Konfiguracja > Ustawienia - Tłumaczenia

Drukuj

Ustawienia - Tłumaczenia

Dynamiczne tłumaczenie na dostępne języki

Części stałego interfejsu tłumaczone są przez producenta i tłumaczenia znajdują się w plikach instalacyjnych aplikacji. Stałych tłumaczeń nie można zmienić z poziomu aplikacji. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany tłumaczeń interfejsu, skontaktuj się z producentem aplikacji.

Wszystkie nowe dane wprowadzane do portalu podczas konfiguracji tłumaczone są automatycznie, a tłumaczenia przechowywane są w bazie danych aplikacji.

 

W celu włączenia automatycznego tłumaczenia wartości wprowadzanych do portalu, za pomocą Goggle Translator na dostępne w systemie języki należy włączyć wszystkie pola w sekcji Konfiguracja > Dynamiczne tłumaczenie Google Translator API.

 

unnamedTI4AAWQV

 

Powyższa konfiguracja spowoduje, że wszystkie dane importowane z systemu Symfonia ERP Kadry i Płace lub wprowadzone ręcznie w wybranym języku, zostaną automatycznie przetłumaczone na wszystkie dostępne w systemie języki.

 

Zmiana automatycznych tłumaczeń

Może się zdarzyć, że automatyczne tłumaczenie danego wyrażenia nie zadziała wg oczekiwań użytkownika. Istnieje możliwość zmiany takich tłumaczeń.

 

W celu zmiany przetłumaczonych pozycji za pomocą Goggle Translator należy przejść do sekcji Ustawienia > Tłumaczenia.

 

unnamedZU3HV73D

 

Aby odnaleźć konkretne tłumaczenie należy skorzystać z pola Wyszukaj wprowadzając szukane wyrażenie.

 

W odnalezionym wpisie należy kliknąć ikonę Edytuj znajdującą się na końcu wiersza. Po naniesieniu zmian wybierz przycisk ZAPISZ.

 

unnamedSTLX0Y64

 

W polu Klucz wpisywana jest nazwa w języku, jaki był wybrany podczas wprowadzania.

Zmienione tłumaczenie zapisywane jest per zalogowana firma.

Aby tłumaczenie miało zostać nadpisane we wszystkich firmach, zmiany należy dokonać w firmie Administracja.

Aby przywrócić oryginalne tłumaczenia (przetłumaczyć na nowo za pomocą Google Translator) należy wykasować wszystkie wpisy poza polem Klucz i zapisać formatkę.