Konfiguracja > Ustawienia - Grupy (Działy)

Drukuj

Ustawienia - Grupy (Działy)

Lista grup

Pomarańczowa ikona oznacza, że dana grupa nie ma przypisanych żadnych menedżerów.

 

Aby przypisać pracowników do grup lub przypisać pracownikom grupy/działy, należy w menu Administracja > Grupy > Lista grup i kliknąć w wiersz z szukaną grupą.

 

unnamedCEIBAYF5

 

hmtoggle_plus1        Przypisywanie menedżerów/przełożonych do grup/działów


hmtoggle_plus1        Przypisywanie pracowników do grup/działów


hmtoggle_plus1        Przypisywanie kierowników/przełożonych do pracowników

 

Hierarchia grup/działów

Po zaimportowaniu działów z Symfonia ERP Kadry i Płace, struktura działów jest płaska. W celu utworzenia struktury drzewiastej, należy dla każdego z działów, przypisać dział nadrzędny.

 

1.Na liście grup w menu Ustawienia > Grupy > Lista grup kliknij w szukaną grupę.

2.Na zakładce Szczegóły grupy wprowadź grupę nadrzędną.

3.Powtórz powyższą czynność dla wszystkich dostępnych grup.

 

unnamedW8AVXC6W

 

4.Po przypisaniu grup nadrzędnych dla wszystkich grup, przejdź do menu Ustawienia > Grupy > Hierarchia grup, aby podejrzeć naniesione zmiany.

unnamedVHBL05YA

 

Jeżeli grupa Zarząd nie jest ostatnią grupą w hierarchii lub chcemy pokazać strukturę "dla firmy", można utworzyć własną grupę i nazwać ją jak nazwa firmy.

Każdy pracownik może być przypisany tylko do jednej grupy jako "członek grupy". Jeżeli brakuje pracownika na liście dostępnych użytkowników oznacza to, że jest już przypisany do innej grupy.

 

Pełny obraz struktury działów wraz z pracownikami można obejrzeć w menu Struktura.

unnamed2WZN824I

 

W celu podglądu struktury, jaką widzi dany pracownik, należy w sekcji Użytkownik wyszukać i wybrać użytkownika.

 

unnamedGJQ8ANA0