Konfiguracja > Ustawienia - Szczegóły firmy

Drukuj

Ustawienia - Szczegóły firmy

Wczytywanie licencji

W menu Ustawienia wybierz przycisk Wczytaj licencję.

unnamedD8F1CNFY

 

Wskaż plik otrzymany przy zakupie licencji i kliknij Zapisz. Licencja demonstracyjna znajduje się w katalogu z zainstalowanym programem:
C:\SymfoniaePracownik\Install\Licencja DEMO

 

Włączanie synchronizacji z Symfonia ERP Kadry i Płace oraz ograniczenia danych w synchronizacji

unnamedNMTUMQT2

 

W celu zmiany danych należy kliknąć przycisk Edytuj, znajdujący się pod sekcją Konfiguracja.

 

W sekcji Serwer przełącz suwak o nazwie włącz synchronizację ERP i uzupełnij dane:

Użytkownik: (Użytkownik programu Symfonia ERP Kadry i Płace mający pełne uprawnienia do systemy.)

Hasło: (Hasło użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace.)

W polu Ograniczenie pobierania użytkowników z aktywnymi wzorcami wpisz nazwę wzorca czasu pracy z programu Symfonia ERP Kadry i Płace, a program ograniczy pobieranie użytkowników tylko to tych, co mają przypisany wzorzec czasu pracy,

Jeżeli chcesz ograniczyć listę użytkowników do wielu wzorców czasu pracy, wprowadź nazwy wzorców oddzielając je separatorem " | " (spacja przed i po separatorze jest istotna). Przykład: Pracownik etatowy | Umowy cywilnoprawne

 

W sekcji Ograniczenia danych synchronizacji możesz podać datę, od której zostaną pobrane harmonogramy, wnioski oraz dane kadrowe. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję usuwania, wcześniej wspomnianych danych, przed wybranymi datami.

 

Wysyłanie powiadomień email

unnamedQ3XUY45X

 

W sekcji Konfiguracja uzupełnij dane serwera pocztowego, z którego będą wysyłane powiadomienia email. Prezentowany przykład przedstawia połączenie do serwera pocztowego gmail:

Konto e-mail (login): ([email protected])

Nawa użytkownika: (dla Gmail nie jest konieczny jednak w przypadku Exchange jest wymagany)

Port: (587)

Serwer pocztowy: (smtp.gmail.com)

Wyświetlana nazwa: (Wiadomość z portalu Symfonia KD Demo Sp. z o,o,)

Hasło do konta e-mail: (hasło)

Link do loga: (np. https://adresportalu/assets/img/logo_epracownik.png)

Szyfrowanie SSL: (Włączone)

Użyj domyślnych ustawień zabezpieczeń: (brak)

 

Kliknij przycisk "Testowy e-mail". Jeżeli parametry wprowadzone są poprawnie, system powinien wyświetlić komunikat Poprawne w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.

 

Aby wysyłać powiadomienia e-mail z logiem własnej firmy, należy zamieść plik z logiem w katalogu "C:\SymfoniaePracownik\SymfoniaePracownik_Front\assets\img\logo_epracownik.png" i wprowadź poprawne odwołanie do tego pliku w polu "Link do loga" (podmień plik lub zmień odwołanie).

 

Konfiguracja kont użytkowników

Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace nie ma utworzonego elementu zgrupowanego "Struktura organizacyjna" lub istnieją użytkownicy bez nadanego loginu i adresu e-mail, istnieje możliwość nadania loginów, i adresów e-mail automatycznie przez aplikację. W tym celu należy w sekcji Ustawienia > Konfiguracja zdefiniować wg uznania pola:

Login konfiguracja

Login (Przedrostek)

Login (Przyrostek)

Login AD konfiguracja

Domena – domena do logowania AD

Opcja ‘Wyświetla domenę po prawej stronie’ umożliwia stworzenie loginów domenowych np. jako adres mailowy.

 

Odśwież loginy (AD) – opcja umożliwia zmianę loginów według wybranego wcześniej formatu.

 

unnamedC4XS8GW4

 

Jeżeli Symfonia ERP e‑Pracownik odnajdzie pracowników o tym samym imieniu i nazwisku, stworzy użytkownika z dopiskiem "1" na końcu loginu i odnotuje to w historii synchronizacji (ikona - chmura synchronizacji > historia synchronizacji).

 

Jeżeli Symfonia ERP e‑Pracownik odnajdzie pracowników z tym samym adresem e-mail, do drugiego nie doda adresu i odnotuje to w historii synchronizacji (ikona-chmura synchronizacji > historia synchronizacji).

 

Konfiguracja dostawcy SMS

img_epr_059

 

Jeżeli korzystamy z usług dostawcy SMS - Twilio, bądź posiadamy urządzenie do wysyłania marki SMS Eagle, możemy skonfigurować dane do połączenia z dostawcą wybierając rodzaj dostawcy oraz uzupełniając dane do połączenia od niego otrzymane.

 

Konfiguracja Logowania do systemu

img_epr_060

 

W tej sekcji można skorzystać z włączenia Podwójnego uwierzytelniania użytkowników w systemie. Włączenie tego mechanizmu spowoduje konieczność wpisania dodatkowego kodu wysyłanego na maila lub numer telefonu, w celu zakończenia logowania do systemu.

 

Opcja ukryj dodatkowe informacje podczas logowania, pozwala na ukrycie informacji przy próbie odzyskania hasła o tym, czy dany użytkownik został odnaleziony w bazie danych poprzez wyświetlanie w każdym przypadku takiego samego komunikatu.

 

Opcja autoryzacji dla modułów pozwala na włączenie dodatkowego wymuszenia wpisania hasła lub kodu z SMS/E-mail przed uzyskaniem dostępu do modułu dokumenty oraz płace.

 

Bezpieczeństwo

Ustaw politykę haseł w sekcji Bezpieczeństwo.

 

img_epr_074

 

Można ustalić typ generowania haseł dla nowych na dwa sposoby:

Ostatnie 5 cyfr numeru PESEL

Losowe hasło

 

Przy ustawieniu losowych haseł, należy pamiętać o ustawieniu wysyłki powiadomień mailowych i przypisaniu adresów email dla wszystkich użytkowników – bez tego nie będzie możliwe logowanie do systemu.

 

System wybiera zawsze najsilniejszą politykę haseł z wszystkich dodanych firm.

Jeżeli w firmie docelowej ustawiona zostanie słabsza polityka haseł, system pobierze wymagania z firmy Administracja.

Pamiętaj alby polityka haseł była zgodna z aktualnymi wymogami RODO.