Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Tworzenie nowego wniosku o pracę zdalną w związku z pandemią COVID-19

Drukuj

Tworzenie nowego wniosku o pracę zdalną w związku z pandemią COVID-19

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. Zdarzenie może zostać wykorzystane w przypadku zlecenia pracownikowi pracy zdalnej w związku z ogłoszoną 8 marca 2020 roku, pandemią COVID-19.

 

1.Dodaj wniosek Praca zdalna w Symfonia ERP Kadry i Płace i ustaw konflikty z wnioskami nieobecności.

2.W opisie wniosku wpisz Praca zdalna, również w celu przeciwdziałania COVID-19 (Koronawirus)..

3.Przejdź do Symfonia ERP e‑Pracownik i wykonaj synchronizację

4.Na liście grup w menu Ustawienia > Wnioski > Rodzaje wniosków kliknij w ikonę plus aby dodać nową grupę wniosków.

5.W dodawanym wierszu wprowadź nazwę grupy Czas pracy, zaznacz aktywność i kliknij Zapisz.

6.W menu Ustawienia > Wnioski > Wnioski w polu Wyszukaj, wpisz Praca zdalna.

7.Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem.

8.W polu Kategoria kliknij i wybierz aktywną grupę Czas pracy.

9.W polu ikona wpisz work_outline.

10.Zaznacz Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu.

11.W polu Ilość dni wstecz wpisz 30.

12.Ustaw kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.

13.W polu Typ akceptacji wniosku wybierz Według struktury.

14.Zaznacz pole Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie.

15.W polu Notatka - Anulowanie / Odrzucenie zaznacz Wymagane.

16.W polu Zastępca zaznacz Brak.

17.Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz Włącz usługę e-mail.

18.Przejdź na zakładkę Załączniki i wpisz Oświadczenie o sprawowaniu opieki (COVID-19).

19.Zaznacz opcję Wymagany.

20.Kliknij przycisk Zapisz.

21.Wykonaj synchronizację.