Tak, użytkownik otrzyma dostęp do bieżącej firmy.

 

unnamedVPSGJLOF