Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Tworzenie nowego wniosku z możliwością rozliczania podróży służbowej (Delegacje)

Drukuj

Tworzenie nowego wniosku z możliwością rozliczania podróży służbowej (Delegacje)

1.W menu Ustawienia > Wnioski > Wnioski w polu Wyszukaj, wpisz Delegacja.

2.Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem (Delegacja).

3.W polu Kategoria kliknij i wybierz grupę, do której wniosek ma zostać przypisany.

4.W polu ikona wpisz timelapse.

5.Zaznacz Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu.

6.W polu Ilość dni wstecz wpisz np. 30.

7.Ustaw kolor wniosku wyświetlony w kalendarzu.

8.W polu Typ akceptacji wniosku wybierz np. Według struktury.

9.W polu Konfiguracja ścieżki akceptacji rozliczeń wybierz np. Według roli (księgowość).

10.Zaznacz pole Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie.

11.W polu Notatka - Anulowanie / Odrzucenie zaznacz Wymagane.

12.W polu Zastępca zaznacz Opcjonalne.

13.Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz Włącz usługę e-mail.

14.Przejdź na zakładkę Delegacje.

15. Uzupełnij wysokość pełnej diety i stawki za 1 kilometr dla poszczególnych grup pojazdów obowiązującej w firmie. Od 28 lipca 2022 w związku z rozporządzeniem w sprawnie należności przysługujących pracownikowi zwiększono domyślną kwotę diety do 38 zł. Ze względu na zmianę wysokości diety za dobę podróży, dla delegacji na przełomie 27/28 lipca należy wystawić osobne wnioski.

 

img_epr_086

 

16. W polu Konfiguracja ścieżki akceptacji rejestru czasu pracy (RCP) wybierz Nie wymaga akceptacji, jeżeli chcesz aby czas pracy na delegacji akceptował się automatycznie bez tworzenia dodatkowego wniosku o akceptację RCP.

17.Kliknij przycisk Zapisz.